Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Lâm Đồng

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Lâm Đồng với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 026.3353.3452
Email: syt@lamdong.gov.vn
Website: syt.lamdong.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 2 Trung tâm hành chính tỉnh, 36 Trần Phú, P. 4, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng 01 Phạm Ngọc Thạch – P6 – Đà Lạt
Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch-Lâm Đồng 49 – Quang Trung – P9 – Đà Lạt
Trung tâm y tế Đà Lạt 09 Nguyễn Văn Cừ – P1 – Đà Lạt
Phòng khám đa khoa khu vực Trại Mát Quốc lộ 20 – P11 – Đà Lạt
Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Trường Thôn Trường Xuân 1 – Xã Xuân Trường – Đà Lạt
Nhà hộ sinh thành phố 17 Phan Đình Phùng – P1 – Đà Lạt
Trạm y tế phường 12 Tổ Thái Thịnh – Thái Phiên – P12 – TP Đà Lạt
Bệnh viện Phục hồi chức năng 35 Hùng Vương – Phường 10 – Đà Lạt
Trạm y tế xã Xuân Thọ Thôn Lộc Quý – Xã Xuân Thọ – TP Đà Lạt
Phòng khám đa khoa Học viện Lục quân-Đà Lạt-Lâm 1 Chi Lăng – P9 – Đà Lạt
Trạm y tế xã Tà Nung Thôn 3 – Xã Tà Nung – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 10 49 Phạm Hồng Thái – P10 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 4 2/5 Lê Hồng Phong – P4 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 5 44 Hoàng Diệu – P5 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 1 99 Phan Đình Phùng – P1 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 2 Nguyễn Lương Bằng – P2 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 9 11 Quang Trung – P9 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 3 13 Nhà Chung – P3 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 6 106 Thi Sách – P6 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 7 07 Nguyễn Siêu – P7 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 8 130 Phù Đổng Thiên Vương – P 8 – TP Đà Lạt
Trạm y tế phường 11 Đà Lạt Tổ Đa Phước 2 – P11 – TP Đà Lạt
Trạm y tế xã Hiêp Thạnh Xã Hiệp Thạnh – Huyện Đức Trọng
Trạm y tế TT Madaguôi Thị Trấn Mađaguôi – huyện Đạ Huoai
Trạm y tế thị trấn Đạ Tẻh Thị Trấn Đạ Tẻh – huyện Đạ Tẻh
Phòng y tế công ty Thanh Sơn-Lâm Đồng
Phòng y tế Viễn Thông 16 Trần Phú – P3 – Đà Lạt
Phòng y tế ĐaLat Hasfarm 450 Nguyễn Tử Lực – P8 – Đà Lạt
PYT Công ty T.điện Đa Nhim-H.Thuận-Đ.Mi-L.Đg
PYT Tổng Công ty dâu tằm tơ Việt Nam-L.Đồng
Phòng y tế Công ty Thủy điện Đa My
Phòng y tế thủy điện Đại Ninh Xã Ninh Gia – Đức Trọng
Phòng khám QLSKCB tỉnh Lâm Đồng 03 Hải Thượng – P1 – Đà Lạt
Trạm y tế xã Trạm Hành Thôn Phát Chi – Xã Trạm Hành – TP Đà Lạt
Trạm y tế xã Đa Quyn Xã Đa Quyn – Huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Tân Lâm Xã Tân Lâm – Di Linh
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội 2 Phạm Ngọc Thạch – Phường 6 – Đà Lạt
Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt đường Mimôza – Phường 10 – Đà Lạt
Phòng khám đa khoa KV Đạ Tông Thôn Liêng Trang 2 – đạ Tông – đam Rông
Trạm y tế thị trấn Dran Thị Trấn Dran, Huyện Đơn Dương
Trạm y tế thị trấn Cát Tiên Tổ Dân Phố 3 – thị Trấn Cát Tiên
Trạm y tế xã Hòa Ninh Thôn 12, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Khu điều trị phong Di Linh – Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Xã Bảo Thuận, Di Linh
