Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Khánh Hòa

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Khánh Hòa với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại: 025.8382.2987
Email: syt@khanhhoa.gov.vn
Website: syt.khanhhoa.gov.vn
Địa chỉ: 4 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Đang chờ thông tin.

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.