Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 14/05/2021 | 0 Comments

Danh sách cơ sở y tế công nhà nước tại Bắc Ninh

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam cung cấp danh sách các trung tâm/cơ sở y tế công nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh để người dân tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 022.2382.2419
Email: syt@bacninh.gov.vn
Website: bacninh.gov.vn/web/so-y-te/trang-chu
Địa chỉ: 3 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh.

 • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2385.1447. Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh.
 • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 0965.401.919. Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh.
 • Bệnh viện Da liễu tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2385.1196. Địa chỉ: 109 Vua Bà, P. Hoà Long, TP. Bắc Ninh.
 • Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2372.0806. Địa chỉ: Phố Và, P. Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh.
 • Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2389.5969. Địa chỉ: Đường Huyền Quang, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh.
 • Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2382.2602. Địa chỉ: Khu Thanh Phương, P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh.
 • Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2382.3717. Địa chỉ: Đồi Búp Lê, Khu 1, P. Thị Cầu, TP. Bắc Ninh.
 • Bệnh viện Y học Cổ truyền & Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2387.2215. Địa chỉ: Khu Thanh Sơn, P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh.
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2389.6482. Địa chỉ: Đường Bình Than, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh.
 • Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: . Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh.
 • Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2385.1409. Địa chỉ: P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/TP.

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM/CƠ SỞ Y TẾ CÔNG NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BẮC NINH

Trung tâm Y tế TP. Bắc Ninh: Điện thoại: 022.2382.1397. Địa chỉ: Đường Lê Phụng Hiểu, P. Vệ An.

 • Trạm Y tế phường Đại Phúc: Điện thoại: 0902194234. Địa chỉ: Khu 3.
 • Trạm Y tế phường Đáp Cầu: Điện thoại: 0983215253. Địa chỉ: Đường Như Nguyệt.
 • Trạm Y tế phường Hạp Lĩnh: Điện thoại: 0772367279. Địa chỉ: Khu Tiên Xá.
 • Trạm Y tế phường Hòa Long: Điện thoại: 0979651182. Địa chỉ: Khu Viêm Xá.
 • Trạm Y tế phường Khắc Niệm: Điện thoại: 0983258594. Địa chỉ: Đường Nguyễn Thủ Tiệp.
 • Trạm Y tế phường Khúc Xuyên: Điện thoại: 0942308224. Địa chỉ: Đường Nguyễn Cao Nhạc.
 • Trạm Y tế phường Kim Chân: Điện thoại: 0963103680. Địa chỉ: Khu Ngọc Đôi.
 • Trạm Y tế phường Kinh Bắc: Điện thoại: 0985107861. Địa chỉ: Khu Yên Mẫn.
 • Trạm Y tế phường Nam Sơn: Điện thoại: 0914348158. Địa chỉ: Khu Môn Tự.
 • Trạm Y tế phường Ninh Xá: Điện thoại: 0984613559. Địa chỉ: 34 ngõ 26 Huyền Quang.
 • Trạm Y tế phường Phong Khê: Điện thoại: 0915101378. Địa chỉ: 20 đường liên phường khu Dương Ổ.
 • Trạm Y tế phường Suối Hoa: Điện thoại: 0914885355. Địa chỉ: 99 Cao Lỗ Vương.
 • Trạm Y tế phường Tiền An: Điện thoại: 0972411090. Địa chỉ: 117 Trần Hưng Đạo.
 • Trạm Y tế phường Thị Cầu: Điện thoại: 0866960336. Địa chỉ: 1B Trần Lựu.
 • Trạm Y tế phường Vạn An: Điện thoại: 0912160152. Địa chỉ: Khu Đương Xá 3.
 • Trạm Y tế phường Vân Dương: Điện thoại: 0912458705. Địa chỉ: Khu Trung Mẫu.
 • Trạm Y tế phường Vệ An: Điện thoại: 0984778573. Địa chỉ: 105 Thiên Đức.
 • Trạm Y tế phường Võ Cường: Điện thoại: 0912615488. Địa chỉ: Xóm 1 Khu Hòa Đình.
 • Trạm Y tế phường Vũ Ninh: Điện thoại: 0384225967. Địa chỉ: Khu Thanh Sơn.

