Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Hòa Bình

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Hòa Bình với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 021.8385.2050
Email: soyte@hoabinh.gov.vn
Website: soytehoabinh.gov.vn
Địa chỉ: 98 Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, Hòa Bình

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
Phòng khám đa khoa KV Sông Đà TP. Hòa Bình
Trung tâm y tế TP. Hòa Bình TP. Hòa Bình
Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn Huyện Kỳ Sơn
Trung tâm y tế huyện Lương Sơn Huyện Lương Sơn
Trung tâm y tế huyện Đà Bắc Huyện Đà Bắc
Trung tâm y tế huyện Cao Phong Huyện Cao Phong
Trung tâm y tế huyện Mai Châu Huyện Mai Châu
Trung tâm y tế huyện Tân Lạc Huyện Tân Lạc
Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn
Trung tâm y tế huyện Yên Thủy Huyện Yên Thủy
Trung tâm y tế huyện Kim Bôi Huyện Kim Bôi
Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy Huyện Lạc Thủy
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
Y tế CT Thủy Điện P. Tân Thịnh. TP Hoà Bình
Y tế CT Mía đường Phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình
Bệnh viện Nội tiết P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
Bệnh viện Y học Cổ truyền P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
Phòng khám đa khoa kHuyện vực Thành Lập Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn
Y tế SX đá Xây dựng Huyện Lương Sơn
Y tế NT Cửu long, Lương Sơn Huyện Lương Sơn
Ytế Xã măng Vinaconex Huyện Lương Sơn
Y tế NT Rau củ quả NS Huyện Cao Phong
Y tế NT Thanh Hà, Lạc Thủy Huyện trấn Thanh Hà, Huyện Lạc Thuỷ
Phòng khám đa khoa Sông Bôi Huyện trấn Sông Bôi, Huyện Lạc Thuỷ
Phòng khám đa khoa kHuyện vực Bảo Hiệu Xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy
Phòng khám đa khoa KV Chăm Mát TP. Hòa Bình
Trạm y tế Xã Hòa Bình TP. Hòa Bình
Trạm y tế phường Tân Hòa TP. Hòa Bình
Trạm y tế phường Thịnh Lang TP. Hòa Bình
Trạm y tế phường Hữu Nghị TP. Hòa Bình
Trạm y tế phường Tân Thịnh TP. Hòa Bình
Trạm y tế phường Đồng Tiến Phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
Trạm y tế phường Phương Lâm TP. Hòa Bình
Trạm y tế phường Chăm Mát TP. Hòa Bình
Trạm y tế Xã Yên Mông TP. Hòa Bình
Trạm y tế Xã Sủ Ngòi TP. Hòa Bình
Trạm y tế Xã Dân Chủ TP. Hòa Bình
Trạm y tế Xã Thái Thịnh TP. Hòa Bình
Trạm y tế Xã Thái Bình TP. Hòa Bình
Trạm y tế Xã Thống Nhất TP. Hòa Bình
Trạm y tế Huyện Trấn Đà bắc Huyện Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Đồng Nghê Xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Suối Nánh Xã Suối Nán, Huyện Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Giáp Đắt Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Mường Tuổng Xã Mường Tuổng, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Mường Chiềng Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Tân Pheo Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Đồng Chum Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Tân Minh Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Đoàn Kết Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Đồng Ruộng Xã Đồng Ruộng, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Hào Lý Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Tu Lý Xã Tu Lý, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Trung Thành Xã Trung Thàn, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Yên Hòa Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Cao Sơn Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Toàn Sơn Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Tân Dân Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Hiền Lương Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Tiền Phong Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Vầy Nưa Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Huyện trấn Kỳ Sơn Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế Xã Hợp Thịnh Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế Xã PHuyện Minh Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế Xã Hợp Thành Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế Xã Phúc Tiến Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế Xã Dân Hòa Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế Xã Mông Hóa Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế Xã Dân Hạ Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế Xã Trung Minh TP. Hòa Bình
Trạm y tế Xã Độc Lập Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế Huyện trấn Lương Sơn Huyện Lương Sơn
Phòng khám đa khoa kHuyện vực Yên Trị Xã Yên Trị, Huyện Yên Thuỷ
Phòng khám đa khoa (thuộc Trung tâm Phòng chống Bệnh Xã hội tỉnh Hòa Bình) Tổ 23, P. Hữu Nghị, TP. Hòa Bình
Trạm y tế Xã Yên Quang Huyện Kỳ Sơn
Phòng khám đa khoa KV Nam Lương Sơn Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn
Phòng khám đa khoa KV Yên Hòa Xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Lâm Sơn Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Hòa Sơn Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Trường Sơn Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Tân Vinh Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Nhuận Trạch Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Cao Răm Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Cư Yên Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Hợp Hòa Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Liên Sơn Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Thành Lập Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Tiến Sơn Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Trung Sơn Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Huyện trấn Bo Huyện Trấn Bo, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Huyện trấn Thanh Hà Huyện Trấn Thanh Hà, Huyện Lạc Thuỷ
