Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Hải Dương

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Hải Dương với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 022.0385.2296
Email: soyte@haiduong.gov.vn
Website: soyte.haiduong.gov.vn
Địa chỉ: 42 Quang Trung, P. Quang Trung, TP. Hải Dương, Hải Dương.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Trung tâm y tế TP. Hải Dương Phường Thanh Bình, TP. Hải Dương
Trung tâm y tế huyện Bình Giang Xã Bình Minh, Bình Giang
Trung tâm y tế TP. Chí Linh Phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh
Trung tâm y tế huyện Nam Sách Thị Trấn Nam Sách
Trung tâm y tế huyện Kinh Môn Thị Trấn Kinh Môn
Trung tâm y tế huyện Ninh Giang Thị Trấn Ninh Giang
Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ Thị Trấn Tứ Kỳ
Trung tâm y tế huyện Gia Lộc Thị Trấn Gia Lộc
Trung tâm y tế huyện Thanh Hà Thị Trấn Thanh Hà
Trung tâm y tế huyện Kim Thành Thị Trấn Phú Thái
Trung tâm y tế huyện Thanh Miện Thị Trấn Thanh Miện
Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng Xã Tân Trường, Cẩm Giàng
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương P. Thanh Bình, TP. Hải Dương
Bệnh viện quân y 7 P.Nguyễn trãi, TP. Hải Dương
Bệnh viện trường Đại học KTYT Hải Dương P. Thanh Bình, TP. Hải Dương
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Hải Dương P.Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Bình Hàn Phường Bình Hàn, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Cẩm Thượng Phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Hải Tân Phường Hải Tân, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Lê Thanh Nghị Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Ngọc Châu Phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Quang Trung Phường Quang Trung, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Thanh Bình Phường Thanh Bình, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Trần Phú Phường Trần Phú, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Phạm Ngũ Lão Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Tứ Minh Xã Tứ Minh, TP. Hải Dương
Trạm y tế phường Việt Hòa Xã Việt Hòa, TP. Hải Dương
Trạm y tế xã Bình Minh Xã Bình Minh, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Bình Xuyên Xã Bình Xuyên, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Cổ Bì Xã Cổ Bi, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Hồng Khê Xã Hồng Khê, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Hùng Thắng Xã Hùng Thắng, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Hưng Thịnh Xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang
Trạm y tế Thị trấn Kẻ Sặt Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Long Xuyên, B.Giang Xã Long Xuyên, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Nhân Quyền Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Tân Hồng Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Tân Việt, B.Giang Xã Tân Việt, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Thái Dương Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Thái Học, B.Giang Xã Thái Học, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Thái Hòa Xã Thái Hòa, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Thúc Kháng Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Tráng Liệt Xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Vĩnh Hồng Xã Vĩnh Hồng, Huyện Bình Giang
Trạm y tế xã Vĩnh Tuy Xã Vĩnh Tuy, Huyện Bình Giang
Trạm y tế phường Bến Tắm P. Bến Tắm, TP. Chí Linh
Trạm y tế phường Phả Lại P. Phả Lại, TP. Chí Linh
Trạm y tế phường Sao Đỏ P. Sao Đỏ, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Đồng Lạc, C.Linh P. Đồng Lạc, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã An Lạc P. An Lạc, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Bắc An P. Bắc An, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Cổ Thành P. Cổ Thành, TP. Chí Linh
Trạm y tế phường Cộng Hòa P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh
Trạm y tế phường Chí Minh P. Chí Minh, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Hưng Đạo, C.Linh P. Hưng Đạo, TP. Chí Linh
Trạm y tế phường Hoàng Tân P. Hoàng Tân, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Hoàng Tiến P. Hoàng Tiến, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Hoàng Hoa Thám P. Hoàng Hoa Thám, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Kênh Giang P. Kênh Giang, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Lê Lợi, C.Linh P. Lê Lợi, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Nhân Huệ P. Nhân Huệ, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Tân Dân, C.Linh P. Tân Dân, TP. Chí Linh
Trạm y tế Phường Thái Học P. Thái Học, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Văn Đức Xã Văn Đức, TP. Chí Linh
Trạm y tế phường Văn An P. Văn An, TP. Chí Linh