Bênh viện Nhi Lâm Đồng 57 Thánh Mẫu – Phường 7 – Đà Lạt
Trung tâm y tế huyện Lạc Dương Tổ Dân Phố B’nơ B – Tt Lạc Dương – Lạc Dương
Trạm y tế xã Đưng K’nớ Thôn 2 – Xã Đưng K’nớ – Lạc Dương
Trạm y tế xã Đạ Chais Thôn Long Lanh – Xã Đạ Chais – Lạc Dương
Trạm y tế xã Đạ Sar Thôn 3 – Xã Đạ Sar – Lạc Dương
Trạm y tế xã Đa Nhim Thôn Đạ Chais – Xã Đạ Nhim – Lạc Dương
Trạm y tế xã Lát Thôn Đạ Nghịt – Xã Lát – Lạc Dương
Trạm y tế thị trấn Lạc Dương Khu phố Bnơh’B – Thị Trấn Lạc Dương – Lạc Dương
Phân trạm YT Păng Tiêng-Lạc Dương-L.Đồng Xã Lát – huyện Lạc Dương
Trung tâm y tế huyện Đơn Dương 46 Phạm Ngọc Thạch – Tt Thạnh Mỹ – Đơn Dương
Phòng khám đa khoa khu vực Đran Thị Trấn D’ran – huyện Đơn Dương
Trạm y tế xã Lạc Xuân Xã Lạc Xuân – huyện Đơn Dương
Trạm y tế xã Lạc Lâm Xã Lạc Lâm – huyện Đơn Dương
Trạm y tế thị trấn Thạnh Mỹ Thị Trấn Thạnh Mỹ – huyện Đơn Dương
Phòng khám đa khoa khu vực Ka Đô Xã Ka Đô – huyện Đơn Dương
Phòng khám đa khoa khu vực Ka Đơn Xã Ka Đơn – huyện Đơn Dương
Trạm y tế xã Pró Xã Pró – huyện Đơn Dương
Trạm y tế xã Quảng Lập Xã Quảng Lập – huyện Đơn Dương
Trạm y tế xã Tu Tra Xã Tu Tra – huyện Đơn Dương
Trạm y tế xã Đạ Ròn Xã Đạ Ròn – huyện Đơn Dương
Trung tâm y tế huyện Đức Trọng Ql 20 – Tt Liên Nghĩa – Đức Trọng
Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Gia Xã Ninh Gia – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Tà Hine Xã Tà Hine – huyện Đức Trọng
Phòng khám đa khoa khu vực Đà Loan Xã Đà Loan – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Bình Thạnh Xã Bình Thạnh – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Tà Năng Xã Tà Năng – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Ninh Loan Xã Ninh Loan – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Tân Hội Xã Tân Hội – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Liên Hiệp Xã Liên Hiệp – huyện Đức Trọng
Trạm y tế thị trấn Liên Nghĩa Thị Trấn Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã N’thol Hạ Xã N’thol Hạ – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Tân Thành Xã Tân Thành – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Hiệp An Xã Hiệp An – huyện Đức Trọng
Trạm y tế xã Phú Hội Xã Phú Hội – huyện Đức Trọng
Trung tâm y tế huyện Lâm Hà 531 Hùng Vương – Tt Đinh Văn – Lâm Hà
Trạm y tế xã Hoài Đức Xã Hoài Đức – huyện Lâm Hà
Phòng khám đa khoa khu vực Nam Ban Thị Trấn Nam Ban – huyện Lâm Hà
Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hà Xã Tân Hà – huyện Lâm Hà
Trạm y tế thị trấn Đinh Văn Thị Trấn Đinh Văn – huyện Lâm Hà
Trạm y tế TT Nam Ban-Lâm Hà-Lâm Đồng Thị Trấn Nam Ban – Huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Phi Tô Xã Phi Tô – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Tân Hà-Lâm Hà-Lâm Đồng Xã Rô Men – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Liên Hà Xã Liên Hà – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Đạ Đờn Xã Đạ Đờn – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Tân Văn Xã Tân Văn – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Phú Sơn Xã Phú Sơn – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Nam Hà Xã Nam Hà – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Đông Thanh Xã Đông Thanh – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Tân Thanh Xã Tân Thanh – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Đan Phượng Xã Đan Phượng – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Gia Lâm Xã Gia Lâm – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Mê Linh Xã Mê Linh – huyện Lâm Hà
