Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Gia Lai

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Gia Lai với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 026.9371.9369
Email: syt@gialai.gov.vn
Website: syt.gialai.gov.vn
Địa chỉ: 9 Trần Hưng Đạo, P. Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai TP. Pleiku
Trung tâm y tế huyện Chưpăh Huyện Chư Păh
Bệnh viện đa khoa khu vực An Khê Thị Xã An Khê
Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Ayun Pa Thị xã Ayunpa
Trung tâm y tế huyện Ia Grai Huyện Ia Grai
Trung tâm y tế huyện ChưPrông Huyện Chư Prông
Trung tâm y tế huyện Chư Sê Huyện Chư Sê
Trung tâm y tế huyện Đức Cơ Huyện Đức Cơ
Trung tâm y tế huyện KrôngPa Huyện Krông Pa
Trung tâm y tế huyện Kbang Huyện Kbang
Trung tâm y tế huyện Kông Chro Huyện Kông Chro
Trung tâm y tế huyện Mang Yang Huyện Mang Yang
Trung tâm y tế TP. Pleiku TP. Pleiku
Trạm y tế xã Ia BLứ Xã Ia BLứ, Huyện Chư Sê
Bệnh viện 331 TP. Pleiku
Trạm xá Nông trường Ia Sao 1 Huyện Ia Grai
Bệnh viện đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai Phường Trà Bá, TP. Pleiku
Trạm y tế xã Đăk Phơ Pho Xã Đăk Phơ Pho, Huyện Kông Chro
Trạm y tế Xã HNol Xã HNol, Huyện Đăk Đoa
Viện Quân Y 211 110 Phạm Văn Đồng, P Đống Đa -TP. Pleiku
Trạm xá Nông trường cà phê Ia Ko Huyện Chư Sê
Bệnh viện Y-Dược CT và PHCN TP. Pleiku
Trạm y tế Xã Ia Yok Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai
Trạm y tế xã Ia Bă Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai
Trạm xá Nông trường 705 Huyện Ia Grai
Trạm xá Nông trường 706 Huyện Ia Grai
Trạm y tế Xã Đak SMar Xã Đak SMar, Huyện KBang
Trạm xá Sê San 4 Huyện Chư Păh
Trung tâm y tế huyện ĐăkĐoa Huyện Đăk Đoa
Trạm xá Nông trường Ia Grai Huyện Ia Grai
Trạm xá Sê san 3 Huyện Chư Păh
Trạm xá Nông trường Ia sao 2 Huyện Ia Grai
Trung tâm y tế huyện IaPa Huyện Ia Pa
Trung tâm y tế huyện ĐakPơ Huyện Đăk Pơ
Trung tâm y tế Cao su ChưPrông Huyện Chư Prông
Trung tâm y tế Cao su ChưPăh Huyện Chư Păh
Trung tâm y tế Cao su Chư Sê Huyện Chư Sê
Trung tâm y tế Cao su Mang Yang TT Đắc Đoa Huyện Đăk Đoa
Trạm y tế phường Diên Hồng (01) Phường Diên Hồng, Pleiku
Trạm xá Công ty CP Mía đường nhiệt điện Gia Lai Thị Xã Ayunpa
Trung tâm y tế huyện Phú Thiện TT Phú Thiện
Trạm y tế phường Hoa Lư (01) Phường Hoa Lư, Pleiku
Trạm y tế phường Yên Đỗ (01) Phường Yên Đỗ, Pleiku
Trạm y tế phường Yên Thế (01) Phường Yên Thõ, Pleiku
Trạm y tế phường Thống Nhất (01) Phường Thống Nhất, Pleiku
Trạm y tế phường Hội Thương (01) Phường Hội Thương, Pleiku
Trạm y tế phường Ia Kring (01) Phường Ia Kring, Pleiku
