Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Điện Biên

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Điện Biên với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 021.5382.5276
Email: syt@dienbien.gov.vn
Website: soytedienbien.gov.vn
Địa chỉ: 48 Tổ 25 Tôn Thất Tùng, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa Tỉnh TP Điện Biên Phủ
Trung tâm y tế thành phố Điện Biên TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế phường Mường Thanh Phường Mường Thanh – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế phường Tân Thanh Phường Tân Thanh – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế phường Thanh Bình Phường Thanh Bình – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế phường Him Lam Phường Him Lam – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế phường Noong Bua Phường Noong Bua – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế xã Thanh Minh Xã Thanh Minh – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế phường Nam Thanh Phường Nam Thanh – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế phường Thanh Trường Phường Thanh Trường – TP Điện Biên Phủ
Trung tâm y tế huyện Điện Biên Xã Thanh An, huyện Điện Biên
Phòng khám đa khoa KV Mường Nhà Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
Bệnh xá Công an tỉnh Xã Thanh Hưng-Huyện Điện Biên
Phòng khám đa khoa KV Nà Tấu Xã Nà Tấu, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Thanh Nưa Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Điện Biên Phố 2, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế xã Thanh Xương Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Thanh An Xã Thanh An, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Sam Mứn Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Thanh Yên Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Mường Phăng Xã Mường Phăng, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Noong Luống Xã Noong Luống, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Thanh Hưng Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Thanh Chăn Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Noong Hẹt Xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Núa Ngam Xã Núa Ngam, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Thanh Luông Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Mường Lói Xã Mường Lói, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Mường Pồn Xã Mường Pồn, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Pa Thơm Xã Pa Thơm, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Na Ư Xã Na ư, huyện Điện Biên
Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông Thị Trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
Phòng khám đa khoa KV Mường Luân Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông
Phòng khám đa khoa KV Suối Lư Xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Xa Dung Xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Luân Giói Xã Luân Giới, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Phình Giàng Xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Háng Lìa Xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Keo Lôm Xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Chiềng Sơ Xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Phì Nhừ Xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Na son Xã Na Son, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Pú Nhi Xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông
Bệnh viện đa khoa KV TX Mường Lay Thị xã Mường Lay – Tình Điện Biên
Trung tâm y tế thị xã Mường Lay Thị xã Mường Lay – Tình Điện Biên
Trạm y tế phường Na Lay Phường Na Lay – Thị xã Mường Lay
Trạm y tế phường Sông Đà Phường Sông Đà – Thị xã Mường Lay
Trung tâm y tế huyện Mường Chà Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
Trạm y tế xã Lay nưa Xã Lay Nưa – Thị xã Mường Lay
Trạm y tế Mường Tùng Xã Mường Tùng, huyện Mường Chà
Bệnh viện Y học cổ truyền Phường Mường Thanh – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế Hừa Ngài Xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà
Trạm y tế Huổi Lèng Xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà
Trạm y tế Xá Tổng Xã Sá Tổng, huyện Mường Chà
Trạm y tế Mường Mươn Xã Mường Mươn, huyện Mường Chà
Trạm y tế Pa Ham Xã Pa Ham, huyện Mường Chà
Trạm y tế Si Pa Phìn Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Chà Nưa Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Chà Tở Xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ
Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa Thị Trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
Trung tâm y tế huyện Nậm Pồ Huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Xá Nhè Xã Sáng Nhè, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Tủa Thàng Xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Mường Báng Xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Trung Thu Xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Mường Đun Xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Sính Phình Xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Tả Sìn Thàng Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Sín Chải Xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Huổi Só Xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế xã Tả Phìn Xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Lao Xà Phình Xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa
Trung tâm y tế huyện Mường Nhé Thị trấn Mường Nhé, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Mường Toong Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Sín Thầu Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Chung Chải Xã Chung Chải, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Chà Cang Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Nà Hỳ Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Mường Nhé Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo Thị Trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên
Phòng khám đa khoa KV Huổi Loóng Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
Trung tâm y tế huyện Mường Ảng Thị trấn Mường ảng, huyện Mường ảng