Trạm y tế xã Phúc Thọ Xã Phúc Thọ – huyện Lâm Hà
Trung tâm y tế huyện Di Linh 20 Phạm Ngọc Thạch – Tt Di Linh – Di Linh
Phòng khám đa khoa khu vực Hòa Ninh Xã Hòa Ninh – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Tam Bố Xã Tam Bố – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Hòa Bắc Xã Hòa Bắc – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Sơn Điền Xã Sơn Điền – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Hòa Nam Xã Hòa Nam – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Gia Bắc Xã Gia Bắc – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Đinh Trang Hòa Xã Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Bảo Thuận Xã Bảo Thuận – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Hòa Trung Xã Hòa Trung – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Gia Hiệp Xã Gia Hiệp – huyện Di Linh
Phòng khám đa khoa khu vực Tân Thượng Xã Tân Thượng – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Đinh Trang Thượng Xã Đinh Trang Thượng – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Đinh Lạc Xã Đinh Lạc – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Tân Nghĩa Xã Tân Nghĩa – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Gung ré Xã Gung Ré – huyện Di Linh
Trạm y tế TT Di Linh Thị Trấn Di Linh – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Liên Đầm Xã Liên Đầm – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Tân Châu Xã Tân Châu – huyện Di Linh
Trạm y tế xã Tân Thượng Xã Tân Thượng – Di Linh
Bệnh viện II Lâm Đồng 2 Đinh Tiên Hoàng – Phường 1 – TP Bảo Lộc
Bệnh viện YHCT Bảo Lộc 38 Phạm Ngọc Thạch – Lộc Sơn – TP Bảo Lộc
Trạm y tế phường Lộc Phát Phường Lộc Phát – TP Bảo Lộc
Trạm y tế xã Đạm Bri Xã Đạm Bri – TP Bảo Lộc
Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Châu Xã Lộc Châu – TP Bảo Lộc
Trạm y tế xã Đại Lào Xã Đại Lào – TP Bảo Lộc
Trạm y tế xã Lộc Nga Xã Lộc Nga – TP Bảo Lộc
Trạm y tế phường Lộc Sơn Phường Lộc Sơn – TP Bảo Lộc
Trạm y tế phường B’lao 94A Nguyễn Thị Minh Khai – TP Bảo Lộc
Trạm y tế phường II Phường 2 – TP Bảo Lộc
Trạm y tế phường I Phường 1 – TP Bảo Lộc
Trạm y tế xã Lộc Thanh Xã Lộc Thanh – TP Bảo Lộc
Trạm y tế phường Lộc Tiến Phường Lộc Tiến – TP Bảo Lộc
Trung tâm y tế TP Bảo Lộc Số 10 Đinh Tiên Hoàng – P1 – TP.bảo Lộc
Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm 213 Hùng Vương – Tt Lộc Thắng – Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc An Xã Lộc An – huyện Bảo Lâm
Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Thành Xã Lộc Thành – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc Đức Xã Lộc Đức – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã B’lá Xã B’ Lá – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc Bắc Xã Lộc Bắc – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc Bảo Xã Lộc Bảo – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc Lâm Xã Lộc Lâm – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc Nam Xã Lộc Nam – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc Ngãi Xã Lộc Ngãi – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc Quảng Xã Lộc Quảng – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc Tân Xã Lộc Tân – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế TT Lộc Thắng Thị Trấn Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Lộc Phú Xã Lộc Phú – huyện Bảo Lâm
