Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Cao Bằng

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Cao Bằng với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 020.6385.2272
Email: soyte@caobang.gov.vn
Website: soytecaobang.gov.vn
Địa chỉ: 31 Hiến Giang, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, Cao Bằng.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện ĐK thành phố Cao Bằng TP Cao Bằng
Bệnh viện ĐK huyện Bảo Lạc H. Bảo Lạc
Bệnh viện ĐK huyện Thông Nông H. Thông Nông
Bệnh viện ĐK huyện Hà Quảng H. Hà Quảng
Bệnh viện ĐK huyện Trà Lĩnh H. Trà Lĩnh
Bệnh viện ĐK huyện Trùng Khánh H. Trùng Khánh
Bệnh viện ĐK huyện Nguyên Bình H. Nguyên Bình
Bệnh viện ĐK huyện Hòa An H. Hoà An
Bệnh viện ĐK huyện Quảng Uyên H. Quảng Uyên
Bệnh viện ĐK huyện Thạch An H. Thạch An
Bệnh viện ĐK huyện Hạ Lang H. Hạ Lang
Bệnh viện ĐK huyện Bảo Lâm H. Bảo Lâm
Bệnh viện ĐK huyện Phục Hòa H. Phục Hoà
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng P.Tân Giang – TP Cao Bằng
Bệnh viện y học cổ truyền P.Tân Giang – TP Cao Bằng
Bệnh viện Tĩnh Túc Thị Trấn Tĩnh Túc – H. Nguyên Bình
Phân viện A – BVĐK tỉnh Phường Tân Giang Thị Xã Cao Bằng
Trung tâm nội tiết tỉnh Cao Bằng P.Tân Giang – TP Cao Bằng
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội P.Sông Bằng – TP Cao Bằng
Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản P.Hợp Giang – TP Cao Bằng
Bệnh xá Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 799 Thị Trấn Bảo Lạc – H. Bảo Lạc
Phòng khám đa khoa khu vực Lý Bôn
Trạm y tế phường Sông Hiến P.Sông Hiến – TP Cao Bằng
Trạm y tế phường Sông Bằng P.Sông Bằng – TP Cao Bằng
Trạm y tế phường Hợp Giang P.Hợp Giang – TP Cao Bằng
Trạm y tế phường Tân Giang P.Tân Giang – TP Cao Bằng
Trạm y tế phường Ngọc Xuân P.Ngọc Xuân – TP Cao Bằng
Trạm y tế phường Đề Thám P.Đề Thám – TP Cao Bằng
Trạm y tế phường Hòa Chung P.Hoà Chung – TP Cao Bằng
Trạm y tế phường Duyệt Trung P.Duyệt Trung – TP Cao Bằng
Trạm y tế xã Đức Hạnh Xã Đức Hạnh – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lý Bôn Xã Lý Bôn – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Nam Quang Xã Nam Quang – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Quảng Lâm Xã Quảng Lâm – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Tân Việt Xã Tân Việt – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Vĩnh Phong Xã Vĩnh Phong – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Mông Ân Xã Mông Ân – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Thái Học Xã Thái Học – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Yên Thổ Xã Yên Thổ – H. Bảo Lâm
Trạm y tế thị trấn Bảo Lạc Thị Trấn Bảo Lạc – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Cốc Pàng Xã Cốc Pàng – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Thượng Hà Xã Thượng Hà – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Cô Ba Xã Cô Ba – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Bảo Toàn Xã Bảo Toàn – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Khánh Xuân Xã Khánh Xuân – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Xuân Trường Xã Xuân Trường – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Hồng Trị Xã Hồng Trị – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Phan Thanh Xã Phan Thanh – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Hồng An Xã Hồng An – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Huy Giáp Xã Huy Giáp – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Đình Phùng Xã Đình Phùng – H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Sơn Lộ Xã Sơn Lộ – H. Bảo Lạc
Trạm y tế thị trấn Thông Nông Thị Trấn Thông Nông – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Cần Yên Xã Cần Yên – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Vị Quang Xã Vị Quang – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Lương Thông Xã Lương Thông – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Đa Thông Xã Đa Thông – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Ngọc Động Xã Ngọc Động – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Yên Sơn Xã Yên Sơn – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Lương Can Xã Lương Can – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Thanh Long Xã Thanh Long – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Bình Lãng Xã Bình Lãng – H. Thông Nông