Trạm y tế phường Tây Sơn (01) Phường Tây Sơn, Pleiku
Trạm y tế phường Hội Phú (01) Phường Hội Phú, Pleiku
Trạm y tế phường Trà Bá (01) Phường Trà Bá, Pleiku
Trạm y tế phường Thắng Lợi (01) Phường Thắng Lợi, Pleiku
Trạm y tế xã An Phú (01) Xã An Phú, Pleiku
Trạm y tế xã Biển Hồ (01) Xã Biển Hồ, Pleiku
Trạm y tế xã Tân Sơn (01) Xã Tân Sơn, Pleiku
Trạm y tế xã Trà Đa (01) Xã Trà Đa, Pleiku
Trạm y tế xã Diên Phú (01) Xã Diên Phú, Pleiku
Trạm y tế xã Gào (01) Xã Gào, Pleiku
Trạm y tế xã Ia Kênh (01) Xã Ia Kênh, Pleiku
Trạm y tế xã Chư HDrông (01) Xã Chư Hdrông, Pleiku
Trạm y tế xã Chư á (01) Xã Chư á, Pleiku
Trạm y tế phường An Bình (02) Phường An Bình, Thị Xã An Khê
Trạm y tế phường An Phú (02) Phường An Phú, Thị Xã An Khê
Trạm y tế phường An Tân (02) Phường An Tân, Thị Xã An Khê
Trạm y tế phường Tây Sơn (02) Phường Tây Sơn, Thị Xã An Khê
Trạm y tế xã Thành An (02) Xã Thành An, Thị Xã An Khê
Trạm y tế xã Song An (02) Xã Song An, Thị Xã An Khê
Trạm y tế xã Cửu An (02) Xã Cửu An, Thị Xã An Khê
Trạm y tế xã Tú An (02) Xã Tú An, Thị Xã An Khê
Trạm y tế xã Đông (03) Xã Đồng, Kbang
Trạm y tế xã Nghĩa An (03) Xã Nghĩa An, Kbang
Trạm y tế xã Kông Bơ La (03) Xã Kông Bơ La, Kbang
Trạm y tế xã Kông Lơng Khơng (03) Xã Kông Lơng Khơng, Kbang
Trạm y tế xã Đăk Hlơ (03) Xã Đăk Hlơ, Kbang
Trạm y tế xã Lơ Ku (03) Xã Lơ Ku, Kbang
Trạm y tế xã Sơ Pai (03) Xã Sơ Pai, Kbang
Trạm y tế xã Krong (03) Xã Krong, Kbang
Trạm y tế xã Đăk Roong (03) Xã Đăk Rong, Kbang
Trạm y tế xã Kon Pne (03) Xã Kon Pne, Kbang
Trạm y tế Trung tâm xã Sơn Lang (03) Xã Sơn Lang, Kbang
Trạm y tế Trung tâm xã Tơ Tung (03) Xã Tơ Tung, Kbang
Trạm y tế Đăk Smar (03) Xã Đắk Smar, Kbang _ Gia Lai
Trạm y tế thị trấn Kbang (03) Thị Trấn Kbang, Kbang
Trạm y tế xã Tân Bình (04) Xã Tân Bình, Đăk Đoa
Trạm y tế xã HNeng (04) Xã Hneng, Đăk Đoa
Trạm y tế xã KDang (04) Xã Kdang, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Kon Gang (04) Xã Kon Gang, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Hải Yang (04) Xã Hải Yang, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Hà Đông (04) Xã Hà Đông, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Đăk Sơ Mei (04) Xã Đăk Sơ Mei, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Đăk Krong (04) Xã Đăk Krong, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Hà Bầu (04) Xã Hà Bầu, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Nam Yang (04) Xã Nam Yang, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Ia Băng (04) Xã Ia Băng, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Ia Pết (04) Xã Ia Pếch, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Trang (04) Xã Trang, Đăk Đoa