Trạm y tế xã Tân Lạc Xã Tân Lạc – huyện Bảo Lâm
Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai Tổ Dân Phố 5 – Tt Mađaguôi – Đạ Huoai
Phòng khám đa khoa khu vực Đạ Mri Thị Trấn Đạm Ri – huyện Đạ Huoai
Trạm y tế xã Đạ Ploa Xã Đạ Ploa – huyện Đạ Huoai
Trạm y tế xã Đạ Tồn Xã Đạ Tồn – huyện Đạ Huoai
Trạm y tế xã Madaguôi Xã Mađaguôi – huyện Đạ Huoai
Trạm y tế xã Đạ Oai Xã Đạ Oai – huyện Đạ Huoai
Trạm y tế xã Đoàn Kết Xã Đoàn Kết – huyện Đạ Huoai
Trạm y tế xã Phước Lộc Xã Phước Lộc – huyện Đạ Huoai
Trạm y tế xã Hà Lâm Xã Hà Lâm – huyện Đạ Huoai
Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh đường Phạm Ngọc Thạch – Tt Đạ Tẻh – Đạ Tẻh
Trạm y tế xã Đạ Kho Xã Đạ Kho – huyện Đạ Tẻh
Trạm y tế xã Quảng Trị Xã Quảng Trị – huyện Đạ Tẻh
Trạm y tế xã Quốc Oai Xã Quốc Oai – huyện Đạ Tẻh
Trạm y tế xã Triệu Hải Xã Triệu Hải – huyện Đạ Tẻh
Trạm y tế xã Mỹ Đức Xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh
Trạm y tế xã Hương Lâm Xã Hương Lâm – huyện Đạ Tẻh
Trạm y tế xã Hà Đông Xã Hà Đông – huyện Đạ Tẻh
Trạm y tế xã An Nhơn Xã An Nhơn – huyện Đạ Tẻh
Trạm y tế xã Đạ Lây Xã Đạ Lây – huyện Đạ Tẻh
Trạm y tế xã Đạ Pal Xã Đạ Pal – huyện Đạ Tẻh
Trung tâm y tế huyện Cát Tiên Tổ Dân Phố 1 – Tt Cát Tiên – Cát Tiên
Trạm y tế xã Phước Cát 1 Xã Phước Cát 1 – Huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Gia Viễn Xã Gia Viễn – Huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Quảng Ngãi Xã Quảng Ngãi – huyện Cát Tiên
Trạm y tế thị trấn Đồng Nai Thị Trấn Đồng Nai – huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Đức Phổ Xã Đức Phổ – huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Phước Cát 2 Xã Phước Cát 2 – huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Tiên Hoàng Xã Tiên Hoàng – huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Nam Ninh Xã Nam Ninh – huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Mỹ Lâm Xã Mỹ Lâm – huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Phù Mỹ Tổ Dân Phố 13 Tt Cát Tiên – Huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Tư Nghĩa Xã Tư Nghĩa – huyện Cát Tiên
Trạm y tế xã Đồng Nai Thượng Xã Đồng Nai Thượng – huyện Cát Tiên
Trung tâm y tế huyện Đam Rông Thôn 1 – Xã Rô Men – Đam Rông
Phòng khám đa khoa khu vực Phi Liêng Xã Phi Liêng – huyện Đam Rông
Trạm y tế xã Liêng Srônh Xã Liêng Srônh – huyện Đam Rông
Trạm y tế xã Đạ K’ nàng Xã Đạ K’nàng – huyện Đam Rông
Trạm y tế xã Đạ Long Xã Đạ Long – huyện Đam Rông
Trạm y tế xã Đạ Tông Xã Đạ Tông – huyện Đam Rông
Trạm y tế xã Đạ Rsal Xã Đạ Rsal – huyện Đam Rông
Trạm y tế xã Rô Men Xã Rô Men – huyện Đam Rông
Trạm y tế xã M’ Rông Xã Đạ M’rông – huyện Đam Rông
Phân trạm YT Láng Tranh-Lạc Dương-L.Đồng Xã Đưng Kní – huyện Lạc Dương
Trạm y tế xã Đạm Ri Xã Đạm Ri – huyện Đạ Huoai
Phân trạm y tế xã Đạ Nha Xã Quốc Oai – huyện Đạ Tẻh

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.