Trung tâm Y tế TP. Từ Sơn: Điện thoại: 022.2383.5995. Địa chỉ: Đường Minh Khai, P. Đồng Nguyên.

 • Trạm Y tế phường Châu Khê: Điện thoại: 0912206387. Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt.
 • Trạm Y tế phường Đình Bảng: Điện thoại: 0986666662. Địa chỉ: Khu phố Thọ Môn.
 • Trạm Y tế phường Đông Ngàn: Điện thoại: 0982676179. Địa chỉ: Khu phố Trần Phú.
 • Trạm Y tế phường Đồng Kỵ: Điện thoại: 0916866599. Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình.
 • Trạm Y tế phường Đồng Nguyên: Điện thoại: 0973069572. Địa chỉ: Khu phố 1 Cẩm Giang.
 • Trạm Y tế phường Hương Mạc: Điện thoại: 0903495955. Địa chỉ: Thôn Kim Thiều.
 • Trạm Y tế phường Phù Chẩn: Điện thoại: 0977995125. Địa chỉ: Thôn Roi Sóc.
 • Trạm Y tế phường Phù Khê: Điện thoại: 0399696594. Địa chỉ: Thôn Đông.
 • Trạm Y tế phường Tam Sơn: Điện thoại: 0912615357. Địa chỉ: Thôn Tam Sơn.
 • Trạm Y tế phường Tân Hồng: Điện thoại: 0988427245. Địa chỉ: Khu Nội Trì.
 • Trạm Y tế phường Trang Hạ: Điện thoại: 0973242323. Địa chỉ: Khu phố Trang Liệt.
 • Trạm Y tế phường Tương Giang: Điện thoại: 0969573883. Địa chỉ: Thôn Tiêu Long.

Trung tâm Y tế huyện Gia Bình: Điện thoại: 022.2355.6279. Địa chỉ: Thôn Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình.

 • Trung tâm Y tế Thị trấn Gia Bình: Điện thoại: 0368400956. Địa chỉ: 282 Huyền Quang.
 • Trạm Y tế xã Xuân Lai: Điện thoại: 0976366765. Địa chỉ: Thôn Định Mỗ.
 • Trạm Y tế xã Song Giang: Điện thoại: 0374260699. Địa chỉ: Thôn Chi Nhị.
 • Trạm Y tế xã Giang Sơn: Điện thoại: 0972717022. Địa chỉ: Thôn Tiêu Xá.
 • Trạm Y tế xã Nhân Thắng: Điện thoại: 0912513827. Địa chỉ: Thôn Nhân Hữu.
 • Trạm Y tế xã Bình Dương: Điện thoại: 0986577556. Địa chỉ: Thôn Đìa.
 • Trạm Y tế xã Vạn Ninh: Điện thoại: 0966733195. Địa chỉ: Thôn Xuân Dương.
 • Trạm Y tế xã Cao Đức: Điện thoại: 0986772064. Địa chỉ: Thôn Kênh Phố.
 • Trạm Y tế xã Thái Bảo: Điện thoại: 0982325009. Địa chỉ: Thôn Vạn Ty.
 • Trạm Y tế xã Đông Cứu: Điện thoại: 0983554859. Địa chỉ: Thôn Yên Việt.
 • Trạm Y tế xã Quỳnh Phú: Điện thoại: 0975383075. Địa chỉ: Thôn Thủ Pháp.
 • Trạm Y tế xã Lãng Ngâm: Điện thoại: 0919329316. Địa chỉ: Thôn Môn Quảng.
 • Trạm Y tế xã Đại Lai: Điện thoại: 0984413709. Địa chỉ: Thôn Trung Thành.
 • Trạm Y tế xã Đại Bái: Điện thoại: 0395993926. Địa chỉ: Thôn Đoan Bái.

