Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Hà Giang

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Hà Giang với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 021.9388.6475
Email: banbientap@ytehagiang.org.vn
Website: ytehagiang.org.vn
Địa chỉ: 338, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, Hà Giang.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai
Bệnh xá công an Tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai TP. Hà Giang
Bệnh xá D40(Quân đội) Phường Ngọc Hà
Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang
Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên
Bệnh viện đa khoa KV huyện Hoàng Su Phì Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì
Bệnh viện đa khoa huyện Xín mần Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần
Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê Thị Trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê
Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ
Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh
Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn
Bệnh viện đa khoa huyện Mèo vạc Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc
Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình Thị Trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình
Trạm y tế phường Quang Trung Phường Quang Trung
Trạm y tế phường Trần Phú Phường Trần Phú
Bệnh viện y dược cổ truyền Phường Quang Trung
Trạm y tế phường Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang
Trạm y tế phường Minh Khai Phường Minh Khai
Trạm y tế xã Ngọc Đường Xã Ngọc Đường, Thị xã Hà Giang
Trạm y tế xã Kim Thạch Xã Kim Thạch
Trạm y tế xã Phú Linh Xã Phú Linh, Thị xã Hà Giang
Trạm y tế xã Kim Linh Xã Kim Linh, Thị xã Hà Giang
Trạm y tế phường Ngọc Hà Phường Ngọc Hà, Thị xã Hà Giang
Trạm y tế Thị trấn Phú Bảng Thị trấn Phú Bảng, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Lũng Cú Xã Lũng Cú, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Má Lé Xã Má Lé, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế thị trấn Đồng Văn Xã Đồng Văn, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Lũng Táo Xã Lũng Táo, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Phố Là Xã Phố Là, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Thài Phìn Tủng Xã Thài Phìn Tủng, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Sủng Là Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Xà Phìn Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Tả Phìn Xã Tả Phìn, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Tả Lủng Xã Tả Lủng, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Phố Cáo Xã Phố Cáo, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Sính Lủng Xã Sính Lủng, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Sảng Tủng Xã Sảng Tủng, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Lũng Thầu Xã Lũng Thầu, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Hố Quáng Phìn Xã Hè Quáng Phìn, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Vần Chải Xã Vần Chải, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Lũng Phìn Xã Lũng Phìn, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế xã Sủng Trái Xã Sủng Trái, Huyện Đồng Văn
Trạm y tế Thị trấn Mèo Vạc Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Thượng Phùng Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Pải Lủng Xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Xín Cái Xã Xýn Cái, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Pả Vi Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Giàng Chu Phìn Xã Giàng Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Sủng Trà Xã Sủng Trà, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Sủng Máng Xã Sủng Máng, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Sơn Vĩ Xã Sơn Vĩ, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Tả Lủng Xã Tả Lủng, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Cán Chu Phìn Xã Cán Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Lũng Pù Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Lũng Chinh Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Tát Ngà Xã Tát Ngà, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Nậm Ban Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Khâu Vai Xã Khâu Vai, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Niêm Sơn Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế xã Niêm Tòng Xã Niêm Tòng, Huyện Mèo Vạc
Trạm y tế Thị trấn Yên Minh Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Thắng Mố Xã Thắng Mố, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Phú Lũng Xã Phú Lũng, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Sủng Tráng Xã Sủng Tráng, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Bạch Đích Xã Bạch Đích, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Na Khê Xã Na Khê, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Sủng Thài Xã Sủng Thài, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Hữu Vinh Xã Hữu Vinh, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Lao Và Chải Xã Lao Và Chải, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Mậu Duệ Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Đông Minh Xã Đông Minh, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Mậu Long Xã Mậu Long, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Ngam La Xã Ngam La, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Ngọc Long Xã Ngọc Long, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Đường Thượng Xã Đường Thượng, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Lũng Hồ Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Du Tiến Xã Du Tiến, huyện Yên Minh
Trạm y tế xã Du Già Xã Du Già, Huyện Yên Minh
Trạm y tế Thị trấn Tam Sơn Thị Trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Bát Đại Sơn Xã Bát Đại Sơn, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Nghĩa Thuận Xã Nghĩa Thuận, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Cán Tỷ Xã Cán Tỷ, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Cao Mã Pờ Xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Thanh Vân Xã Thanh Vân, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Tùng Vài Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Đông Hà Xã Đông Hà, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Quản Bạ Xã Quản Bạ, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Lùng Tám Xã Lùng Tám, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Quyết Tiến Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Tả Ván Xã Tả Ván, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế xã Thái An Xã Thái An, Huyện Quản Bạ
Trạm y tế Thị trấn Vị Xuyên Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên
Trạm y tế Thị trấn Việt Lâm Thị trấn Nông Trường Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Minh Tân Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Thuận Hoà Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Tùng Bá Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Thanh Đức Xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Phong Quang Xã Phong Quang, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Xín ChảI Xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Phương Tiến Xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Lao Chải Xã Lao Chải, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Phương Độ Xã Phương Độ
Trạm y tế xã Phương Thiện Xã Phương Thiện, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Cao Bồ Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Đạo Đức Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Thượng Sơn Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Linh Hồ Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Quảng Ngần Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Việt Lâm Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Ngọc Linh Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Ngọc Minh Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Bạch Ngọc Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Trung Thành Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên
Trạm y tế xã Minh Sơn Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Giáp Trung Xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Yên Định Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Yên Phú Xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Minh Ngọc Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Yên Phong Xã Yên Phong, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Lạc Nông Xã Lạc Nông, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Phú Nam Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Yên Cường Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Thượng Tân Xã Thượng Tân, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Đường Âm Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Đường Hồng Xã Đường Hồng, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế xã Phiêng Luông Xã Phiêng Luông, Huyện Bắc Mê