Trạm y tế xã A Dơk (04) Xã A Dơk, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Glar (04) Xã Glar, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Hnol (04) Xã Hnol, Đắk Đoa
Trạm y tế Thị trấn Đăk Đoa (04) Thị Trấn Đăk Đoa, Đăk Đoa
Trạm y tế xã Hà Tây (05) Xã Hà Tây, Chư Păh
Trạm y tế xã Ia Ka (05) Xã Ia Ka, Chư Păh
Trạm y tế xã Nghĩa Hòa (05) Xã Nghĩa Hoà, Chư Păh
Trạm y tế xã Ia Khươl (05) Xã Ia Khươl, Chư Păh
Trạm y tế xã Ia Phí (05) Xã Ia Phý, Chư Păh
Trạm y tế xã Hòa Phú (05) Xã Hoà Phú, Chư Păh
Trạm y tế xã Ia Ly (05) Xã Ia Ly, Chư Păh
Trạm y tế xã Ia Nhin (05) Xã Ia Nhin, Chư Păh
Trạm y tế xã Đăk Tơ Ver (05) Xã Đăk Tơ Ver, Chư Păh
Trạm y tế xã Ia Mơ Nông (05) Xã Ia Mơ Nông, Chư Păh
Trạm y tế xã Chư Đăng Ya (05) Xã Chư Đăng Yar, Chư Păh
Trạm y tế xã Chư Jôr (05) Xã Chư Zôr, Chư Păh
Trạm y tế xã Nghĩa Hưng (05) Xã Nghĩa Hưng, Chư Păh
Trạm y tế thị trấn Phú Hòa (05) Thị Trấn Phú Hoà, Chư Păh
Trạm y tế xã Ia Sao (06) Xã Ia Sao, Ia Grai
Trạm y tế xã Ia Hrung (06) Xã Ia Hrung, Ia Grai
Trạm y tế xã Ia Dêr (06) Xã Ia Dêr, Ia Grai
Trạm y tế xã Ia Tô (06) Xã Ia Tô, Ia Grai
Trạm y tế xã Ia Pếch (06) Xã Ia Pếch, Ia Grai
Trạm y tế xã Ia Grăng (06) Xã Ia Grăng, Ia Grai
Trạm y tế Trung tâm xã Ia Chía (06) Xã Ia Chýa, Ia Grai
Trạm y tế Trung tâm xã Ia Krái (06) Xã Ia Krái, Ia Grai
Trạm y tế xã Ia Khai (06) Xã Ia Khai, Ia Grai
Trạm y tế xã Ia O (06) Xã Ia O, Ia Grai
Trạm y tế xã Ia Bă (06) Xã Ia Bă, Ia Grai
Trạm y tế xã Ia Yok (06) Xã Ia Yok, Ia Grai
Trạm y tế thị trấn Ia Kha (06) Trị Trên Ia Kha, Ia Grai
Trạm y tế xã Hra (07) Xã Hra, Mang Yang
Trạm y tế xã Ayun (07) Xã Ayun, Mang Yang
Trạm y tế xã Đăk Yă (07) Xã Đăk Yă, Mang Yang
Trạm y tế xã Kon Chiêng (07) Xã Kon Chiêng, Mang Yang
Trạm y tế xã Đăk Djrăng (07) Xã Đăk Drăng, Mang Yang
Trạm y tế xã Lơ Pang (07) Xã Lơ Pang, Mang Yang
Trạm y tế Trung tâm xã Kon Thụp (07) Xã Kon Thụp, Mang Yang
Trạm y tế xã Đê Ar (07) Xã Đê Ar, Mang Yang
Trạm y tế xã Đăk Trôi (07) Xã Đăk Trôi, Mang Yang
Trạm y tế xã Đăk Jơ Ta (07) Xã Đăk Jơ Ta, Mang Yang
Trạm y tế xã Đăk Ta Ley (07) Xã Đăk Ta Ley, Mang Yang
Trạm y tế thị trấn Kon Dỡng (07) Thị Trấn Kon Dỡng, Mang Yang
Trạm y tế xã Đăk Tơ Pang (08) Xã Đăk Tơ Pang, Kông Chro
Trạm y tế xã Ya Ma (08) Xã Ya Ma, Kông Chro
Trạm y tế xã Yang Nam (08) Xã Yang Nam, Kông Chro
Trạm y tế xã Chơ GLong (08) Xã Chơ Long, Kông Chro
Trạm y tế xã Yang Trung (08) Xã Yang Trung, Kông Chro
Trạm y tế xã Đăk Song (08) Xã Đăk Song, Kông Chro
