Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 14/05/2021 | 0 Comments

Danh sách cơ sở y tế công nhà nước tại Bắc Kạn

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam cung cấp danh sách các trung tâm/cơ sở y tế công nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn để người dân tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 020.9387.0580
Email: soyte@backan.gov.vn
Website: soytebackan.vn
Địa chỉ: Tổ 7B, P. Đức Xuân, TP.Bắc Kạn, Bắc Kạn.

 • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Điện thoại: 020.9387.0324. Địa chỉ: Tổ 12, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn.
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Kạn: Điện thoại: 0209 3811 342. Địa chỉ: Tổ 7, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn.
 • Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Kạn: Điện thoại: 020.9387.8106. Địa chỉ: Tổ 10, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn.
 • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn: Điện thoại: 020.9387.0943. Địa chỉ: Số 96, Tổ 10, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn.
 • Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Bắc Kạn: Điện thoại: 020.9387.3292. Địa chỉ: Tổ 9, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM/CƠ SỞ Y TẾ CÔNG NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BẮC KẠN

Trung tâm Y tế TP. Bắc Kạn: Điện thoại: 020.9387.0399. Địa chỉ: Tổ 11C, P. Đức Xuân.

 • Trạm Y tế phường Đức Xuân: Điện thoại: 020.9387.8591. Địa chỉ: Tổ 8B.
 • Trạm Y tế phường Huyền Tụng: Điện thoại: 020.9387.9941. Địa chỉ: Bản Cạu.
 • Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai: Điện thoại: 020.9387.5552. Địa chỉ: Tổ 5.
 • Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên: Điện thoại: 020.9387.9960. Địa chỉ: Tổ 9.
 • Trạm Y tế phường Sông Cầu: Điện thoại: 020.9367.9740. Địa chỉ: Tổ 12.
 • Trạm Y tế phường Xuất Hóa: Điện thoại: 020.9386.1546. Địa chỉ: Bản Đồn 1.
 • Trạm Y tế xã Dương Quang: Điện thoại: 020.9387.9375. Địa chỉ: Thôn Nà Ỏi.
 • Trạm Y tế xã Nông Thượng: Điện thoại: 020.9381.0322. Địa chỉ: Thôn Nà Bản.

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể: Điện thoại: 020.9387.6168. Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã.

 • Trạm Y tế Thị trấn Chợ Rã: Điện thoại: 020.9389.5353. Địa chỉ: Tiểu khu 6.
 • Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ: Điện thoại: 020.9389.4384. Địa chỉ: Thôn Nà Co.
 • Trạm Y tế xã Đồng Phúc: Điện thoại: 020.9389.4346. Địa chỉ: Thôn Tẩn Lượt.
 • Trạm Y tế xã Quảng Khê: Điện thoại: 020.9389.4095. Địa chỉ: Thôn Chợ Lèng.
 • Trạm Y tế xã Nam Mẫu: Điện thoại: 020.9389.4453. Địa chỉ: Thôn Bó Lù.
 • Trạm Y tế xã Cao Thượng: Điện thoại: 020.9389.4295. Địa chỉ: Thôn Khuổi Tăng.
 • Trạm Y tế xã Khang Ninh: Điện thoại: 020.9389.4450. Địa chỉ: Thôn Nà Làng.
 • Trạm Y tế xã Thượng Giáo: Điện thoại: 020.9389.5287. Địa chỉ: Thôn Nà Hán.
 • Trạm Y tế xã Địa Linh: Điện thoại: 020.9389.5416. Địa chỉ: Thôn Tát Dài.
 • Trạm Y tế xã Yến Dương: Điện thoại: 020.9389.5839. Địa chỉ: Thôn Nà Dảo.
 • Trạm Y tế xã Chu Hương: Điện thoại: 020.9385.1300. Địa chỉ: Bản Lùng.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Phương: Điện thoại: 020.9385.1135. Địa chỉ: Thôn Khuổi Sliến.
 • Trạm Y tế xã Hà Hiệu: Điện thoại: 020.9387.7021. Địa chỉ: Thôn Nà Ma.
 • Trạm Y tế xã Phúc Lộc: Chưa có thông tin. Địa chỉ: Thôn Thiêng Điểm.
 • Trạm Y tế xã Bành Trạch: Điện thoại: 020.9389.5335. Địa chỉ: Lủng Điếc.

Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông: Điện thoại: 020.9385.0064. Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông.

 • Trạm Y tế Thị trấn Phủ Thông: Điện thoại: 0386684363. Địa chỉ: Thôn Chi Quảng A.
 • Trạm Y tế xã Cao Sơn: Điện thoại: 0359313259. Địa chỉ: Thôn Khau Cà.
 • Trạm Y tế xã Vũ Muộn: Điện thoại: 0986985798. Địa chỉ: Thôn Nà Khoang.
 • Trạm Y tế xã Sỹ Bình: Điện thoại: 0368194948. Địa chỉ: Thôn Lọ Cặp.
 • Trạm Y tế xã Vi Hương: Điện thoại: 0976501196. Địa chỉ: Thôn Nà Pái.
 • Trạm Y tế xã Tân Tú: Điện thoại: 0984778284. Địa chỉ: Thôn Còi Mò.
 • Trạm Y tế xã Quân Hà: Điện thoại: 0964863051. Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng.
 • Trạm Y tế xã Nguyên Phúc: Điện thoại: 0974921533. Địa chỉ: Thôn Quăn.
 • Trạm Y tế xã Cẩm Giàng: Điện thoại: 0353090566. Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Thanh: Điện thoại: 0362018736. Địa chỉ: Thôn Bản Luông.
 • Trạm Y tế xã Dương Phong: Điện thoại: 0979142782. Địa chỉ: Thôn Tổng Ngay.
 • Trạm Y tế xã Đôn Phong: Điện thoại: 0869526957. Địa chỉ: Thôn Nà Đán.
 • Trạm Y tế xã Quang Thuận: Điện thoại: 0869526956. Địa chỉ: Thôn Nà Kha.
 • Trạm Y tế xã Lục Bình: Điện thoại: 0389195653. Địa chỉ: Thôn Nam Lanh Chang.

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn: Điện thoại: 020.9388.2166. Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Bằng Lũng.

 • Trạm Y tế Thị trấn Bằng Lũng: Điện thoại: 020.9384.1202. Địa chỉ: Tỉnh lộ 257.
 • Trạm Y tế xã Bản Thi: Điện thoại: 020.9384.3160. Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến.
 • Trạm Y tế xã Nam Cường: Điện thoại: 020.9384.6280. Địa chỉ: Thôn Bản Mới.
 • Trạm Y tế xã Tân Lập: Điện thoại: 020.9384.1084. Địa chỉ: Thôn Nà Lược.
 • Trạm Y tế xã Quảng Bạch: Điện thoại: 020.9384.4983. Địa chỉ: Thôn Nà Cà.
 • Trạm Y tế xã Yên Mỹ: Điện thoại: 020.9384.4452. Địa chỉ: Thôn Ủm Đon.
 • Trạm Y tế xã Xuân Lạc: Điện thoại: 020.9650.0563. Địa chỉ: Thôn Bản Ó.
 • Trạm Y tế xã Phương Viên: Điện thoại: 020.9384.4917. Địa chỉ: Thôn Nà Đao.
 • Trạm Y tế xã Bằng Phúc: Điện thoại: 0375388391. Địa chỉ: Thôn Bản Quân.
 • Trạm Y tế xã Đồng Lạc: Điện thoại: 020.9384.4 980. Địa chỉ: Thôn Chợ Điểng.
 • Trạm Y tế xã Đồng Thắng: Điện thoại: 0975410648. Địa chỉ: Thôn Nà Cà.
 • Trạm Y tế xã Đại Sảo: Điện thoại: 020.9384.4598. Địa chỉ: Thôn Pác Lẻo.
 • Trạm Y tế xã Yên Thịnh: Điện thoại: 020.9384.3372. Địa chỉ: Thôn Nà Pyat.
 • Trạm Y tế xã Ngọc Phái: Điện thoại: 020.9384.4901. Địa chỉ: Thôn Phiêng Liềng 2.
 • Trạm Y tế xã Yên Thượng: Điện thoại: 020.9627.0418. Địa chỉ: Thôn Che Ngù.
 • Trạm Y tế xã Bằng Lãng: Điện thoại: 020.9384.1378. Địa chỉ: Thôn Tủm Tó.
 • Trạm Y tế xã Bình Trung: Điện thoại: 020.9388.2831. Địa chỉ: Thôn Nà Oóc.
 • Trạm Y tế xã Lương Bằng: Điện thoại: 020.9384.1119. Địa chỉ: Thôn Bản Vèn.
 • Trạm Y tế xã Nghĩa Tá: Điện thoại: 020.9384.1188. Địa chỉ: Thôn Nà Tông.
 • Trạm Y tế xã Yên Phong: Điện thoại: 0989289677. Địa chỉ: Thôn Bản Lanh.