Trạm y tế Thị trấn Vinh Quang Thị Trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Bản Máy Xã Bản Máy, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Thàng Tín Xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Thèn Chu Phìn Xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Pố Lồ Xã Pố Lồ, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Bản Phùng Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Túng Sán Xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Chiến Phố Xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Đản Ván Xã Đản Ván, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Tụ Nhân Xã Tụ Nhân, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Tân Tiến Xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Nàng Đôn Xã Nàng Đôn, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Pờ Ly Ngài Xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Sán Xả Hồ Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Bản Luốc Xã Bản Luốc, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Ngàm Đăng Vài Xã Ngàm Đăng Vài, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Bản Nhùng Xã Bản Nhùng, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Tả Sử Choóng Xã Tả Sử Choóng, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Nậm Dịch Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Bản Péo Xã Bản Péo, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Hồ Thầu Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Nam Sơn Xã Nam Sơn, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Nậm Tỵ Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Thông Nguyên Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Nậm Khòa Xã Nậm Khòa, Huyện Hoàng Su Phì
Trạm y tế xã Nàn Xỉn Xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Xín Mần Xã Xín Mần, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Bản Díu Xã Bản Díu, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Chí Cà Xã Chí Cà, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Thèn Phàng Xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Trung Thịnh Xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Pà Vầy Sủ Xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Ngán Chiên Xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Cốc Pài Xã Cốc Pài, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Cốc Rế Xã Cốc Rế, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Tả Nhìu Xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Thu Tà Xã Thu Tà, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Nàn Ma Xã Nàn Ma, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Bản Ngò Xã Bản Ngũ, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Chế Là Xã Chế Là, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Quảng Nguyên Xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Nấm Dẩn Xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Nà Chì Xã Nà Chì, huyện Xín Mần
Trạm y tế xã Khuôn Lùng Xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần
Trạm y tế Thị trấn Việt Quang Thị Trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang
Trạm y tế Thị trấn Vĩnh Tuy Thị Trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Tân Lập Xã Tân Lập, huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Tân Thành Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Đồng Tâm Xã Đồng Tâm, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Tân Quang Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Thượng Bình Xã Thượng Bình, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Hữu Sản Xã Hữu Sản, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Kim Ngọc Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Việt Vinh Xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Bằng Hành Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Quang Minh Xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Liên Hiệp Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Vô Điếm Xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Việt Hồng Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Hùng An Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Đức Xuân Xã Đức Xuân, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Tiên Kiều Xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Vĩnh Hảo Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Vĩnh Phúc Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Đồng Yên Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Đông Thành Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang
Trạm y tế xã Xuân Minh Xã Xuân Minh, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Tiên Nguyên Xã Tiên Nguyên, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Tân Nam Xã Tân Nam, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Bản Rịa Xã Bản Rịa, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Yên Thành Xã Yên Thành, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Yên Bình Xã Yên Bình, huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Tân Trịnh Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Tân Bắc Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Bằng Lang Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Yên Hà Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Hương Sơn Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình
Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Giang Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Nà Khương Xã Nà Khương, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Tiên Yên Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình
Trạm y tế xã Vĩ Thượng Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình
Phòng khám thị trấn Vị Xuyên Thị Trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên
Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Yên Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang
Phòng khám đa khoa khu vực Liên Hiệp Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang
Phòng khám đa khoa khu vực Thông Nguyên Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì
Phòng khám đa khoa khu vực Chiến Phố Xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì
Phòng khám đa khoa khu vực Nậm Dịch Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì
Phòng khám đa khoa khu vực Ngán Chiên Xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần
Bệnh viện đa khoa Nà Chì Xã Nà Chì, huyện Xín Mần
Phòng khám đa khoa khu vực Bạch Đích Xã Bạch Đích, huyện Yên Minh
Phòng khám đa khoa khu vực Mậu Duệ Xã Mậu Duệ, Huyện Yên Minh
Phòng khám đa khoa khu vực Lũng Phìn Xã Lũng Phìn, Huyện Đồng Văn
Phòng khám đa khoa khu vực Phú Bảng Xã Phú Bảng, Huyện Đồng Văn
Phòng khám đa khoa khu vực Niêm Sơn Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc
Phòng khám đa khoa khu vực Xín Cái Xã Xýn Cái, Huyện Mèo Vạc
Phòng khám đa khoa khu vực Đường Âm Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê
Phòng khám đa khoa khu vực Minh Ngọc Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê
Trung tâm y tế TP. Hà Giang Phường Trần Phú, TP. Hà Giang
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Phường Minh Khai, TP. Hà Giang
Phòng khám đa khoa KV Lũng Hồ Xã Lũng Hồ, Huyện Yên Minh
Phòng khám đa khoa KV Tùng Vài Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ
Phòng khám đa khoa KV Đông Hà Xã Đông Hà, Huyện Quản Bạ
Phòng khám đa khoa KV Quảng Ngần Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên
Phòng khám đa khoa KV Bạch Ngọc Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên
Phòng khám đa khoa tư nhân Đức Minh Phường Minh Khai
Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN Xã Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Phường Minh Khai, TP. Hà Giang
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai, TP. Hà Giang
Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang Tổ 10, Phường Minh Khai, TP. Hà Giang
Phòng khám Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Giang Tổ 7 phường Quang Trung, TP. Hà Giang
Phòng khám Đa khoa Trí Đức, Chi nhánh Công ty cổ phần dược liệu Tùng Anh Tổ 1, Thị trấn Việt Quang, Bắc Quang
Bệnh viện đa khoa Đức Minh Số 22 Nguyễn Du, Tổ 16, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang
Bệnh xá công an Hà Giang Tổ 8- Phường Minh Khai, TP. Hà Giang

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.