Trạm y tế xã Lũng Nặm Xã Lũng Nặm – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Kéo Yên Xã Kéo Yên – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Trường Hà Xã Trường Hà – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Vân An Xã Vân An – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Cải Viên Xã Cải Viên – H. Hà Quảng
Trạm y tế Nà Sác Xã Nà Sác – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Nội Thôn Xã Nội Thôn – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Tổng Cọt Xã Tổng Cọt – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Sóc Hà Xã Sóc Hà – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Thượng Thôn Xã Thượng Thôn – H. Hà Quảng
Trạm y tế thị trấn Xuân Hòa Thị Trấn Xuân Hoà – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Hồng Sỹ Xã Hồng Sỹ – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Sỹ Hai Xã Sỹ Hai – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Quý Quân Xã Quý Quân – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Mã Ba Xã Mã Ba – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Phù Ngọc Xã Phù Ngọc – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Đào Ngạn Xã Đào Ngạn – H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Hạ Thôn Xã Hạ Thôn – H. Hà Quảng
Trạm y tế thị trấn Hùng Quốc Thị trấn Hùng Quốc – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế xã Cô Mười Xã Cô Mười – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế xã Tri Phương Xã Tri Phương – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế xã Quang Hán Xã Quang Hán – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế xã Quang Vinh Xã Quang Vinh – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế xã Xuân Nội Xã Xuân Nội – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế xã Quang Trung Xã Quang Trung – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế xã Lưu Ngọc Xã Lưu Ngọc – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế xã Cao Chương Xã Cao Chương – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế xã Quốc Toản Xã Quốc Toản – H. Trà Lĩnh
Trạm y tế thị trấn Trùng Khánh Thị Trấn Trùng Khánh – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Ngọc Khê Xã Ngọc Khê – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Phong Nậm Xã Phong Nậm – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Ngọc Chung Xã Ngọc Chung – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Đình Phong Xã Đình Phong – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Lăng Yên Xã Lăng Yên – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Đàm Thủy Xã Đàm Thuỷ – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Khâm Thành Xã Khâm Thành – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Chí Viễn Xã Chí Viễn – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Lăng Hiếu Xã Lăng Hiếu – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Phong Châu Xã Phong Châu – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Đình Minh Xã Đình Minh – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Cảnh Tiên Xã Cảnh Tiên – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Trung Phúc Xã Trung Phúc – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Cao Thăng Xã Cao Thăng – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Đức Hồng Xã Đức Hồng – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Thông Huề Xã Thông Hoè – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Thân Giáp Xã Thân Giáp – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Đoài Côn Xã Đoài Côn – H. Trùng Khánh