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới: Điện thoại: 020.9386.4086. Địa chỉ: Thị trấn Đồng Tâm.

 • Trạm Y tế Thị trấn Đồng Tâm: Điện thoại: 020.9386.5031. Tổ 1.
 • Trạm Y tế xã Bình Văn: Điện thoại: 020.9386.4976. Địa chỉ: Thôn Bản Mới.
 • Trạm Y tế xã Cao Kỳ: Điện thoại: 020.9386.2197. Địa chỉ: Thôn Bản Phố.
 • Trạm Y tế xã Hòa Mục: Điện thoại: 020.9386.2021. Địa chỉ: Thôn Bản Chang.
 • Trạm Y tế xã Mai Lạp: Điện thoại: 020.935.05764. Địa chỉ: Thôn Khau Làng.
 • Trạm Y tế xã Như Cố: Điện thoại: 020.9386.5089. Địa chỉ: Thôn Nà Roòng.
 • Trạm Y tế xã Nông Hạ: Điện thoại: 020.9386.2099. Địa chỉ: Thôn Nà Mẩy.
 • Trạm Y tế xã Quảng Chu: Điện thoại: 020.9386.4647. Địa chỉ: Thôn Đèo Vai 1.
 • Trạm Y tế xã Tân Sơn: Điện thoại: 020.9386.1126. Địa chỉ: Thôn Khuổi Đeng 2.
 • Trạm Y tế xã Thanh Mai: Điện thoại: 020.9386.2263. Địa chỉ: Thôn Trung Tâm.
 • Trạm Y tế xã Thanh Thịnh: Điện thoại: 020.9386.2130. Địa chỉ: Thôn Cốc Po.
 • Trạm Y tế xã Thanh Vận: Điện thoại: 0988115350. Địa chỉ: Thôn Phiêng Khảo.
 • Trạm Y tế xã Yên Cư: Điện thoại: 020.9386.4971. Địa chỉ: Thôn Nà Hoáng.
 • Trạm Y tế xã Yên Hân: Điện thoại: 020.9386.4940. Địa chỉ: Thôn Thôm Chầu.

Trung tâm Y tế huyện Na Rì: Điện thoại: 020.9388.6248. Địa chỉ: Thôn Pàn Chầu, Thị trấn Yến Lạc.

 • Trạm Y tế Thị trấn Yến Lạc: 020.9388.6046. Địa chỉ: Thôn Pàn Bái.
 • Trạm Y tế xã Côn Minh: Điện thoại: 020.9388.5209. Địa chỉ: Thôn Chợ A.
 • Trạm Y tế xã Cư Lễ: Điện thoại: 020.9388.6102. Địa chỉ: Thôn Khau An.
 • Trạm Y tế xã Cường Lợi: Điện thoại: 020.9388.4450. Địa chỉ: Thôn Nà Chè.
 • Trạm Y tế xã Dương Sơn: Điện thoại: 020.9388.7150. Địa chỉ: Thôn Rầy Ỏi.
 • Trạm Y tế xã Đổng Xá: Điện thoại: 020.9388.0013. Địa chỉ: Thôn Nà Quản.
 • Trạm Y tế xã Kim Hỷ: Điện thoại: 020.9388.3252. Địa chỉ: Thôn Nà Mỏ.
 • Trạm Y tế xã Kim Lư: Điện thoại: 020.9388.4551. Địa chỉ: Thôn Háng Cáu.
 • Trạm Y tế xã Liêm Thủy: Điện thoại: 020.9388.0053. Địa chỉ: Thôn Nà Pì.
 • Trạm Y tế xã Lương Thượng: Điện thoại: 020.9388.3132. Địa chỉ: Thôn Bản Giang.
 • Trạm Y tế xã Quang Phong: Điện thoại: 020.9388.5388. Địa chỉ: Thôn Quan Làng.
 • Trạm Y tế xã Sơn Thành: Điện thoại: 020.9388.3239. Địa chỉ: Thôn Nà Khon.
 • Trạm Y tế xã Trần Phú: Điện thoại: 020.9388.7123. Địa chỉ: Thôn Nà Sát.
 • Trạm Y tế xã Văn Lang: Điện thoại: 020.9388.3161. Địa chỉ: Thôn Chợ Mới.
 • Trạm Y tế xã Văn Minh: Điện thoại: 020.9388.6164. Địa chỉ: Thôn Nà Đeng.
 • Trạm Y tế xã Văn Vũ: Chưa có thông tin.
 • Trạm Y tế xã Xuân Dương: Điện thoại: 020.9388.0047. Địa chỉ: Khu Chợ.