Trung tâm Y tế huyện Lương Tài: Điện thoại: 022.2386.7209. Địa chỉ: 270 Hàn Thuyên, Thị trấn Thứa.

 • Trung tâm Y tế Thị trấn Thứa: Điện thoại: 0977536858. Địa chỉ: 33 Hàn Thuyên.
 • Trạm Y tế xã Trung Chính: Điện thoại: 0386389342. Địa chỉ: Thôn Thiên Đức.
 • Trạm Y tế xã Trừng Xá: Điện thoại: 0979143175. Địa chỉ: Thôn Đỉnh Dương.
 • Trạm Y tế xã Phú Hòa: Điện thoại: 0904616439. Địa chỉ: Thôn Phương Xá.
 • Trạm Y tế xã Lai Hạ: Điện thoại: 0967569685. Địa chỉ: Thôn Lai Hạ.
 • Trạm Y tế xã Quảng Phú: Điện thoại: 0977153920. Địa chỉ: Thôn Quảng Phú.
 • Trạm Y tế xã Tân Lãng: Điện thoại: 0986859045. Địa chỉ: Thôn Tử Nê.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Hương: Điện thoại: 0869530502. Địa chỉ: Thôn An Mỹ.
 • Trạm Y tế xã Trung Kênh: Điện thoại: 0975560703. Địa chỉ: Thôn Tháp Dương.
 • Trạm Y tế xã Lâm Thao: Điện thoại: 0949924288. Địa chỉ: Thôn Lâm Thao.
 • Trạm Y tế xã Bình Định: Điện thoại: 0986875255. Địa chỉ: Thôn Ngô Phần.
 • Trạm Y tế xã Minh Tân: Điện thoại: 0966669951. Địa chỉ: Thôn Đạm Trai.
 • Trạm Y tế xã An Thịnh: Điện thoại: 0974765337. Địa chỉ: Thôn An Trụ.
 • Trạm Y tế xã Phú Lương: Điện thoại: 0869530494. Địa chỉ: Thôn Bích Khê.

Trung tâm Y tế huyện Quế Võ: Điện thoại: 022.2386.3858. Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới.

 • Trung tâm Y tế Thị trấn Phố Mới: Điện thoại: 0976257314. Địa chỉ: Thôn Nghiêm Thôn.
 • Trạm Y tế xã Bằng An: Điện thoại: 0916427669. Địa chỉ: Thôn Đông.
 • Trạm Y tế xã Bồng Lai: Điện thoại: 0984392082. Địa chỉ: Thôn Vũ Dương.
 • Trạm Y tế xã Cách Bi: Điện thoại: 0986678239. Địa chỉ: Thôn Từ Phong.
 • Trạm Y tế xã Châu Phong: Điện thoại: 0904022422. Địa chỉ: Thôn Thất Gian.
 • Trạm Y tế xã Chi Lăng: Điện thoại: 0912321858. Địa chỉ: Thôn Quế Ổ.
 • Trạm Y tế xã Đại Xuân: Điện thoại: 0968592866. Địa chỉ: Thôn Liễn Thượng.
 • Trạm Y tế xã Đào Viên: Điện thoại: 0986917719. Địa chỉ: Thôn Lầy.
 • Trạm Y tế xã Đức Long: Điện thoại: 0916532982. Địa chỉ: Thôn Vệ Xá.
 • Trạm Y tế xã Hán Quảng: Điện thoại: 0776355206. Địa chỉ: Thôn Hán Đà.
 • Trạm Y tế xã Mộ Đạo: Điện thoại: 0983103867. Địa chỉ: Thôn Trúc Ổ.
 • Trạm Y tế xã Ngọc Xá: Điện thoại: 0968857158. Địa chỉ: Thôn Long Khê.
 • Trạm Y tế xã Nhân Hòa: Điện thoại: 0393578829. Địa chỉ: Thôn Đồng Chuế.
 • Trạm Y tế xã Phù Lãng: Điện thoại: 0912366817. Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết.
 • Trạm Y tế xã Phù Lương: Điện thoại: 0976359444. Địa chỉ: Thôn Phù Lang.
 • Trạm Y tế xã Phương Liễu: Điện thoại: 0394079158. Địa chỉ: Thôn Giang Liễu.
 • Trạm Y tế xã Phượng Mao: Điện thoại: 0915972441. Địa chỉ: Thôn Mao Trung.
 • Trạm Y tế xã Quế Tân: Điện thoại: 0969413171. Địa chỉ: Thôn Lạc Xá.
 • Trạm Y tế xã Việt Hùng: Điện thoại: 0987992678. Địa chỉ: Thôn Lợ.
 • Trạm Y tế xã Việt Thống: Điện thoại: 0982358076. Địa chỉ: Thôn Thống Hạ.
 • Trạm Y tế xã Yên Giả: Điện thoại: 0373696866. Địa chỉ: Thôn Phương Lưu.

Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành: Điện thoại: 022.2377.4460. Địa chỉ: Tỉnh Lộ 282, Thị trấn Hồ.

 • Trung tâm Y tế Thị trấn Hồ: Điện thoại: 0987524741. Địa chỉ: Phố Hồ.
 • Trạm Y tế xã Đình Tổ: Điện thoại: 0369306351. Địa chỉ: Thôn Bút Tháp.
 • Trạm Y tế xã Trí Quả: Điện thoại: 0967055005. Địa chỉ: Thôn Tư Thế.
 • Trạm Y tế xã Hà Mãn: Điện thoại: 0974487802. Địa chỉ: Thôn Mãn Xá.
 • Trạm Y tế xã Song Liễu: Điện thoại: 0944924760. Địa chỉ: Thôn Liễu Khê.
 • Trạm Y tế xã Xuân Lâm: Điện thoại: 0984017473. Địa chỉ: Thôn Thanh Bình.
 • Trạm Y tế xã Ngũ Thái: Điện thoại: 0972403475. Địa chỉ: Thôn Cửu Yên.
 • Trạm Y tế xã Thanh Khương: Điện thoại: 0853652339. Địa chỉ: Thôn Khương Tự.
 • Trạm Y tế xã Gia Đông: Điện thoại: 0974799175. Địa chỉ: Thôn Ngọc Khám.
 • Trạm Y tế xã Nguyệt Đức: Điện thoại: 0985517818. Địa chỉ: Thôn Kim Tháp.
 • Trạm Y tế xã Ninh Xá: Điện thoại: 0869075726. Địa chỉ: Thôn Phủ.
 • Trạm Y tế xã Trạm Lộ: Điện thoại: 0974389007. Địa chỉ: Thôn Ngọc Nội.
 • Trạm Y tế xã Nghĩa Đạo: Điện thoại: 0378251235. Địa chỉ: Thôn Nội Trung.
 • Trạm Y tế xã An Bình: Điện thoại: 0382003634. Địa chỉ: Thôn Thường Vũ.
 • Trạm Y tế xã Mão Điền: Điện thoại: 0982221264. Địa chỉ: Xóm Bàng.
 • Trạm Y tế xã Song Hồ: Điện thoại: 0979086332. Địa chỉ: Thôn Đạo Tú.
 • Trạm Y tế xã Hoài Thượng: Điện thoại: 0936473657. Địa chỉ: Thôn Đại Mão.
 • Trạm Y tế xã Đại Đồng Thành: Điện thoại: 0984903007. Địa chỉ: Thôn Đồng Đoài.

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du: Điện thoại: 022.2653.1115. Địa chỉ: Xã Liên Bão.

