Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Hà Tĩnh

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Hà Tĩnh với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 023.9385.6661
Email: vanphong.syt@hatinh.gov.vn
Website: soyte.hatinh.gov.vn
Địa chỉ: 71 Hải Thượng Lãn Ông, P. Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa TP. Hà Tĩnh TP. Hà Tĩnh
Bệnh viện đa khoa Thị xã Hồng Lĩnh Thị Xã Hồng Lĩnh
Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn Huyện Hương Sơn
Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ Huyện Đức Thọ
Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân
Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc Huyện Can Lộc
Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê Huyện Hương Khê
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà Huyện Thạch Hà
Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Xuyên
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh Thị xã Kỳ Anh
Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang Huyện Vũ Quang
Bệnh viện đa khoa Tỉnh TP. Hà Tĩnh
Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hà Tĩnh
Phòng khám Ban BVSK cán bộ TP. Hà Tĩnh
Phòng khám XN Chè Tây Sơn Xã Sơn Kim, Huyện Hương Sơn
Phòng khám Nông Trường 20/4
Phòng khám Nông Trường chè 12/9
Phòng khám Lâm Trường Chúc A
Phòng khám Công ty LN và DV Hương Sơn Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn
Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Hà Tĩnh
Bệnh viện đa khoa KVCKQT Cầu Treo Huyện Hương Sơn
Trung tâm y tế Cao Su TP. Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Trần Phú Phường Trần Phú, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Nam Hà Phường Nam Hà, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Bắc Hà Phường Bắc Hà, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Tân Giang Phường Tân Giang, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Đại Nài Phường Đại Nài, thị Xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Hà Huy Tập Phường Hà Huy Tập, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Thạch Trung Xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Thạch Quí Phường Thạch Quý, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Thạch Linh Phường Thạch Linh, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Văn Yên Phường Văn Yên, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Thạch Hạ Phường Thạch Hạ, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Thạch Môn Phường Thạch Môn, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Thạch Đồng Phường Thạch Đồng, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Thạch Hưng Phường Thạch Hưng, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Thạch Bình Phường Thạch Bình, thị xã Hà Tĩnh
Trạm y tế phường Bắc Hồng Phường Bắc Hồng, thị Xã Hồng Lĩnh
Trạm y tế phường Nam Hồng Phường Nam Hồng, thị Xã Hồng Lĩnh
Trạm y tế Xã Trung Lương Xã Trung Lương, thị Xã Hồng Lĩnh
Trạm y tế xã Đức Thuận Xã Đức Thuận, thị Xã Hồng Lĩnh
Trạm y tế xã Đậu Liêu Xã Đậu Liêu, thị Xã Hồng Lĩnh
Trạm y tế xã Thuận Lộc Xã Thuận Lộc, thị Xã Hồng Lĩnh
Trạm y tế thị trấn Phố Châu Thị Trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn
Trạm y tế thị trấn Tây Sơn Thị Trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Hồng Xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Tiến Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Lâm Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Lễ Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Thịnh Xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn An Xã Sơn An, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Giang Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Lĩnh Xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Hoà Xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Tân Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Mỹ Xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Tây Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Ninh Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Châu Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Hà Xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Quang Xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Trung Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Bằng Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Bình Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Kim I Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Kim II Xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Trà Xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Long Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn
TYT xã Sơn Diệm Xã Sơn Diệm, Huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Hàm Xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Phú Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Phúc Xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Trường Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn
Trạm y tế xã Sơn Mai Xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn
Trạm y tế thị trấn Đức Thọ Thị Trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Quang Xã Đức Quang, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Vĩnh Xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Châu Xã Đức Châu, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Tùng Xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Trường Sơn Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Liên Minh Xã Liên Minh, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức La Xã Đức La, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Yên Hồ Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Nhân Xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Tùng ảnh Xã Tùng ảnh, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Bùi Xá Xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Thịnh Xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Yên Xã Đức Yên, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Thủy Xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Thái Yên Xã Thái Yên, huyện Đức Thọ
Trạm y tế Xã Trung Lễ Xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Hoà Xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Long Xã Đức Long, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Lâm Xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Thanh Xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Dũng Xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Lập Xã Đức Lập, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức An Xã Đức An, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Lạc Xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Đồng Xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Đức Lạng Xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ
Trạm y tế xã Tân Hương Xã Tân Hương, huyện Đức Thọ
