Liên hệ

TRUNG TÂM DỮ LIỆU Y TẾ VIỆT NAM

Điện thoại: 024.3992.1992

Website: dulieuyte.com

Email: info@nke.com.vn

Xin liên hệ Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam về các vấn đề giao dịch, thanh toán, tư vấn quảng cáo cơ sở y tế… qua Hotline, chat hoặc Facebook Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam.