Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Cà Mau

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Cà Mau với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 029.0383.1019
Email: soyte@camau.gov.vn
Website: soyte.camau.gov.vn
Địa chỉ: 155A Bùi Thị Trường, P.5, TP. Cà Mau, Cà Mau.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Đang cập nhật.

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.