Trạm y tế xã Minh Long Xã Minh Long – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Lý Quốc Xã Lý Quốc – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Thắng Lợi Xã Thắng Lợi – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Đồng Loan Xã Đồng Loan – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Đức Quang Xã Đức Quang – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Kim Loan Xã Kim Loan – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Quang Long Xã Quang Long – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã An Lạc Xã An Lạc – H. Hạ Lang
Trạm y tế thị trấn Thanh Nhật Thị Trấn Thanh Nhật – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Vinh Quý Xã Vinh Quý – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Việt Chu Xã Việt Chu – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Cô Ngân Xã Cô Ngân – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Thái Đức Xã Thái Đức – H. Hạ Lang
Trạm y tế xã Thị Hoa Xã Thị Hoa – H. Hạ Lang
Trạm y tế thị trấn Quảng Uyên Thị Trấn Quảng Uyên – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Phi Hải Xã Phi Hải – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Quảng Hưng Xã Quảng Hưng – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Bình Lăng Xã Bình Lăng – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Quốc Dân Xã Quốc Dân – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Quốc Phong Xã Quốc Phong – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Độc Lập Xã Độc Lập – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Cai Bộ Xã Cai Bộ – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Đoài Khôn Xã Đoài Khôn – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Phúc Sen Xã Phúc Sen – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Chí Thảo Xã Chí Thảo – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Tự Do Xã Tự Do – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Hồng Định Xã Hồng Định – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Hồng Quang Xã Hồng Quang – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Ngọc Động Xã Ngọc Động – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Hoàng Hải Xã Hoàng Hải – H. Quảng Uyên
Trạm y tế xã Hạnh Phúc Xã Hạnh Phúc – H. Quảng Uyên
Trạm y tế thị trấn Tà Lùng Thị trấn Tà Lùng – H. Phục Hoà
Trạm y tế xã Triệu ẩu Xã Triệu ẩu – H. Phục Hoà
Trạm y tế xã Hồng Đại Xã Hồng Đại – H. Phục Hoà
Trạm y tế xã Cách Linh Xã Cách Linh – H. Phục Hoà
Trạm y tế xã Đại Sơn Xã Đại Sơn – H. Phục Hoà
Trạm y tế xã Lương Thiện Xã Lương Thiện – H. Phục Hoà
Trạm y tế xã Tiên Thành Xã Tiên Thành – H. Phục Hoà
Trạm y tế thị trấn Hòa Thuận Thị trấn Hoà Thuận – H. Phục Hoà
Trạm y tế xã Mỹ Hưng Xã Mỹ Hưng – H. Phục Hoà
Trạm y tế thị trấn Nước Hai Thị trấn Nước Hai – H. Hoà An
Trạm y tế xã Dân Chủ Xã Dân Chủ – H. Hoà An
Trạm y tế xã Nam Tuấn Xã Nam Tuấn – H. Hoà An
Trạm y tế xã Đức Xuân Xã Đức Xuân – H. Hoà An
Trạm y tế xã Đại Tiến Xã Đại Tiến – H. Hoà An
Trạm y tế xã Đức Long Xã Đức Long – H. Hoà An
Trạm y tế xã Ngũ lão Xã Ngũ Lão – H. Hoà An
Trạm y tế xã Trương Lương Xã Trương Lương – H. Hoà An
Trạm y tế xã Bình Long Xã Bình Long – H. Hoà An
Trạm y tế xã Nguyễn Huệ Xã Nguyễn Huệ – H. Hoà An
Trạm y tế xã Công Trừng Xã Công Trừng – H. Hoà An
Trạm y tế xã Hồng Việt Xã Hồng Việt – H. Hoà An
Trạm y tế xã Bế Triều Xã Bế Triều – H. Hoà An
Trạm y tế xã Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang – TP Cao Bằng
Trạm y tế xã Hoàng Tung Xã Hoàng Tung – H. Hoà An
Trạm y tế xã Trưng Vương Xã Trương Vương – H. Hoà An
Trạm y tế xã Quang Trung Xã Quang Trung – H. Hoà An
Trạm y tế xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo – TP Cao bằng
Trạm y tế xã Bạch Đằng Xã Bạch Đằng – H. Hoà An
Trạm y tế xã Bình Dương Xã Bình Dương – H. Hoà An
Trạm y tế xã Lê Chung Xã Lê Chung – H. Hoà An
Trạm y tế xã Hà Trì Xã Hà Trì – H. Hoà An
Trạm y tế xã Chu Trinh Xã Chu Trinh – TP Cao Bằng
Trạm y tế xã Hồng Nam Xã Hồng Nam – H. Hoà An
Trạm y tế thị trấn Nguyên Bình Thị Trấn Nguyên Bình – H. Nguyên Bình
