Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 14/05/2021 | 6 Comments

Danh sách cơ sở y tế công nhà nước tại Bến Tre

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam cung cấp danh sách các trung tâm/cơ sở y tế công nhà nước tại tỉnh Bến Tre để người dân tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 027.5381.2671
Email: syt@bentre.gov.vn
Website: syt.bentre.gov.vn
Địa chỉ: 39 Đoàn Hoàng Minh, P.5, TP. Bến Tre, Bến Tre.

 • Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu: Điện thoại: 027.5381.7555. Địa chỉ: 109 Đoàn Hoàng Minh, P.5, TP. Bến Tre.
 • Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh: Điện thoại: 0275 3843 046. Địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam.
 • Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bến Tre: Điện thoại: 027.5351.1933. Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành.
 • Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre: Điện thoại: 027.5382.0005. Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành.
 • Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bến Tre: Điện thoại: 027.5382.6446. Địa chỉ: 44 Đoàn Hoàng Minh, P.6, TP. Bến Tre.
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh : Điện thoại: 027.5354.5238. Địa chỉ: 230 Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre.
 • Trung tâm Pháp y tỉnh Bến Tre: Điện thoại: 027.5357.5435. Địa chỉ: 112 Đoàn Hoàng Minh, P.5, TP. Bến Tre.
 • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre: Điện thoại: 027.5383.2776. Địa chỉ: 230 Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre.
 • Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Bến Tre: Điện thoại: 027.5381.0370. Địa chỉ: 113 Hùng Vương, P.5, TP. Bến Tre.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM/CƠ SỞ Y TẾ CÔNG NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BẾN TRẺ

Trung tâm Y tế TP. Bến Tre: Điện thoại: 027.5382.9362. Địa chỉ: Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An.

 • Trạm Y tế phường 4: Điện thoại: 027.5381.7712. Địa chỉ: Đường 30/4.
 • Trạm Y tế phường 5: Điện thoại: 027.5381.2371. Địa chỉ: 50C Đường Hoàng Lam.
 • Trạm Y tế phường 6: Điện thoại: 027.5381.7713. Địa chỉ: 335 Trương Định.
 • Trạm Y tế phường 7: Điện thoại: 027.5382.3320. Địa chỉ: Khu phố Mỹ Tân.
 • Trạm Y tế phường 8: Điện thoại: 027.5382.4391. Địa chỉ: 479C Nguyễn Đình Chiểu.
 • Trạm Y tế phường An Hội: Chưa có thông tin.
 • Trạm Y tế phường Phú Khương: Điện thoại: 027.5381.2485. Địa chỉ: 38 Đại lộ Đồng Khởi.
 • Trạm Y tế phường Phú Tân: Điện thoại: 027.5357.5399. Địa chỉ: 99 Đại lộ Đồng Khởi.
 • Trạm Y tế xã Bình Phú: Điện thoại: 027.5383.2239. Địa chỉ: Ấp Bình Thành.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh An: Điện thoại: 027.5382.6024. Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Nguyễn.
 • Trạm Y tế xã Nhơn Thạnh: Điện thoại: 027.5381.2303. Địa chỉ: 303 Ấp Nhơn An.
 • Trạm Y tế xã Phú Hưng: Điện thoại: 027.5382.6702. Địa chỉ: Ấp Phú Chánh.
 • Trạm Y tế xã Phú Nhuận: Điện thoại: 027.5381.2372. Địa chỉ: Ấp 2.
 • Trạm Y tế xã Sơn Đông: Điện thoại: 027.5382.9021. Địa chỉ: Ấp 2.

Trung tâm Y tế huyện Ba Tri: Điện thoại: 027.5350.8767. Địa chỉ: 29 Phan Ngọc Tòng, Thị trấn Ba Tri.