Trạm y tế xã Nam Tân Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Nam Hưng Xã Nam Hưng, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Thanh Quang Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Quốc Tuấn Xã Quốc Tuấn, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Hợp Tiến Xã Hợp Tiến, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Hiệp Cát Xã Hiệp Cát, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Nam Trung Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Nam Chính Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã An Lâm Xã An Lâm, Huyện Nam Sách
Trạm y tế Thị trấn Nam Sách Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Nam Hồng Xã Nam Hồng, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã An Sơn Xã An Sơn, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Hồng Phong, N.Sách Xã Hồng Phong, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Thái Tân Xã Thái Tân, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Minh Tân Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Thượng Đạt Xã Thượng Đạt, TP. Hải Dương
Trạm y tế xã An Châu Xã An Châu, TP. Hải Dương
Trạm y tế xã Đồng Lạc, N.Sách Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã ái Quốc Xã ái Quốc, TP. Hải Dương
Trạm y tế xã Nam Đồng Xã Nam Đồng, TP hai dương
Trạm y tế xã Phú Điền Xã Phú Điền, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã Cộng Hòa, N.Sách Xã Cộng Hòa, Huyện Nam Sách
Trạm y tế xã An Bình Xã An Bình, Huyện Nam Sách
Trạm y tế Thị trấn Kinh Môn Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã An Phụ Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã An Sinh Xã An Sinh, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Bạch Đằng Xã Bạch Đằng, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Duy Tân Xã Duy Tân, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Hiến Thành Xã Hiến Thành, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Hiệp An Xã Hiệp An, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Hiệp Hòa Xã Hiệp Hòa, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Hiệp Sơn Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Hoành Sơn Xã Hoành Sơn, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Lạc Long Xã Lạc Long, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Lê Ninh Xã Lê Ninh, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Long Xuyên, K.Môn Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Minh Hòa Xã Minh Hòa, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế Thị trấn Minh Tân Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Phạm Mệnh Xã Phạm Mệnh, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế Thị trấn Phú Thứ Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Phúc Thành B Xã Phúc Thành B, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Quang Trung, K.Môn Xã Quang Trung, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Tân Dân, K.Môn Xã Tân Dân, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Thăng Long Xã Thăng Long, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Thái Sơn Xã Thái Sơn, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Thái Thịnh Xã Thái Thịnh, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Thất Hùng Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Thượng Quận Xã Thượng Quận, Huyện Kinh Môn
Trạm y tế Thị trấn Ninh Giang Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Đông Xuyên Xã Đông Xuyên, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Đồng Tâm Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã An Đức Xã An Đức, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Hồng Đức Xã Hồng Đức, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Hồng Dụ Xã Hồng Dụ, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Hồng Phúc Xã Hồng Phúc, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Hồng Phong, N.Giang Xã Hồng Phong, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Hồng Thái Xã Hồng Thái, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Hiệp Lực Xã Hiệp Lực, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Hưng Long Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Hưng Thái Xã Hưng Thái, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Hoàng Hanh Xã Hoàng Hanh, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Kiến Quốc Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Nghĩa An Xã Nghĩa An, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Ninh Hải Xã Ninh Hải, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Ninh Hòa Xã Ninh Hòa, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Ninh Thành Xã Ninh Thành, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã ứng Hoè Xã ứng Hoè, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Quang Hưng Xã Quang Hưng, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Quyết Thắng, N.Giang Xã Quyết Thắng, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Tân Hương Xã Tân Hương, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Tân Phong Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Tân Quang Xã Tân Quang, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Văn Hội Xã Văn Hội, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Văn Giang Xã Văn Giang, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Vạn Phúc Xã Vạn Phúc, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ninh Giang