Trạm y tế Xã Đú Sáng Xã Đú Sáng, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Bắc Sơn Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Bình Sơn Xã Bình Sơn, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Hùng Tiến Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Tân Thành Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Tú Sơn Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Nật Sơn Xã Nật Sơn, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Cao Dương Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Đông Bắc Xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Thượng Bì Xã Thượng Bì, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Lập Chiệng Xã Lập Chiệng, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Hợp Châu Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Vĩnh Đồng Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Huyện Bì Xã Huyện Bì, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Trung Bì Xã Trung Bì, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Kim Sơn Xã Kim Sơn, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Hợp Đồng Xã Hợp Đồng, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Long Sơn Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Thượng Tiến Xã Thượng Tiến, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Cao Thắng Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã KIM Tiến Xã Kim Tiến, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Kim Bình Xã Kim Bình, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Hợp Kim Xã Hợp Kim, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Thanh Lương Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Hợp Thanh Huyện Lương Sơn
Trạm y tế Xã Kim Bôi Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Nam Thượng Xã Nam Thượng, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Kim Truy Xã Kim Truy, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Thanh Nông Xã Thanh Nông, Huyện Lạc Thuỷ
Trạm y tế Xã Cuối Hạ Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Sào Báy Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Mi Hòa Xã Mi Hòa, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Xã Nuông Dăm Xã Nuông Dăm, Huyện Kim Bôi
Trạm y tế Huyện trấn Cao Phong Huyện Trấn Cao Phong, huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Bình Thanh Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Thung Nai Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Bắc Phong Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Huyện Phong Xã Huyện Phong, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Đông Phong Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Tây Phong Xã Tây Phong, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Tân Phong Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Dũng Phong Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Nam Phong Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Yên Lập Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Xã Yên Thượng Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong
Trạm y tế Huyện trấn Mường Khến Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Ngòi Hoa Xã Ngũi Hoa, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Trung Hòa Xã Trung Hòa, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Phú Vinh Xã Phú Vin, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã PHuyện Cường Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Mỹ Hòa Xã Mỹ Hòa, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Quy Hậu Xã Quy Hậu, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Phong Phú Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Quyết Chiến Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Mãn Đức Xã Mãn Đức, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Địch Giáo Xã Địch Giáo, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Tuân Lộ Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Tử Nê Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Thanh Hối Xã Thanh Hối, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Ngọc Mỹ Xã Ngọc Mỹ, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Đông Lai Xã Đông Lai, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Lũng Vân Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Bắc Sơn Xã Bắc Sơn, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Quy Mỹ Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Do Nhân Xã Do Nhân, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Nam Sơn Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Lỗ Sơn Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Ngổ Luông Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Xã Gia Mô Xã Gia Mô, Huyện Tân Lạc
Trạm y tế Huyện trấn Mai Châu Thị Trấn Mai Châu, huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Tân Mai Xã Tân Mai, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Phúc Sạn Xã Phúc Sạn, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Pà Cò Xã Pà Cò, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Hang Kia Xã Hang Kia, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Ba Khan Xã Ba Khan, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Tân Sơn Xã Tân Sơn, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Đồng Bảng Xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Cun Pheo Xã Cun Pheo, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Bao la Xã Bao La, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Piềng Vế Xã Piềng Vế, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Tòng Đậu Xã Tòng Đậu, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Nà Mèo Xã Nà Mèo, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Thung Khe Xã Thung Khe, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Nà Phòn Xã Nà Phòn, huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Săm Khoè Xã Săm Khóe, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Chiềng Châu Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Mai Hạ Xã Mai Hạ, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Noong Luông Xã Noong Luông, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Mai Hịch Xã Mai Hịch, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Pù Bin Xã Pù Bin, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Xã Vạn Mai Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu
Trạm y tế Huyện trấn Vụ Bản Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Quý Hòa Xã Quý Hòa, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Miền Đồi Xã Miền Đồi, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Mỹ Thành Xã Mỹ Thành, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Tuân Đạo Xã Tuân Đạo, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Văn Nghĩa Xã Văn Nghĩa, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Văn Sơn Xã Văn Sơn, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Nhân Nghĩa Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Thượng Cốc Xã Thượng Cốc, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã PHuyện Lương Xã PHuyện Lương, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Phúc Tuy Xã Phúc Tuy, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Xuất Hóa Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Yên Phú Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Bình Hẻm Xã Bình Hẻm, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Chí Thiện Xã Chí Thiện, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Bình Cảng Xã Bình Cảng, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Bình Chân Xã Bình Chân, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Định Cư Xã Định Cư, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Chí Đạo Xã Chí Đạo, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Liên Vũ Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Hương Nhượng Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Vũ Lâm Xã Vũ Lâm, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Tự Do Xã Tự Do, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Yên Nghiệp Xã Yên Nghiệp, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Tân Mỹ Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Ân Nghĩa Xã Ân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Xã Ngọc Lâu Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn
Trạm y tế Huyện trấn Hàng Trạm Huyện Trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Lạc Sỹ Xã Lạc Sỹ, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Lạc Hưng Xã Lạc Hưng, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Lạc Lương Xã Lạc Lương, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Bảo Hiệu Xã Bảo Hiệu, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Đa Phúc Xã Đa Phúc, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Hữu Lợi Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Lạc Thịnh Xã Lạc Thịnh, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Yên Lạc Xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Đoàn Kết Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Phú Lai Xã Phú Lai, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Yên Trị Xã Yên Trị, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Xã Ngọc Lương Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy
Trạm y tế Thị trấn Chi Nê Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Phú Lão Xã Phú Lão, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Phú Thành Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Cố Nghĩa Xã Cố Nghĩa, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Hưng Thi Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Lạc Long Xã Lạc Long, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Liên Hòa Xã Liên Hòa, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Khoan Dụ Xã Khoan Dụ, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Đồng Môn Xã Đồng Môn, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Đồng Tâm Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã Yên Bồng Xã Yên Bồng, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã An Lạc Xã An Lạc, Huyện Lạc Thủy
Trạm y tế Xã An Bình Xã An Bình, Huyện Lạc Thủy
Phòng khám đa khoa Thái Bình (Thuộc công ty cổ phần y dược học dân tộc Hòa Bình) P. Thái Bình, TP. Hoà Bình
Phòng khám đa khoa khu vực Chăm Mát Phường Chăm Mát, TP. Hoà Bình
Trạm y tế Xã Hoà Bình P. Hoà Bình, TP. Hoà Bình
Phòng khám đa khoa KV Mường Chiềng Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Tân minh Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc
Trạm y tế Xã Chiềng Sại Xã Chiêng Sại, huyện Đà Bắc
Bệnh viện đa khoa KV Mai Châu Huyện trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu
Phòng khám đa khoa KV Bao La Xã Bao La, huyện Mai Châu
Phòng khám đa khoa KV Thạch Bi Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc
Phòng khám đa khoa KV Đại Đồng Xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn
Phòng khám đa khoa KV Quyết Thắng Xã Phúc Tuy, Huyện Lạc Sơn
Phòng khám đa khoa KV Vùng Cao Xã Vùng Cao, huyện Lạc Sơn
Phòng khám đa khoa KV Cộng Hoà Xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn
Phòng khám đa khoa kHuyện vực Hợp Thịnh Huyện Kỳ Sơn
Phòng khám đa khoa KV Vĩnh Bình Xã Vĩnh Bình, Huyện Kim Bôi
Phòng khám đa khoa KV Đường 21 Huyện Lương Sơn
Phòng khám đa khoa KV Sông Bôi Xã PHuyện Lão, Huyện Lạc Thủy
Phòng khám đa khoa KV An Bình Xã An Bình, huyện Lạc Thủy
Phòng khám đa khoa KV Phúc Sạn Xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu
Công ty rau củ quả nông sản Huyện trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong
Y tế Công ty CP sản xuất đá xây dựng Huyện trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn
Y tế Công ty Xã măng Vinaconex Huyện trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn
Phòng khám đa khoa SEPEN TRUNG Tây Bắc 36 Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình
Phòng khám đa khoa tư nhân Hoàng Long 482, tổ 17, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
Phòng khám đa khoa tư nhân Hòa Bình (thuộc Công ty TNHH Y dược An Phước) Phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần Số 44, tiểu khu 2, Huyện Mai Châu
TYT Xã Bao La Xã Bao La, Mai Châu
TYT Xã Phúc Sạn Xã Phúc Sạn, Mai Châu

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.