Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Hà Nam

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Hà Nam với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 022.6385.2729
Email: sty@hanam.gov.vn
Website: hanam.gov.vn/syt
Địa chỉ: 165 Trường Chinh, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phường Minh Khai, TP. Phủ Lý
Bệnh viện đa khoa TP. Phủ Lý Phương Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý
Bệnh viện Mắt T. Hà Nam Phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý
TTYT huyện Kim Bảng Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Tượng Lĩnh Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Lê Hồ Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Nguyễn úy Xã Nguyễn úy, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Đại Cương Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Nhật Tựu Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Nhật Tân Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Hoàng Tây Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Đồng Hóa Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Văn Xá Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Kim Bình Xã Kim Bình, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Khả Phong Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Thuỵ Lôi Xã Thuỵ Lôi, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Thi Sơn Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Tân Sơn Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Ba Sao Xã Ba Sao, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Liên Sơn Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng
TTYT huyện Thanh Liêm Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm
Phòng khám đa khoa KV Phố Cà Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm
Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Phường Minh Khai, TP. Phủ Lý
Phòng khám ĐK KV Kiện Khê Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Thanh Hải Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế phường Thanh Tuyền Phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Liêm Cần Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Thanh Hương Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã liêm Tiết Xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Thanh Hà Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Liêm Tuyền Xã Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Liêm Phong Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Thanh Tâm Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm
TTYT huyện Duy Tiên TT Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên
Phòng khám đa khoa KV Đồng Văn Thị trấn Đồng Văn-Huyện Duy Tiên
Phòng khám đa khoa KV Tiên hiệp Xã Tiên Hiệp, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Đọi Sơn Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Duy Hải Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Duy Minh Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Hoàng Đông Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Bạch Thượng Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Chuyên Ngoại Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Châu Giang Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên
TTYT huyện Bình Lục Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Bối Cầu Xã Bối Cầu, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Hưng Công Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã An Lão Xã An Lão, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Đồng Du Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Trịnh Xá Xã Trịnh Xá, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Đinh Xá Xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã An Đổ Xã An Đổ, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã An Ninh Xã An Ninh, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Vũ Bản Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Tiêu Động Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Tràng An Xã Tràng An ,Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Bình Nghĩa Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Đồn Xá Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục
Trạm y tế Xã Trung Lương Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã La Sơn Xã La Sơn, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Ngọc Lũ Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Bồ Đề Xã Bồ Đề, Huyện Bình Lục
Trung tâm y tế huyện Lý Nhân Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
Bệnh viện đa khoa KV Nam Lý Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý
Bệnh viện lao và bệnh phổi Phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Hợp Lý Xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Văn Lý Xã Văn Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Đạo Lý Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Nhân Mỹ Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Nhân Hưng Xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Nhân Chính Xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Nhân Nghĩa Xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Nhân Bình Xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Xuân Khê Xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Nhân Thịnh Xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Phú Phúc Xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Nhân Đạo Xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Hòa Hậu Xã Hòa Hâu, huyện Lý Nhân
Trạm y tế Bưu điện tỉnh TP. Phủ Lý
Phòng Y tế, Phục hồi chức năng thuộc trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế CTy CP đá vôi Hà Nam Thị Trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Trác Văn Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Tiên Nội Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Tiên Hiệp Xã Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Tiên Tân Xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Mộc Nam Xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Yên Bắc Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế Thị trấn Hòa Mạc Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Tiên Ngoại Xã Tiên Ngoại, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Yên Nam Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Tiên Hải Xã Tiên Hải, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã An Mỹ Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục
Phòng khám đa khoa KV Bắc Lý Xã Bắc Lý-Huyện Lý Nhân
Trạm y tế Thị trấn Quế Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Chính Lý Xã Chính Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Chân Lý Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Mộc Bắc Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Châu Sơn Xã Châu Sơn, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Tiên Phong Xã Tiên Phong, Huyện Duy Tiên
Trạm y tế xã Liêm Sơn Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Thanh Tân Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Thanh Nguyên Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Thanh Nghị Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế Thị trấn Kiện Khê Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế phường Quang Trung Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý
Trạm y tế phường Lương Khánh Thiện Phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý
Trạm y tế phường Lê Hồng Phong Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý
Trạm y tế phường Minh Khai Phường Minh Khai, TP. Phủ Lý
Trạm y tế phường Hai Bà Trưng Phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý
Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý
Trạm y tế Phường Lam Hạ Phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Phù Vân Xã Phù Vân, TP. Phủ Lý
Trạm y tế Phường Liêm Chính Phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Liêm Chung Xã Liêm Chung, TP. Phủ Lý
Trạm y tế Phường Thanh Châu Phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý
Trạm y tế Phường Châu Sơn Xã Châu Sơn, TP. Phủ Lý
Trạm y tế xã Thanh Bình Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm
Phòng khám đa khoa KV Ba sao Xã Ba Sao-Huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Bắc Lý Xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã An Nội Xã An Nội, Huyện Bình Lục
Trạm y tế xã Liêm Thuận Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Thanh Phong Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Thanh Lưu Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế xã Liêm Túc Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm
Trạm y tế thị trấn Bình Mỹ Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục
Trạm y tế CTCP X77 Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng
Trạm y tế xã Mỹ Thọ Xã Mỹ Thọ, Huyện Bình Lục
Trạm y tế thị trấn Vĩnh Trụ Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Nguyên Lý Xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Công Lý Xã Công Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Đức Lý Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Đồng Lý Xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Nhân Khang Xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân
Trạm y tế xã Tiến Thắng Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân
Trung tâm Đông y châm cứu Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý
Phòng Y tế- Công ty xi măng Bút Sơn thuộc Cty cổ phần xi măng vicem Bút Sơn Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng
Bệnh viện Phong và Da liễu T. Hà Nam Phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý
Bệnh xá BCH Quân sự tỉnh Hà Nam Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý
Trạm y tế Cơ sở đào tạo Hà Nam Trường đại học Công nghiệp Hà Nội P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý
Trạm y tế thị trấn Đồng Văn TT Đồng Văn, Huyện Duy Tiên
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Phường Minh Khai, TP. Phủ Lý
Trạm y tế Công ty Honda Việt Nam, Chi nhánh Hà Nam Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, Hà Nam
Trạm y tế Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam Lô B -1,Khu Công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Nam Xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý
Bệnh viện Sản, Nhi tỉnh Hà Nam Phường Minh Khai, TP. Phủ Lý
Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất (thuộc trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý
Trung tâm y tế TP. Phủ Lý Phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Bệnh xá Công an tỉnh Hà Nam Đường Trần Nhật Duật, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam Đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, TP. Phủ Lý
Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Phố Trần Nhật Duật, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý
Phòng Chẩn trị YHCT thuộc Hội Đông Y Tỉnh Hà Nam Phố Trần Nhật Duật, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam Đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, TP. Phủ Lý

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.