Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Đắk Nông

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Đắk Nông với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 026.1354.5304
Email: syt@daknong.gov.vn
Website: syt.daknong.gov.vn
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong
Bệnh viện đa khoa Thị xã Gia Nghĩa Thị xã Gia Nghĩa
Trạm Y tế Thị trấn Gia Nghĩa Thị trấn Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong
Trạm y tế xã Quảng Sơn Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong
Trạm y tế xã Quảng Thành Xã Quảng Thành, thị Xã Gia Nghĩa
Trạm y tế xã Đắk huyện Xã Đắk huyện , huyện Đắk Glong
Trạm y tế xã Đắk RMăng Xã Đắk Rmăng, huyện Đắk Glong
Trạm y tế xã Đắk Nia Xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa
Trung tâm Y tế huyện Krông Nô Thôn Nam Thạnh, Xã Nam Đà, huyện yện Krông Nô
Trạm y tế xã Quảng Khê Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong
Trung tâm Y tế huyện Cư Jút TT Eatling, huyện Cư Jút
Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, huyện yện Đăk Mil
Trạm y tế xã Đắk Plao Xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong
Trung tâm Y tế huyện Đắk RLấp Tt Kiến Đức huyện Đắk Rlấp
Trạm y tế xã Đắk Som Xã Đắk Som, huyện Đắk Glong
Trạm y tế TT Ea TLing TT Ea Tling, huyện Cư Jút
Trạm y tế xã Đắk Wil Xã Đắk Wil, huyện Cư Jút
Trạm y tế xã Ea Pô Xã Ea Pô, huyện Cư Jút
Trạm y tế xã Nam Dong Xã Nam Dong, huyện Cư Jút
Trạm y tế xã Đắk DRông Xã Đắk Drông, huyện Cư Jút
Trạm y tế xã Tâm Thắng Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút
Trạm y tế xã Cư Knia Xã Cư Knia, huyện Cư Jút
Trạm y tế xã Trúc Sơn Xã Tróc Sơn, huyện Cư Jút
Trạm y tế TT Đắk Mil Tt Đắk Mil, huyện Đắk Mil
Trạm y tế xã Đắk Lao Xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil
Trạm y tế xã Đắk RLa Xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil
Trạm y tế xã Đắk Gằn Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil
Trạm y tế xã Đức Mạnh Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil
Trạm y tế xã Đắk Sắk Xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil
Trạm y tế xã Thuận An Xã Thuận An, huyện Đắk Mil
Trạm y tế xã Đức Minh Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
Trạm y tế xã Đắk NDrót Xã Đắk Ndrãt, huyện Đắk Mil
Trạm y tế TT Đắk Mâm Tt Đắk Mâm, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Đắk Sôr Xã Đắk Sôr, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Buôn Choah Xã Buôn Choah, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Nam Đà Xã Nam Đà, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Đắk Drô Xã Đắk Drô, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Nâm Nung Xã Nâm Nung, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Đức Xuyên Xã Đức Xuyên, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Đắk Nang Xã Đắk Nang, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Quảng Phú Xã Quảng Phú, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Nâm NĐir Xã Nâm Nđir, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Tân Thành Xã Tân Thành, huyện krông Nô
Trạm y tế xã Đắk Môl Xã Đắk Môl, huyện Đắk Song
Trạm y tế xã Đắk Song Xã Đắk Song-huyện Đắk Song
Trạm y tế xã Thuận huyện nh Xã Thuận huyện nh, huyện Đắk Song
Trạm y tế xã Đắk NDrung Xã Đắk Ndrung, huyện Đắk Song
Trạm y tế xã Trường Xuân Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song
Trạm y tế xã Nâm Njang Xã Nâm Njang, huyện Đắk Song
Trung tâm Y tế huyện Đắk Song Tt Đức An huyện Đắk Song
Trạm y tế TT Kiến Đức Tt Kiến Đức, huyện Đắk RLấp
Trạm y tế xã Quảng Trực Xã Quảng Trực, huyện tuy Đức
Trạm y tế xã Đắk Búk So Xã Đắk Bók So, huyện tuy Đức
Trạm y tế Xã ĐắK RTýhuyện /td>

