Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Đắk Lắk

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Đắk Lắk với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 026.2384.3770
Email: banbientap@yte.daklak.gov.vn
Website: yte.daklak.gov.vn
Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên Số 02 Mai Hắc Đề, Phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột
Bệnh viện YHCT Đăk Lăk Số 07 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột
Bệnh viện đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột
Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắc
Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Bệnh viện đa khoa huyện MĐrắk Thị Trấn Mđrắk, Huyện Mđrắk
Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông
Bệnh viện đa khoa huyện Lắk Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Trạm y tế phường Tân Lập Phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột
Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana Thị Trấn Buôn Trêp, Huyện Krông Ana
Trạm y tế phường Tân Hoà Phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế phường Tân An Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế phường Thống Nhất Phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế phường Thành Nhất Phường Thành Nhêt, TP Buôn Ma Thuột
Bệnh viện đa khoa huyện Cư Mgar Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư Mgar
Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp
Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng Huyện Krông Năng
Bệnh viện đa khoa huyện Krông Búk Huyện Krông Bók
Bệnh viện đa khoa huyện Ea Hleo Huyện Ea Hleo
Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn Huyện Buôn Đôn
Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin Huyện Cư Kuin
Bệnh viện đa khoa khu vực 333 Huyện Ea Kar
Phòng khám đa khoa 715 Huyện Mđrắk
Bệnh viện Công an tỉnh TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế phường Thắng Lợi Phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột
YTCS Nông Trường 30/4 TP Buôn Ma Thuột
YTCS Công ty Cà phê Thắng Lợi Huyện Krông Pắc
Trạm y tế phường Tân Lợi Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột
YTCS Công ty Tháng 10 Huyện Krông Pắc
Trạm y tế phường Thành Công Phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế phường Tân Thành Phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột
YTCS NT CưBao Huyện Krông Búk
YTCS NT Cư Kpô Huyện Krông Búk
YTCS Công ty Cà phê Buôn Hồ Huyện Krông Búk
YTCS Công ty Cà phê Ea Sim Huyện Krông A Na
YTCS NT Chư Quynh Huyện Krông A Na
YTCS Công ty Cà phê Việt Thắng Huyện Krông A Na
YTCS NT Ea Tiêu Huyện Krông Ana
Trạm y tế phường Tân Tiến Phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột
YTCS Công ty Cà phê Ea Ktur Huyện Krông A Na
Trạm y tế phường Tự An Phường Tù An, TP Buôn Ma Thuột
YTCS NT Cà Phê 720 Huyện Ea Kar
YTCS CTy Cà Phê 721 Huyện Ea Kar
YTCS Công ty Cà Phê 49 Huyện Krông Năng
YTCS NT Cà Phê 716 Huyện Ea Kar
Phòng khám khu vực 719 Huyện Krông Pắc
YTCS Nông trường 718 Huyện Ea Kar
Trạm y tế phường Ea Tam Phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế phường Khánh Xuân Phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế xã Hòa Thuận Xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế xã Cư ÊBur Xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế xã Ea Tu Xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế xã Hòa Thắng Xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế xã Ea Kao Xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế xã Hòa Phú Xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế xã Hòa Khánh Xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế xã Hòa Xuân Xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột
Trạm y tế thị trấn Ea Drăng Thị Trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Ea Hleo Xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Ea Sol Xã Ea Sol, huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Ea Ral Xã Ea Ral, huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Ea Wy Xã Ea Wy, huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Cư Mốt Xã Cư Mốt, huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Ea Hiao Xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Ea Khal Xã Ea Khal, huyện Ea Hleo
Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên TP Buôn Ma Thuột
Trung tâm Y tế Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk Huyện Krông Năng
Trung tâm Y tế công ty TNHH MTV Cao su Ea Hleo Huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Dliê Yang Xã Dlê Yang, huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Ea Nam Xã Ea Nam, huyện Ea Hleo
Trạm y tế thị trấn Ea Súp Thị Trấn Ea Súp, huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Ia Lốp Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Ea Rốk Xã Ea Rốk, huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Ya Tờ Mốt Xã Ya Tê Mốt, huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Ea Lê Xã Ea Lê, huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Cư KBang Xã Cư Kbang, huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Ea Bung Xã Ea Bung, huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Cư MLan Xã Cư Mlan, huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Krông Na Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn
Trạm y tế xã Ea Huar Xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn
Trạm y tế xã Ea Wer Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn
Trạm y tế xã Tân Hoà Xã Tân Hoà, huyện Buôn Đôn
Trạm y tế xã Cuôr KNia Xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn
Trạm y tế xã Ea Bar Xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn
Trạm y tế xã Ea Nuôl Xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn
Trạm y tế thị trấn Ea Pốk Thị Trấn Ea PốK, huyện Cư Mgar
Trạm y tế thị trấn Quảng Phú Thị Trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar
Trạm y tế Xã Quảng Tiến Xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Ea Kiết Xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Ea Tar Xã Ea Tar, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Cư Dliê Mnông Xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Ea Hđinh Xã Ea Hđinh, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Ea Tul Xã Ea Tul, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Ea KPam Xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Ea MDRóh Xã Ea Mdróh, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Quảng Hiệp Xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Cư Mgar Xã Cư Mgar, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Ea DRơng Xã Ea Drơng, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Ea Mnang Xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Cư Suê Xã Cư Suê, huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Cuor Đăng Xã Cuor Đăng, huyện Cư Mgar
Trạm y tế Thị trấn Buôn Hồ Thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Búk
Trạm y tế xã Cư Né Xã Cư Né, huyện Krông Búk
Trạm y tế xã Chư KBô Xã Chư Kbô, huyện Krông Búk
Trạm y tế xã Cư Pơng Xã Cư Pơng, huyện Krông Búk
Trạm y tế xã Pơng Drang Xã Pơng Drang, huyện Krông Búk
Trạm y tế xã Ea Ngai Xã Ea Ngai, huyện Krông Búk
Trạm y tế phường Đoàn Kết Phường Đoàn Kết, Thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế xã Ea Blang Xã Ea Blang, thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế xã Ea Drông Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế phường Thống Nhất Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế xã Ea Siên Xã Ea Siên, thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế xã Bình Thuận Xã Bình Thuận, thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế xã Cư Bao Xã Cư Bao, thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế thị trấn Krông Năng Thị Trấn Krông Năng, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã ĐLiê Ya Xã Đliê Ya, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Ea Tóh Xã Ea Tóh, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Ea Tam Xã Ea Tam, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Phú Lộc Xã Phú Lộc, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Tam Giang Xã Tam Giang, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Ea Hồ Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Phú Xuân Xã Phú Xuân, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Cư Klông Xã Cư Klông, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Ea Tân Xã Ea Tân, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Ea Puk Xã Eapuk, huyện Krông Năng
Trạm y tế xã Ea Dăh Xã Ea Dăh, huyện Krông Năng
Trạm y tế thị trấn Ea Kar Thị Trấn Ea Kar, huyện Ea Kar
Trạm y tế thị trấn Ea Knốp Thị Trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Ea Sô Xã Ea Sô, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Xuân Phú Xã Xuân Phú, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Cư Huê Xã Cư Huê, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Ea Tih Xã Ea Tih, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Ea Đar Xã Ea Đar, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Ea Kmút Xã Ea Kmút, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Cư Ni Xã Cư Ni, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Ea Păl Xã Ea Păl, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Ea Ô Xã Ea Ô, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Cư Bông Xã Cư Bông, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Cư Jang Xã Cư Jang, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Cư Prông Xã Cư Prông, huyện Ea Kar
Trạm y tế xã Cư Elang Xã Cư Elang, huyện Ea Kar
Trạm y tế thị trấn MĐrắk Thị Trấn Mđrắk, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Cư Prao Xã Cư Prao, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Ea Pil Xã Ea Pil, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Ea Lai Xã Ea Lai, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Ea HMLay Xã Ea Hmlay, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Krông Jing Xã Krông Jing, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Ea MDoal Xã Ea M Doal, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Ea Riêng Xã Ea Riêng, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Cư Mta Xã Cư Mta, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Cư KRóa Xã Cư K Róa, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã KRông á Xã Krông á, huyện Mđrắk
Trạm y tế xã Ea Trang Xã Ea Trang, huyện Mđrắk
