Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Kon Tum

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Kon Tum với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 026.0386.2351
Email: soyte-kontum@chinhphu.vn
Website: syt.kontum.gov.vn
Địa chỉ: 71 Phan Đình Phùng, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Kon Tum.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum TP Kon Tum
Trung tâm y tế huyện Đắk Glei Huyện Đắk Glei
Trung tâm y tế huyện Ngọc Hồi Huyện Ngọc Hồi
Trung tâm y tế huyện Đắk Tô Huyện Đắk Tô
Trung tâm y tế huyện Sa Thầy Huyện Sa Thầy
Trung tâm y tế huyện Kon Plong Măng Đen, Đăk Long, Huyện Kon Plong
Trung tâm y tế huyện Đắk Hà Huyện Đắk Hà
Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy Huyện Kon Rẫy
Trung tâm y tế TP. Kon Tum TP Kon Tum
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh TP Kon Tum
TTYT Điều dưỡng Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum TP Kon Tum
Phòng khám 214 Trần Hưng Đạo 214 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum
Trung tâm y tế huyện Tumơrông Huyện Tumơrông
Trạm y tế xã Chư Hreng TP Kon Tum
Trạm y tế xã Hòa Bình TP Kon Tum
Trạm y tế phường Thống Nhất TP Kon Tum
Trạm y tế xã Đắk Blà TP Kon Tum
Trạm y tế phường Quang Trung TP Kon Tum
Trạm y tế xã Đắk Rơ Wa TP Kon Tum
Trạm y tế xã Ia Chim TP Kon Tum
Trạm y tế xã Vinh Quang TP Kon Tum
Trạm y tế xã Ngọk Bay TP Kon Tum
Trạm y tế xã Kroong TP Kon Tum
Trạm y tế phường Lê Lợi TP Kon Tum
Trạm y tế phường Duy Tân TP Kon Tum
Trạm y tế phường Trường Chinh TP Kon Tum
Trạm y tế xã Đắk Cấm TP Kon Tum
Trạm y tế phường Thắng Lợi TP Kon Tum
Trạm y tế P. Trần Hưng Đạo TP Kon Tum
Trạm y tế phường Quyết Thắng Phường Quyết Thắng-Thị xã Kon Tum-Tỉnh Kon Tum
Trạm y tế phường Ngô Mây Phường Ngô Mây-Thị xã Kon Tum-Tỉnh Kon Tum
Trạm y tế phường Nguyễn Trãi TP Kon Tum
Trạm y tế xã Đoàn Kết TP Kon Tum
Phòng khám đa khoa KV Ngô Mây TP Kon Tum
Trung Tâm y tế dự phòng TP Kon Tum
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội TP Kon Tum
Trạm y tế Thị trấn Đắk Glei Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Đắk blô Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Đắk Man Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Đắk Nhoong Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Đắk Pék Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Đắk Choong Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Xốp Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Mường Hoong Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Ngọc Linh Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Đắk Long Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Đắk KRoong Huyện Đắk Glei
Trạm y tế xã Đắk Môn Xã Đắk Môn-Huyện Đắk Glei-Tỉnh Kon Tum
Trạm y tế Thị trấn Plei Cần Huyện Ngọc Hồi
Trạm y tế xã Đắk Ang Huyện Ngọc Hồi
Trạm y tế xã Đắk Dục Xã Đắk Dục-Huyện Ngọc Hồi-Tỉnh Kon Tum
Trạm y tế xã Đắk Nông Huyện Ngọc Hồi
Trạm y tế xã Đắk Xú Huyện Ngọc Hồi
