Giới thiệu

Phòng khám Sản phụ khoa Khiêm Thắng tại 236 Châu Long, P. Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang.

Giờ làm việc
Đang mở

Thứ Hai
Mở cửa.
Thứ Ba
Mở cửa.
Thứ Tư
Mở cửa.
Thứ Năm
Mở cửa.
Thứ Sáu
Mở cửa.
Thứ Bảy
Mở cửa.
Chủ Nhật
Mở cửa.

Ảnh cơ sở y tế

Hỏi đáp - Trao đổi

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phòng khám Sản phụ khoa Khiêm Thắng”