Trạm y tế Trung tâm xã Sơ Ró (08) Xã Sơ Ró, Kông Chro
Trạm y tế xã Kông Yang (08) Xã Kông Yang, Kông Chro
Trạm y tế xã An Trung (08) Xã An Trung, Kông Chro
Trạm y tế xã Chư Krêy (08) Xã Chư Krêy, Kông Chro
Trạm y tế xã Đăk Pling (08) Xã Đăk Pling, Kông Chro
Trạm y tế xã Đăk Pơ Pho (08) Xã Đăk Pơ Pho, Kông Chro
Trạm y tế xã Đăk Kơ Ning (08) Xã Đăk Kơ Ning, Kông Chro
Trạm y tế thị trấn Kông Chro (08) Thị Trấn Kông Chro, Kông Chro
Trạm y tế xã Ia Dom (09) Xã Ia Dom, Đức Cơ
Trạm y tế xã Ia Pnôn (09) Xã Ia Pnôn, Đức Cơ
Trạm y tế xã Ia Kla (09) Xã Ia Kla, Đức Cơ
Trạm y tế xã Ia Kriêng (09) Xã Ia Kriêng, Đức Cơ
Trạm y tế xã Ia Krêl (09) Xã Ia Krêl, Đức Cơ
Trạm y tế xã Ia Din (09) Xã Ia Din, Đức Cơ
Trạm y tế xã Ia Lang (09) Xã Ia Lang, Đức Cơ
Trạm y tế xã Ia Dơk (09) Xã Ia Dơk, Đức Cơ
Trạm y tế thị trấn Chư Ty (09) Thị Trấn Chư Ty, Đức Cơ
Trạm y tế xã Bình Giáo (10) Xã Bình Giáo, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Băng (10) Xã Ia Băng, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Tôr (10) Xã Ia Tô, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Me (10) Xã Ia Me, Chư Prông
Trạm y tế xã Bàu Cạn (10) Xã Bàu Cạn, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Phìn (10) Xã Ia Phìn, Chư Prông
Trạm y tế xã Thăng Hưng (10) Xã Thăng Hưng, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Vê (10) Xã Ia Vê, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Pia (10) Xã Ia Pia, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Mơ (10) Xã Ia Mơ, Chư Prông
Trạm y tế Trung tâm xã Ia Lâu (10) Xã Ia Lâu, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Boòng (10) Xã Ia Boòng, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia O (10) Xã Ia Or, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Púch (10) Xã Ia Púch, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Piơr (10) Xã Ia Piơ, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Drăng (10) Xã Ia Drăng, Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Ga (10) Xã Ia Ga, Chư Prông
Trạm y tế thị trấn Chư Prông (10) Thị Trấn Chư Prông, Chư Prông
Trạm y tế xã AlBá (11) Xã Albá, Chư Sê
Trạm y tế xã Ayun (11) Xã Ayun, Chư Sê
Trạm y tế xã Dun (11) Xã Dun, Chư Sê
Trạm y tế xã HBông (11) Xã Hbông, Chư Sê
Trạm y tế xã Ia Blang (11) Xã Ia Blang, Chư Sê
Trạm y tế xã Ia Dreng Xã Ia Dreng, Chư Pưh
Trạm y tế xã Ia Glai (11) Xã Ia Glai, Chư Sê
Trạm y tế xã Ia Hrú Xã Ia Hrú, Chư Pưh
Trạm y tế xã Ia Hlốp (11) Xã Ia Hiốp, Chư Sê
Trạm y tế xã Ia Ko (11) Xã Ia Ko, Chư Sê
Trạm y tế xã Ia Le Xã Ia Le, Chư Pưh