 • Trạm Y tế Thị trấn Ba Tri: Điện thoại: 027.5389.9938. Địa chỉ: Khu phố 2.
 • Trạm Y tế xã An Bình Tây: Điện thoại: 027.5389.9868. Địa chỉ: Ấp An Hòa.
 • Trạm Y tế xã An Đức: Điện thoại: 0915737583. Địa chỉ: Ấp Giồng Chuối.
 • Trạm Y tế xã An Hiệp: Điện thoại: 0987186531. Địa chỉ: Ấp Giồng Gạch.
 • Trạm Y tế xã An Hòa Tây: Điện thoại: 0904263140. Địa chỉ: Ấp An Bình 1.
 • Trạm Y tế xã An Ngãi Tây: Điện thoại: 0352478797. Địa chỉ: Ấp Giồng Quéo.
 • Trạm Y tế xã An Ngãi Trung: Điện thoại: 027.5385.7202. Địa chỉ: Ấp An Định 1.
 • Trạm Y tế xã An Phú Trung: Điện thoại: 027.5385.7672. Địa chỉ: Ấp An Thái.
 • Trạm Y tế xã An Thủy: Điện thoại: 027.5385.6615. Địa chỉ: Ấp An Bình.
 • Trạm Y tế xã Bảo Thạnh: Điện thoại: 0974309036. Địa chỉ: Ấp Thạnh Nghĩa.
 • Trạm Y tế xã Bảo Thuận: Điện thoại: 0974218065. Địa chỉ: Ấp Thạnh Khương.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Chánh: Điện thoại: 027.5388.8006. Địa chỉ: Ấp Gò Da.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Hòa: Điện thoại: 0947214088. Địa chỉ: Ấp Bến Nò.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Nhơn: Điện thoại: 027.5388.8105. Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh: Điện thoại: 027.5388.8003. Địa chỉ: Ấp Mỹ Trung.
 • Trạm Y tế xã Phú Lễ: Điện thoại: 027.5389.9805. Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh.
 • Trạm Y tế xã Phước Ngãi: Điện thoại: 0974488743. Địa chỉ: Ấp Phú Nhuận.
 • Trạm Y tế xã Tân Hưng: Điện thoại: 0799602929. Địa chỉ: Ấp Tân Khai.
 • Trạm Y tế xã Tân Mỹ: Điện thoại: 0838914151. Địa chỉ: Ấp Tân Quý.
 • Trạm Y tế xã Tân Thủy: Điện thoại: 027.5389.9542. Địa chỉ: Ấp Tân Hòa.
 • Trạm Y tế xã Tân Xuân: Điện thoại: 0979760200. Địa chỉ: Ấp Tân Thanh 2.
 • Trạm Y tế xã Vĩnh An: Điện thoại: 027.5376.1804. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Đức Tây.
 • Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa: Điện thoại: 0947212718. Địa chỉ: Ấp Bảo Hòa.

Trung tâm Y tế huyện Bình Đại: Điện thoại: 027.5385.1953. Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Bình Đại.

 • Trạm Y tế Thị trấn Bình Đại: Điện thoại: 0916537742. Địa chỉ: Ấp Bình Thuận.
 • Trạm Y tế xã Đại Hòa Lộ: Điện thoại: 0983609088. Địa chỉ: Ấp Bình Huề 2.
 • Trạm Y tế xã Định Trung: Điện thoại: 0988199907. Địa chỉ: Ấp Bến Cát.
 • Trạm Y tế xã Bình Thắng: Điện thoại: 0919775020. Địa chỉ: Ấp 3.
 • Trạm Y tế xã Bình Thới: Điện thoại: 0972609404. Địa chỉ: Ấp 3.
 • Trạm Y tế xã Châu Hưng: Điện thoại: 0373483979. Địa chỉ: Ấp Hưng Chánh.
 • Trạm Y tế xã Lộc Thuận: Điện thoại: 0987011044. Địa chỉ: Ấp Lộc Hòa.
 • Trạm Y tế xã Long Định: Điện thoại: 0919978239. Địa chỉ: Ấp Long Phú.
 • Trạm Y tế xã Long Hòa: Điện thoại: 0983116274. Địa chỉ: Ấp Long An.
 • Trạm Y tế xã Phú Long: Điện thoại: 0395664656. Địa chỉ: Ấp 2.
 • Trạm Y tế xã Phú Thuận: Điện thoại: 0796815556. Địa chỉ: Ấp Phú Hưng.
 • Trạm Y tế xã Phú Vang: Điện thoại: 0918407097. Địa chỉ: Ấp Phú Thành.
 • Trạm Y tế xã Tam Hiệp: Điện thoại: 027.5388.0125. Địa chỉ: Ấp 2.
 • Trạm Y tế xã Thạnh Phước: Điện thoại: 0919239932. Địa chỉ: Ấp Tân Long.
 • Trạm Y tế xã Thạnh Trị: Điện thoại: 0366699793. Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh 2.
 • Trạm Y tế xã Thới Lai: Điện thoại: 0914702441. Địa chỉ: Ấp Sân Banh.
 • Trạm Y tế xã Thới Thuận: Điện thoại: 0949059476. Địa chỉ: Ấp Thới Lợi 2.
 • Trạm Y tế xã Thừa Đức: Điện thoại: 0834590595. Địa chỉ: Ấp Thừa Trung.
 • Trạm Y tế xã Vang Quới Đông: Điện thoại: 0919579044. Địa chỉ: Ấp Vinh Trung.
 • Trạm Y tế xã Vang Quới Tây: Điện thoại: 0377181656. Địa chỉ: Ấp Vinh Hội.

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành: Điện thoại: 027.5386.0335. Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Châu Thành.

 • Trạm Y tế Thị trấn Châu Thành: Điện thoại: 0939602640. Địa chỉ: Khu phố 4.
 • Trạm Y tế xã An Hóa: Điện thoại: 0357746373. Địa chỉ: Ấp Châu Thành.
 • Trạm Y tế xã An Hiệp: Điện thoại: 0987040373. Địa chỉ: Ấp Thuận Điền.
 • Trạm Y tế xã An Khánh: Điện thoại: 0916365182. Địa chỉ: Ấp Phước Xuân.
 • Trạm Y tế xã An Phước: Điện thoại: 0385186159. Địa chỉ: Ấp Phước Thới.
 • Trạm Y tế xã Giao Long: Điện thoại: 0374053267. Địa chỉ: Ấp Hòa Long.
 • Trạm Y tế xã Hữu Định: Điện thoại: 0363082586. Địa chỉ: Ấp Hữu Thành.
 • Trạm Y tế xã Phú Đức: Điện thoại: 0987643396. Địa chỉ: Ấp Định Lễ.
 • Trạm Y tế xã Phú An Hòa: Điện thoại: 0974096026. Địa chỉ: Ấp Phú Ngãi.
 • Trạm Y tế xã Phú Túc: Điện thoại: 0933323797. Địa chỉ: Ấp Phú Hòa.
 • Trạm Y tế xã Phước Thạnh: Điện thoại: 0356528836. Địa chỉ: Ấp Phước Định.
 • Trạm Y tế xã Quới Sơn: Điện thoại: 0397699795. Địa chỉ: Ấp Qưới Lợi.
 • Trạm Y tế xã Quới Thành: Điện thoại: 0399129991. Địa chỉ: Ấp Phú Phong.
 • Trạm Y tế xã Sơn Hòa: Điện thoại: 0982466968. Địa chỉ: Ấp Hòa Chánh.
 • Trạm Y tế xã Tân Phú: Điện thoại: 0949287539. Địa chỉ: Ấp Tân Bắc.
 • Trạm Y tế xã Tân Thạch: Điện thoại: 0907384979. Địa chỉ: Ấp Tân Phú.
 • Trạm Y tế xã Tường Đa: Điện thoại: 0946953669. Địa chỉ: Ấp Bình An.
 • Trạm Y tế xã Tam Phước: Điện thoại: 0395168710. Địa chỉ: Ấp Phước Hậu.
 • Trạm Y tế xã Thành Triệu: Điện thoại: 0394345647. Địa chỉ: Ấp Chợ.
 • Trạm Y tế xã Tiên Long: Điện thoại: 0918915253. Địa chỉ: Ấp Tiên Chánh.
 • Trạm Y tế xã Tiên Thủy: Điện thoại: 0983258308. Địa chỉ: Ấp Chánh Tiên.

Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách: Điện thoại: 027.5387.1236. Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Chợ Lách.