Trạm y tế Thị trấn Tứ Kỳ Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Kỳ Sơn Xã Kỳ Sơn, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Đông Kỳ Xã Đông Kỳ, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Đại Đồng Xã Đại Đồng, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Đại Hợp Xã Đại Hợp, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Bình Lãng Xã Bình Lăng, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Cộng Lạc Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Dân Chủ Xã Dân Chủ, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Hà Kỳ Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Hà Thanh Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Hưng Đạo, T.Kỳ Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Minh Đức Xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Ngọc Kỳ Xã Ngọc Kỳ, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Nguyên Giáp Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Phượng Kỳ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Quảng Nghiệp Xã Quảng Nghiệp, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Quang Khải Xã Quang Khải, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Quang Phục Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Quang Trung, T.Kỳ Xã Quang Trung, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Tái Sơn Xã Tái Sơn, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Tân Kỳ Xã Tân Kỳ, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Tây Kỳ Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Tiên Động Xã Tiên Động, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Tứ Xuyên Xã Tứ Xuyên, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Văn Tố Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã An Thanh Xã An Thanh, Huyện Tứ Kỳ
Trạm y tế xã Thạch Khôi Xã Thạch Khôi, TP. Hải Dương
Trạm y tế xã Liên Hồng Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Thống Nhất Xã Thống Nhất, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Gia Hòa Xã Gia Hòa, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Trùng Khánh Xã Trùng Khánh, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Yết Kiêu Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Phương Hưng Xã Phương Hưng, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Lê Lợi, G.Lộc Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Toàn Thắng Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Đoàn Thượng Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Đồng Quang Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Đức Xương Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Quang Minh Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Nhật Tân Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Phạm Trấn Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Thống Kênh Xã Thống Kênh, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Hồng Hưng Xã Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Hoàng Diệu Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế Thị trấn Gia Lộc Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Gia Tân Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Gia Khánh Xã Gia Khánh, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Gia Lương Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Gia Xuyên Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Tân Tiến Xã Tân Tiến, Huyện Gia Lộc
Trạm y tế xã Tân Hưng Xã Tân Hưng, TP. Hải Dương
Trạm y tế xã An Lương Xã An Lương, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Cẩm Chế Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Hồng Lạc Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Hợp Đức Xã Hợp Đức, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Liên Mạc Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Phượng Hoàng Xã Phượng Hoàng, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Quyết Thắng, T.Hà Xã Quyết Thắng, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Tân An Xã Tân An, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Tân Việt, T.Hà Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh An Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế Thị trấn Thanh Hà Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Bính Xã Thanh Bính, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Cường Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Hải Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Hồng Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Khê Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Lang Xã Thanh Lang, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Xá Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Thanh Xuân Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Tiền Tiến Xã Tiền Tiến, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Trường Thành Xã Trường Thành, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Việt Hồng Xã Việt Hồng, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế xã Vĩnh Lập Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà
Trạm y tế Thị trấn Phú Thái Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Đại Đức Xã Đại Đức, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Đồng Gia Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Bình Dân Xã Bình Dân, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Cổ Dũng Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Cẩm La Xã Cẩm La, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Cộng Hòa, K.Thành Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Kim Đính Xã Kim Đính, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Kim Anh Xã Kim Anh, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Kim Khê Xã Kim Khê, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Kim Lương Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Kim Tân Xã Kim Tân, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Kim Xuyên Xã Kim Xuyên, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Lai Vu Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Liên Hòa Xã Liên Hòa, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Ngũ Phúc Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Phúc Thành A Xã Phúc Thành A, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Tam Kỳ Xã Tam Kỳ, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Thượng Vũ Xã Thượng Vũ, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Tuấn Hưng Xã Tuấn Hưng, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Việt Hưng Xã Việt Hưng, Huyện Kim Thành
Trạm y tế xã Ngô Quyền Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Đoàn Kết Xã Đoàn Kết, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Tân Trào Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Lê Hồng Xã Lê Hồng, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Hồng Quang Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Thanh Tùng Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Đoàn Tùng Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Phạm Kha Xã Phạm Kha, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Lam Sơn Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế Thị trấn Thanh Miện Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Tứ Cường Xã Tứ Cường, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Cao Thắng Xã Cao Thắng, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Ngũ Hùng Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Chi Lăng Bắc Xã Chi Lăng Bắc, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Chi Lăng Nam Xã Chi Lăng Nam, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Diên Hồng Xã Diên Hồng, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Thanh Giang Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Tiền Phong Xã Tiền Phong, Huyện Thanh Miện
Trạm y tế xã Kim Giang Xã Kim Giang, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế Thị trấn Cẩm Giàng Thị trấn Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Đức Chính Xã Đức Chính, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cao An Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Đông Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Điền Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Đoài Xã Cẩm Đoài, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Định Xã Cẩm Định, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Hưng Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Hoàng Xã Cẩm Hoàng, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Phúc Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Sơn Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Văn Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Cẩm Vũ Xã Cẩm Vũ, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Lương Điền Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế Thị trấn Lai Cách Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Ngọc Liên Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Tân Trường Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế xã Thạch Lỗi Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng
Phòng khám đa khoa khu vực Phúc Thành Xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn
Cơ sở 2 Trung tâm y tế huyện Kinh Môn Xa Phú thứ huyện Kinh Môn
Trạm y tế cty CP Giày Hải Dương Phường Hải Tân, TP. Hải Dương
Trạm y tế cty TNHH FORD Việt Nam Phường Việt Hoà, thanh phố Hải Dương
Trạm y tế Công ty đầu tư và xây dựng số 18
Trạm y tế Công ty CP Sứ Hải Dương
Trạm y tế cty CP KTCB Khoáng sản HD Xa Phú thứ huyện Kinh Môn
Trạm y tế Công ty thuỷ tinh Phả Lại