Trạm y tế thị trấn Tĩnh Túc Thị trấn Tĩnh Túc – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Yên Lạc Xã Yên Lạc – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Triệu Nguyên Xã Triệu Nguyên – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Ca Thành Xã Ca Thành – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Thái Học Xã Thái Học – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Vũ Nông Xã Vũ Nông – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Minh Tâm Xã Minh Tâm – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Thể Dục Xã Thể Dục – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Bắc Hợp Xã Bắc Hợp – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Mai Long Xã Mai Long – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Lang Môn Xã Lang Môn – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Minh Thanh Xã Minh Thanh – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Hoa Thám Xã Hoa Thám – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Phan Thanh Xã Phan Thanh – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Quang Thành Xã Quang Thành – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Tam Kim Xã Tam Kim – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Thành Công Xã Thành Công – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Thịnh Vượng Xã Thịnh Vượng – H. Nguyên Bình
Trạm y tế xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo – H. Nguyên Bình
Trạm y tế thị trấn Đông Khê Thị Trấn Đông Khê – H. Thạch An
Trạm y tế xã Canh Tân Xã Canh Tân – H. Thạch An
Trạm y tế xã Kim Đồng Xã Kim Đồng – H. Thạch An
Trạm y tế xã Minh Khai Xã Minh Khai – H. Thạch An
Trạm y tế xã Thị Ngân Xã Thị Ngân – H. Thạch An
Trạm y tế xã Đức Thông Xã Đức Thông – H. Thạch An
Trạm y tế xã Thái Cường Xã Thái Cường – H. Thạch An
Trạm y tế xã Vân Trình Xã Vân Trình – H. Thạch An
Trạm y tế xã Thụy Hùng Xã Thuỵ Hùng – H. Thạch An
Trạm y tế xã Quang Trọng Xã Quang Trọng – H. Thạch An
Trạm y tế xã Trọng Con Xã Trọng Con – H. Thạch An
Trạm y tế xã Lê Lai Xã Lê Lai – H. Thạch An
Trạm y tế xã Đức Long Xã Đức Long – H. Thạch An
Trạm y tế xã Danh Sỹ Xã Danh Sỹ – H. Thạch An
Trạm y tế xã Lê Lợi Xã Lê Lợi – H. Thạch An
Trạm y tế xã Đức Xuân Xã Đức Xuân – H. Thạch An
Bệnh xá Quân dân y 44, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng TP Cao Bằng
Trạm y tế Xã Vần Dính
Trạm y tế thị trấn Pác Miầu Thị Trấn Pác Miầu – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Thái Sơn Xã Thái Sơn – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Nam Cao Xã Nam Cao – H. Bảo Lâm
Trạm y tế xã Thạch Lâm Xã Thạch Lâm – H. Bảo Lâm
Phòng khám đa khoa KV Nà pồng Huyện Bảo Lâm
Phòng khám kết hợp Quân dân y Lũng Phiắc_Đàm Thủy Huyện Trùng Khánh
Phòng khám đa khoa Ban BV, CSSKCB 83 Vườn Cam, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Bệnh xá Công an tỉnh Cao Bằng Tổ 01-Phường Tân Giang – TP Cao Bằng
Phòng khám đa khoa Hà Nội – Cao Bằng P.Hợp Giang – TP Cao Bằng
Phòng khám đa khoa khu vực Nguyễn Huệ Huyện Hòa An
Phòng khám đa khoa khu vực Nà Rị H. Hòa An
Phòng khám đa khoa khu vực Nà Giàng H. Hà Quảng
Phòng khám đa khoa khu vực Nặm Nhũng H. Hà Quảng
Phòng khám đa khoa khu vực Tổng Cọt H. Hà Quảng
Phòng khám đa khoa khu vực Sóc Hà H. Hà Quảng
Phòng khám đa khoa khu vực Quang Trung H. Trà Lĩnh
Phòng khám đa khoa khu vực Canh Tân H. Thạch An
Phòng khám đa khoa khu vực Thanh Long
Phòng khám đa khoa khu vực Bản Ngà H. Bảo Lạc
Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Trường H. Bảo Lạc
Phòng khám đa khoa khu vực Cốc Pàng H. Bảo Lạc
Phòng khám đa khoa khu vực Bản Bó H. Bảo Lâm
Phòng khám đa khoa khu vực Nà Bao H. Nguyên Bình
Phòng khám đa khoa khu vực Phia Đén H. Nguyên Bình
Phòng khám đa khoa khu vực Bằng Ca H. Hạ Lang
Phòng khám đa khoa khu vực Thị Hoa Huyện Hạ Lang
Phòng khám đa khoa khu vực Hoàng Hải H. Quảng Uyên
Phòng khám đa khoa khu vực Cách Linh Huyện Phục Hòa
Phòng khám đa khoa khu vực Chí Viễn
Phòng khám đa khoa khu vực Đàm Thủy H. Trùng Khánh
Phòng khám đa khoa khu vực Thông Hoè
Trạm y tế xã Vần Dính xã Vần Dính, H. Hà Quảng
Trạm y tế xã Hưng Thịnh H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Sơn Lập H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Kim Cúc H. Bảo Lạc
Trạm y tế xã Cần Nông H. Thông Nông
Trạm y tế xã Ngọc Côn H. Trùng Khánh

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.