Xã Đắk Rtýh, huyện tuy Đức
Trạm y tế Xã Quảng Tín Xã Quảng Týn, huyện Đắk RLấp
Trạm y tế xã Quảng Tân Xã Quảng Tân, huyện tuy Đức
Trạm y tế xã Nhân Cơ Xã Nhân Cơ, huyện Đắk RLấp
Trạm y tế xã Kiến Thành Xã Kiến Thành, huyện Đắk RLấp
Trạm y tế xã Đạo Nghĩa Xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk RLấp
Trạm y tế xã Đắk Sin Xã Đắk Sin, huyện Đắk RLấp
Trạm y tế xã Đắk Ru Xã Đắk Ru, huyện Đắk RLấp
Trạm y tế xã Nhân Đạo Xã Nhân Đạo, huyện Đắk RLấp
Trạm y tế xã Đắk Wer Xã Đắk Wer, huyện Đắk RLấp
Trạm y tế phường Nghĩa Đức Phường Nghĩa Đức, thị Xã Gia Nghĩa
Trạm y tế phường Nghĩa Thành Phường Nghĩa Thành, thị Xã Gia Nghĩa
Trạm y tế phường Nghĩa Phú Phường Nghĩa Phú, thị Xã Gia Nghĩa
Trạm y tế phường Nghĩa Tân Phường Nghĩa Tân, thị Xã Gia Nghĩa
Trạm y tế phường Nghĩa Trung Phường Nghĩa Trung, thị Xã Gia Nghĩa
Trạm y tế xã Đắk RMoan Xã Đắk Rmoan, thị Xã Gia Nghĩa
Trạm Y tế Xã Quảng Thành Xã Quảng Thành-Thị xã Gia Nghĩa
Trạm Y tế Xã Đắk Nia Xã Đắk Nia-Thị xã Gia Nghĩa
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Thị Xã Gia Nghĩa
Trạm y tế xã Long Sơn Xã Long Sơn, huyện Đắk Mil
Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức Xã Đắkbukso, huyện tuy Đức
Trạm y tế xã Đăk Ngo Xã Đắk Ngo, huyện tuy Đức
Trạm y tế xã Quảng Tâm Xã Quảng Tâm, huyện tuy Đức
Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 720/Binh đoàn 16 Xã Đắk Ngo, huyện tuy Đức
Trạm y tế Trung đoàn 726 Xã Quảng Trực, huyện tuy Đức
Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức
Trạm y tế xã Đăk Ngo
Trạm y tế xã Quảng Tâm
Trạm y tế Trung đoàn 720
Trạm y tế Trung đoàn 726
Bệnh xá Quân dân y Trung Đoàn 726/Binh đoàn 16 Xã Quảng Trực, huyện yện Tuy Đức
Trạm y tế xã Nam Xuân Xã Nam Xuân, huyện krông Nô, Đắk Nông
Trạm y tế xã Quảng huyện a Xã Quảng huyện à, huyện Đắk Glong, Đắk Nông
Trạm y tế TT Đức An Tt Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông
Trạm y tế xã Đắk huyện a Xã Đắk huyện à, huyện Đắk Song, Đắk Nông
Trạm y tế xã huyện ng Bình Xã huyện ng Bình, huyện Đắk RLấp, Đắk Nông
Trạm y tế xã Nghĩa Thắng Xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk RLấp, Đắk Nông
Trạm y tế xã Thuận huyện Xã Thuận huyện , huyện Đắk Song, Đắk Nông
Trạm y tế xã Nam Bình Xã Nam Bình, huyện Đắk Song
Phòng khám chuyên khoa huyện V/AIDS và điều trị nghiện chất P. Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
Bệnh xá Công An tỉnh Đăk Nông Tổ dân P3, Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa
Phòng khám đa khoa Nguyên Trinh Thôn Kẻ Đọng, Xã Đức Minh, huyện yện Đăk Mil

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.