Trạm y tế cty Lắp máy, XD 69-3 Phường Bình Hàn, thanh phố hải Dương tỉnh Hải Dương
Trạm y tế CT TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch TT Minh Tân huyện Kinh Môn
Trạm y tế CTY cổ phần Trúc Thôn Phường cộng hoà, thị xã Chí linh
Trạm y tế Nhà máy điện Phả Lại
Trạm y tế cty CP Giày Cẩm Bình Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế Công ty Cổ phần XM Trung Hải Xã Phú thứ, huyện kinh môn- tỉnh Hải Dương
Phòng khám Tiền Trung, TP. Hải Dương Xã Nam Đồng, TP. Hải Dương
Trạm y tế trường Đại học Sao Đỏ P Thái Học TP. Chí Linh
Phòng khám đa khoa khu vực Kẻ Sặt Thị Trấn Sặt, Bình Giang
Phòng khám Tuy Hòa Xã Văn Hội, Ninh Giang
Bệnh viện YHCT Hải Dương Phường Hải Tân, TP. Hải Dương
Bệnh viện Phổi Hải Dương Phường Thanh bình, thanh phố Hải Dương tỉnh Hải Dương
Bệnh viên tâm thần Hải Dương Xã Gia Xuyên, Gia Lộc
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương
Bệnh viện mắt và da liễu HD Phường Quang Trung, TP. Hải Dương
Phòng khám Hà Đông Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà
Phòng khám đa khoa Tập Hà Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách
Trạm y tế cty TNHH Sumidenso VN Phường Tứ Minh, thanh phố Hải Dương
Trạm y tế cty TNHH may Tinh Lợi Xã Nam Đồng, TP. Hải Dương
Bệnh viện đa khoa Hòa Bình Phường Hải Tân, TP. Hải Dương
Phòng khám đa khoa Thành Đông
Phòng khám đa khoa Hồng Đức
Phòng khám đa khoa Hồng Phúc
Phòng khám đa khoa Hữu Nghị
Phòng khám đa khoa Thanh Bình
Phòng khám đa khoa 314 Nguyễn Lương Bằng
Phòng khám đa khoa Số 8 Tuệ Tĩnh
Phòng khám đa khoa An Bình
Phòng khám đa khoa Hùng Vương
Phòng khám đa khoa Tuấn Tài
Phòng khám đa khoa Bạch Đằng
Phòng khám đa khoa Thống Nhất
Phòng khám đa khoa Phúc An
Trạm y tế xã An Lưu Huyện Kinh Môn
Trạm y tế xã Cộng Hoà
Trạm y tế cty xi măng Phúc Sơn Huyện Kinh Môn
Trạm y tế cty TNHH HA HAE Việt Nam Phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương
Trạm y tế cty TNHH Uniden VIệt Nam Khu CN Phúc Điền, Cẩm Giàng
Trạm y tế cty TNHH CN Brother Việt Nam KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng
Trạm y tế cty TNHH may mặc Makalot VN Xã Thanh Hải, Thanh Hà
Trạm y tế cty TNHH Shints BVT Xã Thạch Khôi, TP. Hải Dương
Trạm y tế cty TNHH Laurenltol Diamonds VN Khu Cn Đại An, TP. Hải Dương
Bệnh viện Nhi Hải Dương P Thanh Bình, TP. Hải Dương
Trạm y tế cty CP Venture international VN Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng
Phòng khám đa khoa tư nhân Hồng Châu Xã Đồng Tâm, Ninh Giang
Trạm y tế cty TNHH Mascot Việt Nam Khu Cn Tân Trường, Cẩm Giàng
Phòng khám đa khoa tư nhân An Bình Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ
Bệnh viện Phụ sản hải Dương P Thanh Bình TP. Hải Dương
Trạm y tế cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương P Nguyễn Trãi TP Hd
Phòng khám đa khoa Đức Minh Xã An Đức, Ninh Giang
Trạm y tế Trường Đại học Hải Dương Khu 8, phường Hải Tân, TP. Hải Dương
P khám ĐK Thanh Bình, CTCP Đại đồng đường P Tân Bình, TP Hd
Phòng khám đa khoa Bảo An Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương
Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương 241 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương
Phòng khám Y cao Thanh Hà Cầu Rặng, xã Tân An, huyện Thanh Hà
Phòng khám đa khoa Hải Dương-Thanh Miện thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện
Phòng khám T.T nuôi dưỡng tâm thần NCC và xã hội Hải Dương Thôn Tân Tiến, Phường Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương
Phòng khám đa khoa Quang Vĩnh thuộc Công ty TNHH khám chữa bệnh Vĩnh Linh 18/N9 Khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng
Trạm y tế công ty cố phần xây dựng chịu lửa Burwitz Tòa nhà 94.14 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương
Phòng khám đa khoa quốc tế Hải Dương, Công ty cổ phần Phúc An Hải Dương Lô 30.01, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP. Hải Dương
Phòng khám đa khoa Đức Thành Long, Thuộc Công ty cổ phần Đông dược Thuận Thiên Đường Khu dân cư phía Bắc thôn Phương Điếm, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc
Phòng khám đa khoa Thành Đông I Thôn Trại Như, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang
Bệnh xá Công an tỉnh Hải Dương 152 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương
Phòng khám đa khoa Tuấn Tài, Thuộc Công ty TNHH MTV Tuấn Tài Thôn Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc
Phòng khám đa khoa Tín Đức Cẩm Giàng Thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng
Trạm Y tế xã Thanh Cường Thôn Vĩnh Bình
Trạm Y tế xã Thanh Khê Xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà
Phòng khám đa khoa Trường Sơn Thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang
Phòng khám đa khoa Hà Nội, Hải Dương Lô E1 Kim Đồng, Khu đô thị Hà Phương
Trạm Y tế thị trấn Thanh Hà Khu 7 thị trấn Thanh Hà
Phòng khám đa khoa Kim Đính Thị tứ Kim Đính, xã Kim Đính, huyện Kim Thành

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.