Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 14/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Bình Thuận

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Bình Thuận với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 025.2382.1933
Email: syt@binhthuan.gov.vn
Website: syt.binhthuan.gov.vn
Địa chỉ: 59 Lê Hồng Phong, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận Thành phố Phan Thiết
Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi Thị xã La Gi
Phòng khám đa khoa KV Phan Rí Cửa Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong
Trung tâm y tế huyện Tuy Phong Huyện Tuy Phong
Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế xã Hàm Cần (thôn 3) Xã Hàm Cần, Huyện Hàm Thuận Nam
Phòng khám đa khoa KV Mũi Né Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết
Trạm y tế Thiện Nghiệp Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết
Trạm y tế Hàm Tiến Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết
Phòng khám đa khoa KV Phú Long Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc
Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận Thành phố Phan Thiết
Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận Nam
Trung tâm y tế huyện Tánh Linh Huyện Tánh Linh
TT phòng chống bệnh XH Bình Thuận
Bệnh viện đa khoa KV Nam Bình Thuận Huyện Đức Linh
Trung tâm y tế Quân dân y huyện Phú Quý Huyện Phú Quý
Bệnh xá công an tỉnh Bình Thuận Đường Phạm Hùng
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Thành phố Phan Thiết
Trung tâm y tế huyện Hàm Tân Huyện Hàm Tân
Trạm y tế Hàm Mỹ Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam
Phòng khám đa khoa KV Tân Thuận Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế Phú Hài Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Xã Phong Nẫm Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết
phòng khám A
Trạm y tế Tân Thành Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế Hàm Cường Xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế Hàm Kiệm Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế Mương Mán Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế Hàm Thạnh Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế Thuận Quý Xã THUậN QUý, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế xã Hàm Minh Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế Thuận Nam Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế Hàm Trí Xã HàM Trý, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Vũ Hòa Xã Vũ Hoà, Huyện Đức Linh
Trạm y tế xã Hòa Phú Xã Hòa Phú, Huyện Tuy Phong
Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình thuận Huyện Bắc Bình
Phòng khám Khu vực B
Trạm Y tế Phường Mũi Né Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết
Trung tâm y tế Thành phố Phan Thiết Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Phú Thủy Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Phú Tài Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết
Công ty TNHH Bệnh viện An Phước Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Phú Trinh Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Xuân An Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Thanh Hải Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Bình Hưng Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Đức Nghĩa Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Lạc Đạo Phường Lạc Đạo, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Đức Thắng Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Hưng Long Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Phường Đức Long Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Xã Tiến Lợi Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết
Trạm y tế Tiến Thành Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết
Trạm Y tế Thị trấn Liên Hương Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong
Trạm y tế Phan Dũng Xã Phan Dũng, Huyện Tuy Phong
Trạm y tế Phong Phú Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong
Trạm y tế Vĩnh Hảo Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong
Trạm y tế Vĩnh Tân Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong
Trạm y tế Phú Lạc Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong
Trạm y tế Phước Thể Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong
Trạm y tế Hòa Minh Xã Hòa Minh, Huyện Tuy Phong
Trạm y tế xã Chí Công Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong
Trạm y tế Bình Thạnh Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong
Trạm Y tế Thị trấn Chợ Lầu Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Phan Sơn Xã Phan Sơn, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Phan Lâm Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Bình An Xã Bình An, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Phan Điền Xã Phan Điền, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Hải Ninh Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Sông Luỹ Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế xã Phan Tiến Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Sông Bình Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Lương Sơn Xã Lương Sơn, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Phan Hòa Xã Phan Hòa, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Phan Thanh Xã Phan Thanh, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế xã Hồng Thái Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế xã Phan Hiệp Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Bình Tân Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Phan Rí Thành Xã Phan Rý Thành, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Hòa Thắng Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Hồng Phong Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình
Trạm y tế Ma Lâm Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế La Dạ Xã La Dạ, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Đông Tiến Xã Đông Tiến, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Thuận Hòa Xã Thuận Hòa, Huyện Hàm Thuận Bắc
Phòng khám đa khoa KV Đông Giang Xã Đông Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Hàm Phú Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Hồng Liêm Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Thuận Minh Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Hồng Sơn Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Hàm Đức Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Hàm Liêm Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Hàm Chính Xã HàM Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Hàm Hiệp Xã Hàm Hiệp, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Hàm Thắng Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Đa Mi Xã Đa Mi, Huyện Hàm Thuận Bắc
Trạm y tế Mỹ Thạnh Xã Mỹ Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam
Phòng khám đa khoa KV Hàm Cần Xã Hàm Cần, Huyện Hàm Thuận Nam
Trạm y tế thị trấn Lạc Tánh Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh
Phòng khám đa khoa KV Bắc Ruộng Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Măng Tố Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Nghị Đức Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã La Ngâu Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Huy Khiêm Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Đức Tân Xã Đức Tân, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Đức Phú Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Đồng Kho Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Gia An Xã Gia An, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Đức Bình Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Gia Huynh Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Đức Thuận Xã Đức Thuận, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế xã Suối Kiết Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế Võ Xu Thị trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh
Trạm y tế thị trấn Đức Tài Thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh
Trạm y tế Đa Kai Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh
Trạm y tế xã Sùng Nhơn Xã Sùng Nhơn, Huyện Đức Linh
Phòng khám đa khoa KV Mê Pu Xã Mê Pu, Huyện Đức Linh
Trạm y tế xã Nam Chính Xã Nam Chính, Huyện Đức Linh
Trạm y tế Đức Chính Xã Đức Chính, Huyện Đức Linh
Trạm y tế Đức Hạnh Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh
Trạm y tế xã Đức Tín Xã Đức TýN, Huyện Đức Linh
Trạm y tế xã Tân Hà Xã Tân Hà, Huyện Đức Linh
Trạm y tế xã Đông Hà Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh
Phòng khám đa khoa KV Trà Tân Xã Trà Tân, Huyện Đức Linh
Phòng khám đa khoa KV Tân Minh Thị trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân
Trạm Y tế Thị trấn La Gi Thị trấn La Gi-Huyện Hàm Tân
Trạm Y tế Xã Tân Nghĩa Xã Tân Nghĩa-Huyện Hàm Tân
Trạm y tế Sông Phan Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân
Trạm y tế Tân Phúc Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân
Trạm Y tế Xã Tân Hải Xã Tân Hải-Huyện Hàm Tân
Trạm Y tế Xã Tân Bình Xã Tân Bình-Huyện Hàm Tân
Trạm y tế Tân Đức Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân
Phòng khám đa khoa khu vực Tân Thắng Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân
Trạm y tế Tân Hà Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân
Trạm y tế Tân Xuân Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân
Trạm Y tế Xã Tân An Xã Tân An-Huyện Hàm Tân
Trạm y tế Sơn Mỹ Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân
Trạm Y tế Xã Tân Thiện Xã Tân Thiện-Huyện Hàm Tân
Trạm y tế xã Ngũ Phụng Xã Ngũ Phụng-Huyện Phú Quí
Trạm y tế Long Hải Xã Long Hải, Huyện Phú Quý
Trạm y tế Tam Thanh Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quí
Trạm y tế Phước Hội Phường Phước Hội, Thị xã La Gi
Trạm y tế Phước Lộc Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi
Trạm y tế xã Tân Thiện Xã Tân Thiện, Thị xã La Gi
Trạm Y tế Phường Tân An Phường Tân An-Thị xã La Gi
Trạm y tế Bình Tân Phường Bình Tân, Thị xã La Gi
Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hải Xã Tân Hải, Thị xã La Gi
Trạm y tế xã Tân Tiến Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi
Trạm y tế Tân Bình Xã Tân Bình, Thị xã La Gi
Trạm y tế Tân Phước Xã Tân Phước, Thị xã La Gi
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc Đường Ngô Sĩ Liên, Thành phố Phan Thiết
Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận Thành phố Phan Thiết
Trung tâm Mắt Thành phố Phan Thiết
Trung tâm CSSK Sinh sản tỉnh Thành phố Phan Thiết
Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận Thành phố Phan Thiết
Trung tâm PCSR – Bướu cổ tỉnh Thành phố Phan Thiết
Trạm y tế xã Bắc Ruộng Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh
Trạm y tế Thắng Hải Huyện HàmTân
Phòng khám Công ty Cao Su Bình Thuận Huyện Đức Linh
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận 01 Nguyễn Hội – Phú Trinh – Phan Thiết
Công ty TNHH Phòng khám Thiên Phú 38 Hai Bà Trưng – P Phước Hội – thị xã La Gi

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.