 • Trạm Y tế Thị trấn Chợ Lách: Điện thoại: 0768522232. Địa chỉ: Khu phố 1.
 • Trạm Y tế xã Hòa Nghĩa: Điện thoại: 0916819575. Địa chỉ: Ấp Nhơn Phú.
 • Trạm Y tế xã Hưng Khánh Trung B: Điện thoại: 0938270209. Địa chỉ: Ấp Thanh Trung.
 • Trạm Y tế xã Long Thới: Điện thoại: 0942668175. Địa chỉ: Ấp An Hoà.
 • Trạm Y tế xã Phú Phụng: Điện thoại: 0984768533. Địa chỉ: Ấp Chợ.
 • Trạm Y tế xã Phú Sơn: Điện thoại: 0919803674. Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp.
 • Trạm Y tế xã Sơn Định: Điện thoại: 0919306106. Địa chỉ: Ấp Sơn Lân.
 • Trạm Y tế xã Tân Thiềng: Điện thoại: 0946691237. Địa chỉ: Ấp Quân Bình.
 • Trạm Y tế xã Vĩnh Bình: Điện thoại: 03622430937. Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp.
 • Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa: Điện thoại: 0902349682. Địa chỉ: Ấp Hoà 2.
 • Trạm Y tế xã Vĩnh Thành: Điện thoại: 027.5387.6502. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Chính.

Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm: Điện thoại: 0275 3892 981. Địa chỉ: Ấp 6, Thị trấn Giồng Trôm.

 • Trạm Y tế Thị trấn Giồng Trôm: Điện thoại: 027.5389.2981. Khu phố 2.
 • Trạm Y tế xã Bình Hòa: Điện thoại: 027.5364.0961. Địa chỉ: Ấp Kinh Ngoài.
 • Trạm Y tế xã Bình Thành: Điện thoại: 027.5364.1722. Địa chỉ: Ấp 6.
 • Trạm Y tế xã Châu Bình: Điện thoại: 0947211378. Địa chỉ: Ấp 2.
 • Trạm Y tế xã Châu Hòa: Điện thoại: 027.5365.2093. Địa chỉ: Ấp Phú An.
 • Trạm Y tế xã Hưng Lễ: Điện thoại: 0879391719. Địa chỉ: Ấp 8.
 • Trạm Y tế xã Hưng Nhượng: Điện thoại: 0857861786. Địa chỉ: Ấp 2.
 • Trạm Y tế xã Hưng Phong: Điện thoại: 0349550570. Địa chỉ: Ấp 2.
 • Trạm Y tế xã Lương Hòa: Điện thoại: 0385386793. Địa chỉ: Ấp 2.
 • Trạm Y tế xã Lương Phú: Điện thoại: 027.5364.8586. Địa chỉ: Ấp 2.
 • Trạm Y tế xã Lương Quới: Điện thoại: 027.5388.2912. Địa chỉ: Ấp 1.
 • Trạm Y tế xã Long Mỹ: Điện thoại: 0349550240. Địa chỉ: Ấp 1.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh: Điện thoại: 027.5222.6826. Địa chỉ: Ấp Chợ.
 • Trạm Y tế xã Phước Long: Điện thoại: 0919240294. Địa chỉ: Ấp 8.
 • Trạm Y tế xã Phong Nẫm: Điện thoại: 0988636973. Địa chỉ: Ấp 3.
 • Trạm Y tế xã Sơn Phú: Điện thoại: 0987083270. Địa chỉ: Ấp 3.
 • Trạm Y tế xã Tân Hào: Điện thoại: 0857078899. Địa chỉ: Ấp 1.
 • Trạm Y tế xã Tân Lợi Thạnh: Điện thoại: 0839668625. Địa chỉ: Ấp 6.
 • Trạm Y tế xã Tân Thanh: Điện thoại: 0913646928. Địa chỉ: Ấp Bình Thuận.
 • Trạm Y tế xã Thạnh Phú Đông: Điện thoại: 0919933934. Địa chỉ: Ấp 2A.
 • Trạm Y tế xã Thuận Điền: Điện thoại: 0944788945. Địa chỉ: Ấp 4.

Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Bắc: Điện thoại: 027.5366.9940. Địa chỉ: 38 Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung.