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn: Điện thoại: 020.9387.4102. Địa chỉ: Xã Vân Tùng.

 • Trạm Y tế Thị trấn Nà Phặc: Điện thoại: 020.9387.7146. Địa chỉ: Tiểu khu 3.
 • Trạm Y tế xã Cốc Đán: Điện thoại: 020.9387.4022. Địa chỉ: Thôn Nà Coọt.
 • Trạm Y tế xã Thượng Ân: Điện thoại: 020.9387.4939. Địa chỉ: Thôn Bản Sành.
 • Trạm Y tế xã Bằng Vân: Điện thoại: 020.9387.4013. Địa chỉ: Khu chợ 1.
 • Trạm Y tế xã Đức Vân: Điện thoại: 020.9387.4670. Địa chỉ: Thôn Bản Đăm.
 • Trạm Y tế xã Vân Tùng: Điện thoại: 020.9387.4271. Địa chỉ: Khu 2.
 • Trạm Y tế xã Thượng Quan: Điện thoại: 020.9387.4023. Địa chỉ: Thôn Nà Ngần.
 • Trạm Y tế xã Thuần Mang: Điện thoại: 020.9383.4035. Địa chỉ: Khu Chợ.
 • Trạm Y tế xã Hiệp Lực: Chưa có thông tin. Địa chỉ: Thôn Nà Lạn.
 • Trạm Y tế xã Trung Hòa: Điện thoại: 020.9387.7009. Địa chỉ: Thôn Nà Chúa.

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm: Điện thoại: 020.9389.3358. Địa chỉ: Xã Bộc Bố.

 • Trạm Y tế xã Bộc Bố: Điện thoại: 020.9389.3085. Địa chỉ: Thôn Nà Phẩn.
 • Trạm Y tế xã Xuân La: Điện thoại: 020.9389.3008. Địa chỉ: Thôn Cọn Luông.
 • Trạm Y tế xã An Thắng: Điện thoại: 020.9350.9757. Địa chỉ: Thôn Nà Mòn.
 • Trạm Y tế xã Nghiên Loan: Điện thoại: 020.9350.9475. Địa chỉ: Thôn Pắc Liển.
 • Trạm Y tế xã Nhạn Môn: Điện thoại: 020.9389.3020. Địa chỉ: Thôn Phai Khỉm.
 • Trạm Y tế xã Bằng Thành: Điện thoại: 020.9389.3715. Địa chỉ: Thôn Bản Khúa.
 • Trạm Y tế xã Giáo Hiệu: Điện thoại: 020.9389.3013. Địa chỉ: Thôn Khuổi Lè.
 • Trạm Y tế xã Công Bằng: Điện thoại: 020.9389.3321. Địa chỉ: Thôn Trung Hòa.
 • Trạm Y tế xã Cổ Linh: Điện thoại: 020.9389.3419. Địa chỉ: Thôn Bản Sáng.
 • Trạm Y tế xã Cao Tân: Điện thoại: 020.9350.9181. Địa chỉ: Thôn Nà Quạng.

Trên đây là danh sách cơ sở Y tế công nhà nước do Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam tổng hợp, tra soát và cập nhật công khai tới toàn dân.
Nếu quý vị cần hỗ trợ xin liên hệ Hotline 024.3992.1992 hoặc qua Facebook Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam.
Nếu phát hiện có thông tin sai sót/chưa chính xác hoặc chưa có dữ liệu xin hãy bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật.

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.