Phòng khám đa khoa KV Búng Lao Xã Búng Lao, huyện Mường ảng
Trạm y tế Quài Cang Xã ẳng Cang, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Quài Tở Xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Quài Nưa Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Tỏa Tình Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Pú Nhung Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Tênh Phông Xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Ta Ma Xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Phình Sáng Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Mường Mùn Xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Mùn Chung Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Mường Thín Xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Mường Lạn Xã Mường Lạn, huyện Mường ảng
Trạm y tế ẳng Cang Xã ẳng Cang, huyện Mường ảng
Trạm y tế ẳng Nưa Xã ẳng Nưa, huyện Mường ảng
Trạm y tế ẳng Tở Xã ẳng tở, huyện Mường ảng
Trạm y tế Mường Đăng Xã Mường Đăng, huyện Mường ảng
Trạm y tế Nà Sáy Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo
Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Phường Mường Thanh – TP Điện Biên Phủ
Phòng khám đa khoa – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên Tổ 24 – Phường Mường Thanh – TP Điện Biên Phủ
Phòng khám đa khoa KV Xá Nhè Xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa
Phòng khám đa khoa KV Rạng Đông Xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Nậm Kè Xã Nậm Khè, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Quảng Lâm Xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Pa Tần Xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Nà Khoa Xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Nà Bủng Xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Thị trấn Mường Chà Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
Trạm y tế xã Na Son Xã Na Son-Huyện Mường Chà-Tỉnh Điện Biên
Trạm Y tế Xã Phì Nhừ xã Phì Nhừ, huyện Mường chà
Phòng khám Ban Bảo vệ CSSK cán bộ TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế Thị trấn Tủa Chùa Thị Trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
Trạm y tế Thị trấn Tuần Giáo Thị Trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Thị trấn Mường ảng Thị Trấn Mường ẳng, huyện Mường ảng
Trạm y tế Chiềng Sinh Xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo
Trạm y tế Búng Lao Xã Búng Lao, huyện Mường ảng
Trạm y tế Nà Tấu Xã Nà Tấu, huyện Điện Biên
Trạm y tế Mường Nhà Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
Trạm y tế xã Nà Nhạn Xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên
Trạm y tế Thị trấn Điện Biên Đông Thị Trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Noong U Xã Noong U, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Pú Hồng Xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế Tìa Dình Xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông
Trạm y tế xã Mường Luân Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông
Phòng khám đa khoa Mường Nhé Thị trấn Mường Nhé, huyện Mường Nhé
Phòng khám đa khoa Ba Chà huyện Mường Nhé
Phòng khám đa khoa KV Nà Hỳ Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
Phòng khám đa khoa KV Pa Ham Xã Pa Ham, huyện Mường Chà
Phòng khám đa khoa KV Si Pa Phìn Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ
Phòng khám đa khoa KV Huổi Lèng Xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà
Phòng khám đa khoa KV Thanh Trường TP Điện Biên Phủ
Phòng khám đa khoa KV Nà Sáy Xã Nà Sáy Huyện Tuần Giáo
Bệnh viên Lao và bệnh phổi Phường Noong Bua – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế Tà Lèng Xã Tả Lèng – TP Điện Biên Phủ
Trạm y tế Na Sang Xã Na Sang, huyện Mường Chà
Trạm y tế Xuân Lao Xã Xuân Lao, huyện Mường ảng
Trạm y tế Nậm Lịch Xã Nậm Lịch, huyện Mường ảng
Trạm y tế Ngối Cáy Xã Ngối Cáy, huyện Mường ảng
Trạm y tế Sa Lông Xã Sa Lông, huyện Mường Chà
Trạm y tế Ma Thì Hồ Xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà
Trạm y tế Phìn Hồ Xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Nậm Khăn Xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ
Phòng khám đa khoa KV Tả Sìn Thàng Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa
Phòng khámDK khu vực Mường Phăng
Phòng khám Quân dân y KV Ba Chà Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ
Phòng khám đa khoa KV Mường Toong Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Nậm Vì Xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Na Cô Sa Xã Na Co Sa, huyện Nậm Pồ
Trạm y tế Pá Mỳ Xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Sen Thượng Xã Xen Thượng, huyện Mường Nhé
Trạm y tế Leng Su Sìn Xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé
Phòng khám đa khoa KV Phình Sáng Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo
Phòng khám đa khoa KV Pú Tửu Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
Bệnh viện 7-5 Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
Tram y tế xã Phu Luông Xã Phu Luông, huyện Điện Biện
Tram y tế xã Pom Lót Xã Pom Lãt, huyện Điện Biện
Tram y tế xã Huổi Mí Xã Huổi Mí, huyện Mường Chà
Tram y tế xã Nậm Nèn Xã Nậm Nìn, huyện Mường Chà
Bệnh xã Lữ đoàn 82 Tổ 23, Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ
Trạm y tế xã Vàng Đán Xã Vàng Đán, Nậm Pồ
Trạm y tế xã Chiềng Đông Xã Chiềng Đông, Tuần Giáo
Trạm y tế xã Mương Khong Xã Mường Khong, Tuần Giáo
Trạm y tế xã Rạng Đông Xã Rạng Đông, Tuần Giáo
Trạm y tế xã Pú xi Xã Pú Xi, Tuần Giáo
Trạm y tế xã Nà Tòng Xã Nà Tòng, Tuần Giáo
Trạm Y tế xã Nậm Chua Xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ
Phòng khám đa khoa Thanh Hải Tổ 22, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ
Trạm Y tế xã Hẹ Muông Xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên
Trạm Y tế xã Hua Thanh xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
Trạm Y tế xã Nậm Tin Xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ
Phòng khám đa khoa Bình An số 159 tổ 30
Trạm Y tế xã Nậm Nhừ Nậm Nhừ 3
Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên Tổ 25, TP. Điện Biên Phủ

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.