 • Trạm Y tế xã Phước Mỹ Trung: Điện thoại: 0914205447. Địa chỉ: 882 Ấp Phước Hậu.
 • Trạm Y tế xã Hòa Lộc: Điện thoại: 0945483680. Địa chỉ: Ấp Hưng Long.
 • Trạm Y tế xã Hưng Khánh Trung A: Điện thoại: 0348320164. Địa chỉ: Ấp Cái Tắc.
 • Trạm Y tế xã Khánh Thạnh Tân: Điện thoại: 0342434908. Địa chỉ: Ấp Tích Khánh.
 • Trạm Y tế xã Nhuận Phú Tân: Điện thoại: 0945444117. Địa chỉ: Ấp Tân Nhuận.
 • Trạm Y tế xã Phú Mỹ: Điện thoại: 0974971059. Địa chỉ: Ấp Kinh Gãy.
 • Trạm Y tế xã Tân Bình: Điện thoại: 0949796303. Địa chỉ: 57 Ấp Tân Mỹ.
 • Trạm Y tế xã Tân Phú Tây: Điện thoại: 0976771038. Địa chỉ: Ấp Tân Thuận.
 • Trạm Y tế xã Tân Thành Bình: Điện thoại: 0988381874. Địa chỉ: Ấp Tân Thiện.
 • Trạm Y tế xã Tân Thanh Tây: Điện thoại: 0829045635. Địa chỉ: Ấp Xóm Gò.
 • Trạm Y tế xã Thành An: Điện thoại: 0917458299. Địa chỉ: Ấp Đông Thạnh.
 • Trạm Y tế xã Thạnh Ngãi: Điện thoại: 0989759925. Địa chỉ: Ấp Gia Thạnh.
 • Trạm Y tế xã Thanh Tân: Điện thoại: 027.5384.0293. Địa chỉ: Ấp Tân Thông 5.

Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam: Điện thoại: 027.5384.3331. Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Mỏ Cày.

 • Trạm Y tế Thị trấn Mỏ Cày: Điện thoại: 0985187387. Địa chỉ: Khu phố 5.
 • Trạm Y tế xã Định Thủy: Điện thoại: 027.5384.3772. Địa chỉ: Ấp Định Nhơn.
 • Trạm Y tế xã Đa Phước Hội: Điện thoại: 0987514987. Địa chỉ: Ấp An Vĩnh 1.
 • Trạm Y tế xã An Định: Điện thoại: 0346916502. Địa chỉ: Ấp Phú Đông 1.
 • Trạm Y tế xã An Thạnh: Điện thoại: 027.5384.8127. Địa chỉ: Ấp An Lộc.
 • Trạm Y tế xã An Thới: Điện thoại: 0978778597. Địa chỉ: Ấp An Lợi.
 • Trạm Y tế xã Bình Khánh: Điện thoại: 0395894060. Địa chỉ: Ấp Phú Tây Thượng.
 • Trạm Y tế xã Cẩm Sơn: Điện thoại: 0942081193. Địa chỉ: Ấp Bình Tây.
 • Trạm Y tế xã Hương Mỹ: Điện thoại: Điện thoại: 027.5384.9198. Địa chỉ: Ấp Thị.
 • Trạm Y tế xã Minh Đức: Điện thoại: Điện thoại: 027.5384.9148. Địa chỉ: Ấp Tân Quới Tây B.
 • Trạm Y tế xã Ngãi Đăng: Điện thoại: 0973751437. Địa chỉ: Ấp Bình Sơn.
 • Trạm Y tế xã Phước Hiệp: Điện thoại: 0345151865. Địa chỉ: Ấp An Thới.
 • Trạm Y tế xã Tân Hội: Điện thoại: 0985229674. Địa chỉ: Ấp Hội Thành.
 • Trạm Y tế xã Tân Trung: Điện thoại: 0966331045. Địa chỉ: Ấp Tân Lễ.
 • Trạm Y tế xã Thành Thới A: Điện thoại: 0974438565. Địa chỉ: Ấp An Trạch Đông.
 • Trạm Y tế xã Thành Thới B: Điện thoại: 0918813370. Địa chỉ: Ấp Tân Viên.

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú: Điện thoại: 027.5387.0970. Địa chỉ: 98/4 Đồng Văn Dẫn, Khu phố 4, Thị trấn Thạnh Phú.