 • Trung tâm Y tế Thị trấn Lim: Điện thoại: 0375843798. Địa chỉ: Thôn Lũng Giang.
 • Trạm Y tế xã Nội Duệ: Điện thoại: 0386440223. Địa chỉ: Thôn Duệ Khánh.
 • Trạm Y tế xã Việt Đoàn: Điện thoại: 0916223328. Địa chỉ: Phố Chợ Sơn.
 • Trạm Y tế xã Hiên Vân: Điện thoại: 0987822892. Địa chỉ: Thôn Kiều.
 • Trạm Y tế xã Minh Đạo: Điện thoại: 0375622789. Địa chỉ: Thôn Nghĩa Chỉ.
 • Trạm Y tế xã Liên Bão: Điện thoại: 0911388387. Địa chỉ: Thôn Liên Bão.
 • Trạm Y tế xã Cảnh Hưng: Điện thoại: 0912268102. Địa chỉ: Thôn Trung.
 • Trạm Y tế xã Phật Tích: Điện thoại: 0986936629. Địa chỉ: Thôn Ngô Xá.
 • Trạm Y tế xã Đại Đồng: Điện thoại: 0975744687. Địa chỉ: Thôn Đại Thượng.
 • Trạm Y tế xã Lạc Vệ: Điện thoại: 0983349665. Địa chỉ: Thôn Hộ Vệ.
 • Trạm Y tế xã Hoàn Sơn: Điện thoại: 0948091666. Địa chỉ: Thôn Đại Sơn.
 • Trạm Y tế xã Tri Phương: Điện thoại: 0913762126. Địa chỉ: Thôn Đinh.
 • Trạm Y tế xã Tân Chi: Điện thoại: 0983530577. Địa chỉ: Thôn Tư Chi.
 • Trạm Y tế xã Phú Lâm: Điện thoại: 0944930838. Địa chỉ: Thôn Đông Phù.

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong: Điện thoại: 022.238.60209. Địa chỉ: Đường 198, Thị trấn Chờ.

 • Trung tâm Y tế Thị trấn Chờ: Điện thoại: 0979032519. Địa chỉ: Đường An Dương Vương.
 • Trạm Y tế xã Trung Nghĩa: Điện thoại: 0886519333. Địa chỉ: Thôn Phù Lưu.
 • Trạm Y tế xã Đông Tiến: Điện thoại: 0392164467. Địa chỉ: Thôn Đồng Thôn.
 • Trạm Y tế xã Tam Đa: Điện thoại: 0916150423. Địa chỉ: Thôn Phấn Động.
 • Trạm Y tế xã Dũng Liệt: Điện thoại: 0948551834. Địa chỉ: Thôn Chân Lạc.
 • Trạm Y tế xã Thụy Hòa: Điện thoại: 0366233328. Địa chỉ: Thôn Bằng Lục.
 • Trạm Y tế xã Yên Trung: Điện thoại: 0396638828. Địa chỉ: Thôn Chính Trung.
 • Trạm Y tế xã Đông Phong: Điện thoại: 0943575699. Địa chỉ: Thôn Phong Xá.
 • Trạm Y tế xã Tam Giang: Điện thoại: 0987697956. Địa chỉ: Thôn Nguyệt Cầu.
 • Trạm Y tế xã Đông Thọ: Điện thoại: 0943708790. Địa chỉ: Thôn Thọ Vuông.
 • Trạm Y tế xã Hòa Tiến: Điện thoại: 0376852367. Địa chỉ: Thôn Yên Hậu.
 • Trạm Y tế xã Yên Phụ: Điện thoại: 0969035966. Địa chỉ: Thôn An Ninh.
 • Trạm Y tế xã Long Châu: Điện thoại: 0914003407. Địa chỉ: Thôn Mẫn Xá.
 • Trạm Y tế xã Văn Môn: Điện thoại: 022.2386.0038. Địa chỉ: Thôn Quan Độ.

Trên đây là danh sách cơ sở Y tế công nhà nước do Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam tổng hợp, tra soát và cập nhật công khai tới toàn dân.
Nếu quý vị cần hỗ trợ xin liên hệ Hotline 024.3992.1992 hoặc qua Facebook Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam.
Nếu phát hiện có thông tin sai sót/chưa chính xác hoặc chưa có dữ liệu xin hãy bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật.

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.