Trạm y tế xã Đắk Kan Huyện Ngọc Hồi
Trạm y tế xã Pờ Y Huyện Ngọc Hồi
Trạm y tế xã Sa Loong Huyện Ngọc Hồi
Trạm y tế Thị trấn Đắk Tô Huyện Đắk Tô
Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng (Cơ sở 1) TP Kon Tum
Trạm y tế phường Ngô Mây Phường Ngô Mây – TP Kon Tum
Phòng khám khu vực Rờ Kơi – Sa Thầy Huyện Sa Thầy
Phòng khám khu vực Đăk Môn – Đăkglei Huyện Đắk Glei
Phòng khám khu vực Mường Hoong – Đăkglei Huyện Đắk Glei
Phòng khám khu vực Đăk Dục – Ngọc Hồi Huyện Tu Mơ Rông
Phòng khám khu vực Đăk Ring – Konplong Xã Đăk Ring – Huyện KonPlong
Phòng khám khu vực Đăk Ruồng – Kon rẫy Huyện Kon Rẫy
Trạm y tế xã Ngọk Tụ Huyện Đắk Tô
Trạm y tế xã Văn Lem Huyện Đắk Tô
Trạm y tế xã Kon Đào Huyện Đắk Tô
Trạm y tế xã Tân Cảnh Huyện Đắk Tô
Trạm y tế xã Diên Bình Huyện Đắk Tô
Trạm y tế xã Pô Kô Huyện Đắk Tô
Phòng khám đa khoa khu vực Ngọc Wang – Đăk Hà Huyện Đắk Hà
Phòng khám khu vực Tu Mơ Rông – TMR Huyện Tu Mơ Rông
Trạm y tế xã Đắk Rơ Nga Huyện Đắk Tô
Trạm y tế xã Đắk Trăm Huyện Đắk Tô
Trạm y tế xã Đắk Nên xã Đăk Nên – Huyện KonPlong
Trạm y tế xã Đắk Ring Huyện KonPlong
Trạm y tế xã Măng Buk Xã Măng Buk – Huyện KonPlong
Trạm y tế xã Đắk Tăng Xã Đăk Tăng – Huyện KonPlong
Trạm y tế xã Ngok Tem Xã Ngọc Tem – Huyện KonPlong
Trạm y tế xã Pờ Ê Xã Pờ Ê – Huyện KonPlong
Trạm y tế xã Măng Cành Xã Măng Cành – Huyện KonPlong
Trạm y tế xã Đắk Long Xã Đăk long – Huyện KonPlong
Trạm y tế xã Hiếu Xã Hiếu – Huyện KonPlong
Trạm y tế Thị trấn Đắk Rve Huyện Kon Rẫy
Trạm y tế xã Đắk Kôi Xã Đăk Kôi-Huyện Kon Rẫy
Trạm y tế xã Đắk Tơ Lung Xã Đăk Tờ Lùng-Huyện Kon Rẫy
Trạm y tế xã Đắk Ruồng Xã Đắk Ruồng-Huyện Kon Rẫy-Tỉnh Kon Tum
Trạm y tế xã Đắk Pne Xã Đăk Pne-Huyện Kon Rẫy
Trạm y tế xã Đắk Tờ Re Xã Đăk Tờ Re-Huyện Kon Rẫy
Trạm y tế xã Tân Lập Xã Tân Lập-Huyện Kon Rẫy
Trạm y tế Thị trấn Đắk Hà Huyện Đắk Hà
Trạm y tế xã Đắk PXi Huyện Đắk Hà
Trạm y tế xã Đắk HRing Xã Đắk HRing-Huyện Đắk Hà-Tỉnh Kon Tum
Trạm y tế xã Đắk Ui Huyện Đắk Hà
Trạm y tế xã Đắk Mar Huyện Đắk Hà
Trạm y tế xã Ngok Wang Xã Ngok Wang-Huyện Đắk Hà-Tỉnh Kon Tum
Trạm y tế xã Ngok Réo Huyện Đắk Hà
Trạm y tế xã Hà Mòn Huyện Đắk Hà
Trạm y tế xã Đắk La Huyện Đắk Hà
Trạm y tế Thị trấn Sa Thầy Huyện Sa Thầy
Trạm y tế xã Rơ Kơi Xã Rơ Kơi-Huyện Sa Thầy-Tỉnh Kon Tum
Trạm y tế xã Sa Nhơn Huyện Sa Thầy
Trạm y tế xã Mô Rai Huyện Sa Thầy
Trạm y tế xã Sa Sơn Huyện Sa Thầy
Trạm y tế xã Sa Nghĩa Huyện Sa Thầy
Trạm y tế xã Sa Bình Huyện Sa Thầy
Trạm y tế xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr-Huyện Sa Thầy-Tỉnh Kon Tum
Trạm y tế xã Ya Tăng Huyện Sa Thầy
Trạm y tế xã Ya ly Huyện Sa Thầy
Trạm y tế xã Hơ moong Huyện Sa Thầy
Trạm y tế xã Ngọk Lây Huyện TuMơRông
Trạm y tế xã Đắk Na Huyện TuMơRông
Trạm y tế xã Măng Ri Huyện TuMơRông
Trạm y tế xã Ngok Yêu Huyện TuMơRông
Trạm y tế xã Đắk Sao Huyện TuMơRông
Trạm y tế xã Đắk Hà Huyện TuMơRông
Trạm Y tế xã Đăk Hà Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
Trạm y tế xã Tê Xăng Huyện TuMơRông
