Công ty TNHH Thương mại Điện tử Nguyễn Khoa – đơn vị sở hữu và quản lý website DuLieuYTe.com (sau đây gọi là chúng tôi) cam kết luôn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Chúng tôi thiết lập “Chính sách bảo mật thông tin” sau đây áp dụng đồng nhất cho website DuLieuYTe.com cũng như tất cả website thuộc sở hữu của chúng tôi nhằm đảm bảo tất cả thông tin khách hàng được an toàn.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho công ty chúng tôi, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như tên và họ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi Công ty TNHH Thương mại Điện tử Nguyễn Khoa thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi tuân theo quy tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để phục vụ việc đăng ký/mua dịch vụ tại website của chúng tôi. Nếu không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân bạn hoàn toàn có thể từ chối, nhưng nếu vậy bạn sẽ không thể truy cập hoặc mua được một số dịch vụ tại website.

Khi bạn truy cập DuLieuYTe.com hoặc các trang web của chúng tôi thì địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại nhằm theo dõi việc bạn truy cập vào website của chúng tôi chứ không được sử dụng để nhận dạng thông tin người dùng chính xác.

Khi mua quảng cáo tại DuLieuYTe.com, bạn sẽ thanh toán trung gian qua website của Ví điện tử MoMo do Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (M_Service) cung cấp, hoặc thanh toán qua thẻ ATM/quét mã QR do Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) cung cấp. Chúng tôi không xử lý giao dịch thanh toán của bạn nên sẽ không biết được hay lưu các thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Khi chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin cá nhân (đăng ký), chúng tôi sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập và phương pháp sử dụng thông tin, sau đó thu thập thông tin trong giới hạn thích hợp.

Quy tắc chung giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân vào những mục đích sau:

  • Để cải tiến dịch vụ cho bạn.
  • Để cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn quan tâm hoặc cần mua.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau:

  • Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
  • Thông tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho công ty liên kết, chi nhánh công ty hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi… là những bên mà chúng tôi có thỏa thuận về tính bí mật nhằm thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhân, như chúng tôi đã tiết lộ trước đây.
  • Các cơ quan chức năng yêu cầu tiết lộ.

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Khi bạn muốn tiếp cận tới thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu, hoặc muốn chỉnh sửa hay xóa thông tin đó, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư, gửi email, gọi điện thoại. hoặc liên hệ qua Facebook.

Sau khi xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tiết lộ hoặc chỉnh sửa/xóa thông tin của bạn theo yêu cầu.

Dù chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên bạn phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn tại website chúng tôi.

Chúng tôi gợi ý một số biện pháp bảo đảm an toàn truyền tải thông tin cá nhân của bạn khi truy cập DuLieuYTe.com hoặc các website của chúng tôi như: chỉ sử dụng điện thoại hoặc máy tính cá nhân (không dùng chung với người khác), cài tường lửa hoặc phần mềm diệt virus vào điện thoại hoặc máy tính để bảo đảm an toàn…

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật thông tin này bất cứ lúc nào, trường hợp này thông tin sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng lên website.

Cập nhật lần cuối: ngày 1/1/2020.