Trạm y tế thị trấn Vũ Quang Thị Trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Ân Phú Xã Ân Phú, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Đức Giang Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Đức Lĩnh Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Sơn Thọ Xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Đức Hương Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Đức Bồng Xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Đức Liên Xã Đức Liên, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Hương Điền Xã Hương Điền, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Hương Minh Xã Hương Minh, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Hương Thọ Xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang
Trạm y tế xã Hương Quang Xã Hương Quang, huyện Vũ Quang
Trạm y tế thị trấn Nghi Xuân Thị Trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế thị trấn Xuân An Thị Trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Hội Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Trường Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Đan Xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Phổ Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Hải Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Giang Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Tiên Điền Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Yên Xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Mỹ Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Thành Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Viên Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Hồng Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Cổ Đạm Xã Cỗ Đạm, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Liên Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Lĩnh Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Xuân Lam Xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế xã Cương Gián Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân
Trạm y tế thị trấn Nghèn Thị Trấn Nghèn, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Tân Lộc Xã Tân Lộc-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Hồng Lộc Xã Hồng Lộc-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Thiên Lộc Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Thuần Thiện Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Thịnh Lộc Xã Thịnh Lộc-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Kim Lộc Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Vượng Lộc Xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã An Lộc Xã An Lộc-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Thanh Lộc Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Song Lộc Xã Song Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Thường Nga Xã Thường Nga, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Trường Lộc Xã Trường Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Tùng Lộc Xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Bình Lộc Xã Bình Lộc-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Yên Lộc Xã Yên Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Phú Lộc Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã ích Hậu Xã ích Hậu-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Khánh Lộc Xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Gia Hanh Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế Xã Trung Lộc Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Thượng Lộc Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Quang Lộc Xã Quang Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế thị trấn Đồng Lộc Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Sơn Lộc Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
Trạm y tế xã Phù Lưu Xã Phù Lưu-Huyện Can Lộc-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế thị trấn Hương Khê Thị Trấn Hương Khê, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Phương Mỹ Xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hà Linh Xã Hà Linh, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Thủy Xã Hương Thủy, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hoà Hải Xã Hòa Hải, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Phương Điền Xã Phương Điền, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Phúc Đồng Xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Giang Xã Hương Giang, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Lộc Yên Xã Lộc Yên, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Bình Xã Hương Bình, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Long Xã Hương Long, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Phú Gia Xã Phú Gia, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Gia Phố Xã Gia Phố, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Phú Phong Xã Phú Phong, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Đô Xã Hương Đô, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Vĩnh Xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Xuân Xã Hương Xuân, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Phúc Trạch Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Trà Xã Hương Trà, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Trạch Xã Hương Trạch, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Lâm Xã Hương Lâm, huyện Hương Khê
Trạm y tế xã Hương Liên Xã Hương Liên, huyện Hương Khê
Trạm y tế thị trấn Thạch Hà Thị Trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Bằng Xã Thạch Bằng-Huyện Thạch Hà-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Thạch Hải Xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Bàn Xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Mỹ Xã Thạch Mỹ-Huyện Thạch Hà-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Thạch Kim Xã Thạch Kim-Huyện Thạch Hà-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Thạch Châu Xã Thạch Châu-Huyện Thạch Hà-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Thạch Kênh Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Sơn Xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Liên Xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Đỉnh Xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Hộ Độ Xã Hộ Độ-Huyện Thạch Hà-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế xã Phù Việt Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Khê Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Long Xã Thạch Long, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Việt Xuyên Xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Tiến Xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Thanh Xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Trị Xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Lạc Xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Ngọc Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Tượng Sơn Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Văn Xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Vĩnh Xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Thắng Xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Lưu Xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Đài Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Bắc Sơn Xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Hội Xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Tân Xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Lâm Xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Xuân Xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Hương Xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Nam Hương Xã Nam Hương, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Thạch Điền Xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà
Trạm y tế xã Mai Phụ Xã Mai Phụ-Huyện Thạch Hà-Tỉnh Hà Tĩnh
Trạm y tế thị trấn Cẩm Xuyên Thị Trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế thị trấn Thiên Cầm Thị Trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Hoà Xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Dương Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Bình Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Yên Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Vĩnh Xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Thành Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Quang Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Nam Xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Huy Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Thạch Xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Nhượng Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Thăng Xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Duệ Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Phúc Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Lĩnh Xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Quan Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Hà Xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Lộc Xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Hưng Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Thịnh Xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Mỹ Xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Trung Xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Sơn Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Lạc Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế xã Cẩm Minh Xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên
Trạm y tế thị trấn Kỳ Anh Thị Trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Xuân Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Bắc Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Phú Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Phong Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Tiến Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Giang Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Đồng Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Khang Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Ninh Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Văn Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Trung Xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Thọ Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Tây Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Lợi Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Thượng Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Hải Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Thư Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Hà Xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Châu Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Tân Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Hưng Xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế phường Kỳ Trinh Phường Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế phường Kỳ Thịnh Phường Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Hợp Xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Hoa Xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế phường Kỳ Phương Phường Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế phường Kỳ Long Phường Kỳ Long, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Lâm Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế phường Kỳ Liên Phường Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Sơn Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Nam Xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh
Trạm y tế xã Kỳ Lạc Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Trung tâm Y học dự phòng TP. Hà Tĩnh
Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Ích Hậu Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà
TYT xã Hồng Lộc Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Phù Lựu Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Bình Lộc Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Tân Lộc Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã An Lộc Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Thịnh Lộc Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Thạch Kim Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Thạch Bằng Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Thạch Châu Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Mai Phụ Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Hộ Độ Xã Hộ Độ, Huyện Lộc Hà
Trạm y tế xã Thạch Mỹ Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà
Công ty cổ phần dịch vụ y tế Đồng Tâm Số 82 Đường Hải thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh
Phòng khám đa khoa An Hòa Phát 82 đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh
Phòng khám đa khoa Công nghệ tiên tiến Số 66 đường Hải thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh
Phòng khám đa khoa Hồng Đức Số 72 đường Hải thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh
Phòng khám đa khoa Nhân Đức Thị Trấn Hương Khê, huyện Hương Khê
Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đường Đồng Môn, Bắc Mỹ, phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh
Bệnh xá Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh-Hà Tĩnh Phường Nguyên Du-TP. Hà Tĩnh
Bệnh xá Bộ đội Biên phòng-Hà Tĩnh Phường Thạch Linh-TP. Hà Tĩnh
Phòng khám đa khoa Thiện Tâm Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên
Nhà máy đóng tàu bến thủy Thị trấn Xuân an-Nghi Xuân
Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh Số 95, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh
Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh TP. Hà Tĩnh
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Hà Tĩnh TP. Hà Tĩnh
Phòng khám đa khoa Tân Thành Khối 10, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê
Phòng khám đa khoa Thành An Formosa Hà Tĩnh Khu công nghiệp Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh
Trạm y tế phường Nguyễn Du Tổ dân phố 2, P Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh
Phòng khám, tư vấn và điều trị HIV/AIDS Đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh
Phòng khám đa khoa Hồng Hà Số 46, đường Phan Kính, Thị xã Hồng Lĩnh
Bệnh xá Công an tỉnh Hà Tĩnh Số 18, đường Võ Liêm Sơn, TP. Hà Tĩnh

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.