Trạm y tế xã Ia Phang Xã Ia Phang, Chư Pưh
Trạm y tế xã Ia Tiêm (11) Xã Ia Tiêm, Chư Sê
Trạm y tế Trung tâm thị trấn Nhơn Hoà (17) Thị Trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh
Trạm y tế Trung tâm xã Bờ Ngoong (11) Xã Bê Ngoong, Chư Sê
Trạm y tế xã Ia Hla Xã Ia Hla, Chư Pưh
Trạm y tế xã Ia Blứ Xã Ia Blứ, Chư Pưh
Trạm y tế xã Chư Pơng (11) Xã Chư Pơng, Chư Sê
Trạm y tế xã Bar Măih (11) Xã Bar Măih, Chư Sê
Trạm y tế thị trấn Chư Sê (11) Thị Trấn Chư Sê, Chư Sê
Trạm y tế xã Tân An (12) Xã Tân An, Đăk Pơ
Trạm y tế xã Ya Hội (12) Xã Ya Hội, Đăk Pơ
Trạm y tế xã Cư An (12) Xã Cư An, Đăk Pơ
Trạm y tế xã Hà Tam (12) Xã Hà Tam, Đăk Pơ
Trạm y tế xã Đăk Pơ (12) Xã Đăk Pơ, Đăk Pơ
Trạm y tế xã Yang Bắc (12) Xã Yang Bắc, Đăk Pơ
Trạm y tế xã Phú An (12) Xã Phú An, Đăk Pơ
Trạm y tế xã An Thành (12) Xã An Thành, Đăk Pơ
Trạm y tế xã Pờ Tó (13) Xã Pơ Tó, Ia Pa
Trạm y tế xã Chư Răng (13) Xã Chư Răng, Ia Pa
Trạm y tế xã Kim Tân (13) Xã Kim Tân, Ia Pa
Trạm y tế xã Ia Mơ Rơn (13) Xã Ia Mơ Rơn, Ia Pa
Trạm y tế xã Ia Trôk (13) Xã Ia Trôk, Ia Pa
Trạm y tế xã Ia Broăi (13) Xã Ia Broái, Ia Pa
Trạm y tế xã Ia Tul (13) Xã Ia Tul, Ia Pa
Trạm y tế xã Chư Mố (13) Xã Chư Mố, Ia Pa
Trạm y tế xã Ia Kdăm (13) Xã Ia Kdăm, Ia Pa
Trạm y tế xã Ia Sao (14) Xã Ia Sao, Ayun Pa
Trạm y tế xã Ia Rtô (14) Xã Ia Rtô, Ayun Pa
Trạm y tế xã Chư A Thai (16) Xã Chư A Thai, Phú Thiện
Trạm y tế xã Ia Sol (16) Xã Ia Sol, Phú Thiện
Trạm y tế xã Ia Ake (16) Xã Ia Ke, Phú Thiện
Trạm y tế xã Ia Piar (16) Xã Ia Piar, Phú Thiện
Trạm y tế xã Ia Peng (16) Xã Ia Peng, Phú Thiện
Trạm y tế xã Ia Hiao (16) Xã Ia Hiao, Phú Thiện
Trạm y tế xã Ia Yeng (16) Xã Ia Yeng, Phú Thiện
Trạm y tế xã Ia Rbol (14) Xã Ia Rbol, Ayun Pa
Trạm y tế thị trấn Ayunpa(14) Thị Trấn Ayunpa, Ayun Pa
Trạm y tế Trung tâm xã Ia Mláh (15) Xã Ia Mláh, Krông Pa
Trạm y tế xã Phú Cần (15) Xã Phú Cần, Krông Pa
Trạm y tế xã Ia Rmok (15) Xã Ia Rmok, Krông Pa
Trạm y tế Trung tâm xã Ia Dreh (15) Xã Ia Hdréh, Krông Pa
Trạm y tế xã Krông Năng (15) Xã Krông Năng, Krông Pa
Trạm y tế xã Chư Drăng (15) Xã Chư Drăng, Krông Pa
Trạm y tế xã Uar (15) Xã Ia Uar, Krông Pa
Trạm y tế Trung tâm xã Ia RSươm (15) Xã Ia Rsươm, Krông Pa
Trạm y tế xã Ia Rsai (15) Xã Ia Rsai, Krông Pa
Trạm y tế xã Chư Rcăm (15) Xã Chư Rcăm, Krông Pa
Trạm y tế xã Chư Gu (15) Xã Chư Gu, Krông Pa
Trạm y tế xã Chư Ngọc (15) Xã Chư Ngọc, Krông Pa
Trạm y tế xã Đất Bằng (15) Xã Đất Bằng, Krông Pa
Trạm y tế thị trấn Phú Túc (15) Thị Trấn Phú Túc, Krông Pa
Trạm y tế xã Ia Nan Xã Ia Nan, Đức Cơ
Trạm y tế thị trấn Phú Thiện (16) Tt Phú Thiện, Phú Thiện