Trạm y tế xã Văn Xuôi Huyện TuMơRông
Trạm y tế xã Đắk Tơ Kan Huyện TuMơRông
Trạm y tế xã Tu Mơ Rông Huyện TuMơRông
Bệnh xá Công an tỉnh
Bệnh xá tỉnh Đội phường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
Bệnh xá Bộ đội biên phòng TP. Kon Tum
Bệnh xá Sư đoàn 10 (D24F10) phường Trường Chinh, TP.Kon Tum
Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi Huyện Ngọc Hồi
Trạm y tế xã Đăk Năng TP Kon Tum
Phòng khám đa khoa TT Y tế Thành phố TP Kon Tum
Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản 224 Bà Triệu, TP Kon Tum
Phòng khám đa khoa KV xã Yaxiêr Huyện Sa Thầy-Tỉnh Kon Tum
Bệnh xá Binh đoàn 15 Huyện Sa Thầy-Tỉnh Kon Tum
Phòng khám đa khoa KV Đăk Hring-Đăk Hà Huyện Đắk Hà
Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng (Cơ sở 2) Đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, TP Kon Tum
Trung tâm Y tế Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray Xã Ia Tơi, huyện Ia H Drai
Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy huyện Sa Thầy
Phòng khám đa khoa khu vực Đắk Rve thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy, Kon tum
Phòng khám đa khoa khu vực Nam Mô Rai xã Mô Rai, huyện Sa thầy, Kon Tum
Phòng khám đa khoa khu vực Đắk Rơ Ông xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kontum
Trung Tâm Y tế huyện Ia HDrai Xã Ia Dom, huyện Ia HDrai
Bệnh xá công an tỉnh Kon Tum 457 Hùng Vương, Phường Quang Trung, Tp. Kon Tum
Trạm Y tế xã Ia Dal Xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, itnhr Kon Tum
Trạm Y tế xã Ia Dom Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai
Trạm Y tế xã Ia Tơi Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum Số 55, đường Phan Kế Bình, Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum
Trạm Y tế xã Đăk Ngọk Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà
Trạm Y tế phường Ngô Mây Tổ 2, phường Ngô Mây, Tp Kon Tum
Trạm Y tế xã Rờ Kơi Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy
Trạm Y tế xã Đắk Ring Thông Tăng Pơ, xã Đăk Ring, huyện Kon Plong
Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
Trạm Y tế xã Ngọc Wang Thôn 4 – Ngọc Wang – huyện Đăk Hà
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum 405 Bà Triệu, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum
224A Bà Triệu, TP. Kon Tum
151 Hai Bà Trưng, P. Quyết ThắngTP. Kon Tum
55 Phan Kế Bính, TP. Kon Tum
Trạm Y tế xã Mường Hoong Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei
Trạm y tế xã Đăk Hring Thôn 12, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà
Trạm Y tế xã Ya Xiêr Làng Trang, xã Ya Xiể, huyện Sa Thầy
Trạm Y tế xã Đăk Dục Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi.
Trạm y tế xã Đăk Long Thôn Pa Cheng, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà
Phòng Khám Đa khoa Hà Nội-Kon Tum 274 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum
Bệnh xá Quân dân y thuộc Công ty 732/Binh đoàn 15 Huyện Ngọc Hồi

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.