Trạm y tế thị trấn Krông Kmar Thị Trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Dang Kang Xã Dang Kang, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Cư KTy Xã Cư Kty, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Hòa Thành Xã Hòa Thành, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Hòa Tân Xã Hòa Tân, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Hòa Phong Xã Hòa Phong, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Hòa Lễ Xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Yang Reh Xã Yang Reh, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Ea Trul Xã Ea Trul, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Khuê Ngọc Điền Xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Cư Pui Xã Cư Pui, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Hòa Sơn Xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Cư Drăm Xã Cư Drăm, huyện Krông Bông
Trạm y tế xã Yang Mao Xã Yang Mao, huyện Krông Bông
Trạm y tế thị trấn Phước An Thị Trấn Phước An, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã KRông Búk Xã Krông Búk, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Ea Kly Xã Ea Kly, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Ea Kênh Xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Ea Phê Xã Ea Phê, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Ea KNuec Xã Ea Knuec, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Ea Yông Xã Ea Yông, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Hòa An Xã Hòa An, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Ea Kuăng Xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Hoà Đông Xã Hoà Đông, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Ea Hiu Xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc
Trạm y tế Xã HòA Tiến Xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Tân Tiến Xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Vụ Bổn Xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Ea Uy Xã Ea Uy, huyện Krông Pắc
Trạm y tế xã Ea Yiêng Xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc
Trạm y tế thị trấn Buôn Trấp Thị Trấn Buôn Trấp, huyện Krông A Na
Trạm y tế xã Cư Êwi Xã Cư Ê Wi, huyện Cư Kuin
Trạm y tế xã Ea Ktur Xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin
Trạm y tế xã Ea Tiêu Xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin
Trạm y tế xã Ea BHốk Xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin
Trạm y tế xã Ea Hu Xã Ea Hu, huyện Cư Kuin
Trạm y tế xã Dray Sáp Xã Dray Sáp, huyện Krông A Na
Trạm y tế xã Ea Na Xã Ea Na, huyện Krông A Na
Trạm y tế xã Hòa Hiệp Xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin
Trạm y tế xã Ea Bông Xã Ea Bông, huyện Krông A Na
Trạm y tế xã Băng A Drênh Xã Băng A Drênh, huyện Krông A Na
Trạm y tế xã Dur KMăl Xã Dur Kmăl, huyện Krông A Na
Trạm y tế xã Bình Hòa Xã Bình Hòa, huyện Krông A Na
Trạm y tế Xã Quảng Điền Xã Quảng Điền, huyện Krông A Na
Trạm y tế xã Dray Bhăng Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin
Trạm y tế thị trấn Liên Sơn Thị Trấn Liên Sơn, huyện Lắk
Trạm y tế xã Yang Tao Xã Yang Tao, huyện Lắk
Trạm y tế xã Bông Krang Xã Bông Krang, huyện Lắk
Trạm y tế xã Đắk Liêng Xã Đắk Liêng, huyện Lắk
Trạm y tế xã Buôn Triết Xã Buôn Triết, huyện Lắk
Trạm y tế xã Buôn Tría Xã Buôn Trýa, huyện Lắk
Trạm y tế xã Đắk Phơi Xã Đắk Phơi, huyện Lắk
Trạm y tế xã Đắk Nuê Xã Đắk Nuê, huyện Lắk
Trạm y tế xã Krông Nô Xã Krông Nô, huyện Lắk
Trạm y tế xã Nam Ka Xã Nam Ka, huyện Lắk
Trạm y tế xã Ea RBin Xã Ea Rbin, huyện Lắk
Trạm y tế xã Ea Kuêh Xã Ea Kuêh, Huyện Cư Mgar
Trạm y tế xã Ia JLơi Xã Ia Jlơi, Huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Ia R Vê Xã Ia R Vê, Huyện Ea Súp
Trạm y tế xã Cư A Mung Xã Cư A Mung, Huyện Ea Hleo
Trạm y tế xã Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Krông Búk
Bệnh xá Trung đoàn 737 Xã Ia R Vê, Huyện Ea Súp
Bệnh xá Trung đoàn 725 Xã Ia R Vê, Huyện Ea Súp
Bệnh viện đa khoa TX Buôn Hồ Thị xã Buôn Hồ
Trạm y tế xã Ea Ning Xã Ea Ning, Cư Kuin, Đắk Lắk
Trạm y tế xã Ea Sar Xã Ea Sar, Ea Kar, Đắk Lắk
Trạm y tế xã Ea Sin Xã Ea Sin, Krông Buk, Đắk Lắk
Trạm y tế xã Cư San Xã Cư San, Mdrăk, Đắk Lắk
Trạm y tế xã Ea Tir Xã Ea Tir, Ea Hleo, Đắk Lắk
Trạm y tế phường Đạt Hiếu Thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế phường An Lạc Phường An Lạc, Thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế phường An Bình Phường An Bình, Thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế phường Thiện An Phường Thiện An, Thị Xã Buôn Hồ
Trạm y tế phường Bình Tân Phường Bình Tân, Thị Xã Buôn Hồ
Bệnh xá Bộ đội biên phòng ĐăkLăk TP Buôn Ma Thuột, đăk Lăk
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh Số 17 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 136 Nguyễn Thị ĐỊnh, Phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột
Bệnh viện Tâm thần TP Buôn Ma Thuột
Bệnh viện Mắt 90 Trần Phú, Phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột
Trung tâm Da liễu TP Buôn Ma Thuột
Phòng khám đa khoa Hoàn hảo 10 Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột
Phòng khám đa khoa Medic Đất Việt 2 Nơ Trang Long, Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột
Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Cao Nguyên 49 Ngô Gia Tự , Tân An, TP. Buôn Ma Thuột
Bệnh viện Mắt Tây Nguyên 309 Ngô Quyền, Tân An, TP.buôn Ma Thuột
Phòng khám đa khoa Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh 2 Y Ngông, Phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.