Trạm y tế xã Ayun Hạ (16) Xã Ayun Hạ, Phú Thiện
Trạm y tế xã Chrôh Pơnan (16) Xã Chrôh Pơnan, Phú Thiện
Bệnh viện 15/BĐ 15 Tổ 12, P Yên Thế, TP. Pleiku
Trạm y tế xã Ia Kly Xã Ia Kly, Huyện Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Bang (10) Xã Ia Bang, Huyện Chư Prông
Trung tâm y tế thị xã AyunPa Thị Xã Ayun Pa
Trung tâm y tế thị xã An Khê Thị Xã An Khê
Trạm y tế phường Hoà Bình Phường Hoà Bình, Tx Ayunpa
Trạm y tế phường Cheo Reo Phườngcheo Reo, Tx Ayunpa
Trạm y tế phường Đoàn Kết Phường Đoàn Kết, Tx Ayunpa
Trạm y tế phường Sông Bờ Phường Sông Bờ, Tx Ayunpa
Trạm y tế xã Chư Băh Xã Chư Băh, Tx Ayunpa
Bệnh xá QDY công ty 72/BĐ 15 Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ
Bệnh xá QDY Công ty 74/BĐ 15 Xã Ia Kla, huyện Đức Cơ
Bệnh xá Công ty 75/BĐ 15 Xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ- Tỉnh Gia Lai
Bệnh xá QDY KV Ia Grai /BĐ 15 Xã Ia O, huyện Ia Grai
Bệnh xá QDY C.ty Bình Dương/BĐ 15 Xã Ia Tô, Huyện Chư Prông
Bệnh xá QDY Đoàn KTQP 710/BĐ 15 Xã Ia Mơ, huyện Chư Prông
Trạm y tế xã Ia Kreng Xã Ia Kreng, huyện Chư Păh
Trạm y tế xã Xuân An Xã Xuân An, tx An Khê
Trạm y tế phường An Phước Phường An Phước, tx An Khê
Trạm y tế phường Ngô Mây Phường Ngô Mây, tx An Khê
Trạm y tế phường Đống Đa Phường Đống Đa, TP. Pleiku
Trạm y tế phường Phù Đổng Phường Phù Đổng, TP. Pleiku
Trạm y tế phường Chi Lăng Phường Chi Lăng, TP. Pleiku
Trung tâm y tế huyện ChưPưh Huyện Chư Pưh
Trạm y tế xã Ia Rong Xã Ia Rong, chư Pưh
Trạm y tế xã Ia Pal Xã Ia Pal, chư Sê
Trạm y tế xã Kông Htok Xã Kông Htok, chư Sê
Trạm y tế xã Chư Don Xã Chư Don, Chư Pưh
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai đường Dương Minh Châu, thôn 1, xã Trà Đa
Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Gia Lai Đường Dương Minh Châu, xã Trà Đa, TP. Pleiku
Phòng y tế, Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai Số 561, đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Ayun Pa
Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai Xã Trà Đa, TP. Pleiku
Bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai/ Quân khu 5 286 Lê Duẩn, Thắng Lợi, Pleiku
Phòng khám đa khoa Bình An, Công ty TNHH MTV Bình An Hưng 192 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, Pleiku
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn 126 Wừu, P. Ia Kring, TP. Pleiku
Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Lô 5, Khu quy hoạch xây dựng khu phố Lê Duẩn, đường Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP. Pleiku

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.