 • Trạm Y tế Thị trấn Thạnh Phú: Điện thoại: Chưa có thông tin. Địa chỉ: Ấp Thạnh Trị Thượng.
 • Trạm Y tế xã Đại Điền: Điện thoại: 027.5372.7260. Địa chỉ: Ấp Khu Phố.
 • Trạm Y tế xã An Điền: Điện thoại: 027.5388.9275. Địa chỉ: Ấp Giang Hà.
 • Trạm Y tế xã An Nhơn: Điện thoại: 027.5388.9449. Địa chỉ: Ấp An Bình.
 • Trạm Y tế xã An Quy: Điện thoại: Chưa có thông tin. Địa chỉ: Ấp An Bình.
 • Trạm Y tế xã An Thạnh: Điện thoại: Chưa có thông tin. Địa chỉ: Ấp An Thạnh.
 • Trạm Y tế xã An Thuận: Điện thoại: Chưa có thông tin. Địa chỉ: Ấp An Hội B.
 • Trạm Y tế xã Bình Thạnh: Điện thoại: 027.5372.0887. Địa chỉ: Ấp Thạnh Quý A.
 • Trạm Y tế xã Giao Thạnh: Điện thoại: 027.5387.6208. Địa chỉ: Ấp Giao Hòa A.
 • Trạm Y tế xã Hòa Lợi: Điện thoại: 027.5372.7271. Địa chỉ: Ấp Quý Hòa.
 • Trạm Y tế xã Mỹ An: Điện thoại: 0947787979. Địa chỉ: Ấp Thạnh Mỹ.
 • Trạm Y tế xã Mỹ Hưng: Điện thoại: Chưa có thông tin. Địa chỉ: Ấp Thạnh Mỹ.
 • Trạm Y tế xã Phú Khánh: Điện thoại: 027.5372.7264. Địa chỉ: Ấp Phú Lợi.
 • Trạm Y tế xã Quới Điền: Điện thoại: 027.5387.7146. Địa chỉ: Ấp Quý Đức B.
 • Trạm Y tế xã Tân Phong: Điện thoại: Chưa có thông tin. Địa chỉ: Ấp Thạnh A.
 • Trạm Y tế xã Thạnh Hải: Điện thoại: 027.5388.6308. Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng B.
 • Trạm Y tế xã Thạnh Phong: Điện thoại: Chưa có thông tin. Địa chỉ: Ấp Thạnh Phước.
 • Trạm Y tế xã Thới Thạnh: Điện thoại: 027.5387.7090. Địa chỉ: Ấp Xương Thạnh A.

Trên đây là danh sách cơ sở Y tế công nhà nước do Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam tổng hợp, tra soát và cập nhật công khai tới toàn dân.
Nếu quý vị cần hỗ trợ xin liên hệ Hotline 024.3992.1992 hoặc qua Facebook Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam.
Nếu phát hiện có thông tin sai sót/chưa chính xác hoặc chưa có dữ liệu xin hãy bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật.

6 Comments

 1. Phan Thị Diễm Thy

  26/07/2021

  Cho e hỏi e đã đăng ký chích ngừa cho bé ở trạm mà sao e k thấy gửi giấy chích ạ nó không

 2. Admin

  30/07/2021

  Chào chị. Chị hãy liên hệ trạm y tế xã hoặc Trung tâm y tế huyện nhé.
  Chị hãy cho biết nơi sinh sống, chúng tôi sẽ cung cấp số điện thoại để chị tiện liên hệ.

 3. Nguyễn Tuấn Đức

  09/10/2021

  A tìm số đt của Trạm y tế Phường 8 – TP Bến Tre để đăng ký chích ngừa cho bé trai mà không thấy

 4. Quyen Luu

  27/10/2021

  Tôi cần tùm số điện thoại trai y tế phường 2 tỉnh bến tre

 5. Phạm văn phát

  28/10/2021

  Tôi ở huyện bến lức tỉnh Long An cấp độ 1tôi muốn về xã hương Mỹ huyện mỏ cày nam thăm gia đình đi về trong ngày có cách ly không ạ.tôi đã chít ngừa vacxin covich 2 mủi rồi ạ

 6. Phạm Thị Kim Ngân

  11/11/2021

  Cho mình hỏi là mình đã muốn tiêm vắc xin cho con mình nhưng ở xã tân phong huyện thạnh phú k thấy thông báo gì? Ad cho mình xin số điện thoại với ạ

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.