Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Lạng Sơn

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Lạng Sơn với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 020.5381.2258
Email: congthongtindientu@langson.gov.vn
Website: soyt.langson.gov.vn
Địa chỉ: 50 Đinh Tiên Hoàng, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện Y học cổ truyền Số 48 đường Trần Hưng Đạo – phường Chi Lăng – TP Lạng Sơn
Trung tâm y tế TP. Lạng Sơn TP Lạng Sơn
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn TP Lạng Sơn
Bệnh xá QDY 50/BCHQS Lạng Sơn Chi Lăng – TP Lạng Sơn
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ TP Lạng Sơn
Trung tâm y tế huyện Tràng Định Huyện Tràng Định
Trung tâm y tế huyện Bình Gia Huyện Bình Gia
Trung tâm y tế huyện Văn Lãng Huyện Văn Lãng
Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn Huyện Bắc Sơn
Trung tâm y tế huyện Văn Quan Huyện Văn Quan
Trung tâm y tế huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc
Trung tâm y tế huyện Lộc Bình Huyện Lộc Bình
Trạm y tế Công ty than Na Dương – VVMI Khu 8, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình
Trung tâm y tế huyện Chi Lăng Huyện Chi Lăng
Trung tâm y tế huyện Đình Lập Huyện Đình Lập
Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng Huyện Hữu Lũng
YT trường CĐ CNvàKT Nông lâm Đông Bắc 0
Y Tế Nhà máy xi măng 78 0
Bệnh viện Phổi tỉnh Lạng Sơn TP Lạng Sơn
Bệnh viện phục hồi chức năng TP Lạng Sơn
Trạm y tế Thị trấn Bình Gia Thị Trấn Bình Gia – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Vũ Lễ Xã Vũ Lễ – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế Thị trấn Hữu Lũng Thị Trấn Hữu Lũng – huyện Hữu Lũng
Phòng khám đa khoa KV thị trấn Nông Trường Thái Bình Thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập
Bệnh xá Công an tỉnh Lạng Sơn Phường Chi Lăng -Tp Lạng Sơn
Trạm y tế phường Đông Kinh Phường Đông Kinh – TP Lạng Sơn
Trạm y tế phường Vĩnh Trại Phường Vĩnh Trại – TP Lạng Sơn
Trạm y tế phường Tam Thanh Phường Tam Thanh – TP Lạng Sơn
Trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ – TP Lạng Sơn
Trạm y tế phường Chi Lăng Phường Chi Lăng – TP Lạng Sơn
Trạm y tế xã Quảng Lạc Xã Quảng Lạc – TP Lạng Sơn
Trạm y tế xã Mai Pha Xã Mai Pha – TP Lạng Sơn
Trạm y tế xã Hoàng Đồng Xã Hoàng Đồng – TP Lạng Sơn
Trạm y tế Thị trấn Thất Khê Thị trấn Thất Khê – Huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Đại Đồng Xã Đại Đồng – huyện Tràng Định
Trạm Y tế xã Chi Lăng Xã Chi Lăng – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Đề Thám Xã Đề Thám – Huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Tri Phương Xã Tri Phương – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Quốc Khánh Xã Quốc Khánh – Huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Đội Cấn Xã Đội Cấn – Huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Kháng Chiến Xã Kháng Chiến – Huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Hùng Việt Xã Hùng Việt – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Quốc Việt Xã Quốc Việt – Huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Tân Minh Xã Tân Minh – huyện Tràng Định
Trạm y tế Xã Trung Thành Xã Trung Thành – huyện Tràng Định
Trạm y tế Xã Chí Minh Xã Chý Minh – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Kim Đồng Xã Kim Đồng – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Tân Tiến Xã Tân Tiến – Huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Đoàn Kết Xã Đoàn Kết – Huyện Tràng Định
Trạm y tế Xã Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Tiến – Huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Tân Yên Xã Tân Yên – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Cao Minh Xã Cao Minh – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Bắc ái Xã Bắc ái – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Khánh Long Xã Khánh Long – huyện Tràng Định
Trạm y tế xã Đào Viên Xã Đào Viên – huyện Tràng Định
Phòng khám đa khoa KV Văn Mịch Huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Minh Khai Xã Minh Khai – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Quang Trung Xã Quang Trung – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Yên Lỗ Xã Yên Lỗ – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Thiện Thuật Xã Thiện Thuật – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Hoa Thám Xã Hoa Thám – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Quý Hòa Xã Quý Hòa – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Thiện Hòa Xã Thiện Hòa – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Hòa Bình Xã Hòa Bình – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Thiện Long Xã Thiện Long – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Hồng Thái Xã Hồng Thái – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ Xã Hoàng Văn Thụ – Huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Tô Hiệu Xã Tô Hiệu – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Hồng Phong Xã Hồng Phong – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Mông Ân Xã Mông Ân – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Tân Văn Xã Tân Văn – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Vĩnh Yên Xã Vĩnh Yên – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Bình La Xã Bình La – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo – huyện Bình Gia
Trạm y tế xã Tân Hòa Xã Tân Hòa – huyện Bình Gia
Trạm y tế Thị trấn Na Sầm Thị Trấn Na Sầm – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Nhạc Kỳ Xã Nhạc Kỳ – Huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Hồng Thái Xã Hồng Thái – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ Xã Hoàng Văn Thụ – Huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Tân Mỹ Xã Tân Mỹ – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Tân Thanh Xã Tân Thanh – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Hoàng Việt Xã Hoàng Việt – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Thanh Long Xã Thanh Long – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Thụy Hùng Xã Thụy Hùng – Huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Trùng Khánh Xã Trùng Khánh – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Tân Việt Xã Tân Việt – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã An Hùng Xã An Hùng – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Trùng Quán Xã Trùng Quán – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Tân Lang Xã Tân Lang – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Tân Tác Xã Tân Tác – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Bắc La Xã Bắc La – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Thành Hòa Xã Thành Hòa – huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Gia Miễn Xã Gia Miễn – Huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Hội Hoan Xã Hội Hoan – Huyện Văn Lãng
Trạm y tế xã Nam La Xã Nam La – huyện Văn Lãng
Trạm y tế Thị trấn Bắc Sơn Thị Trấn Bắc Sơn – huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Long Đống Xã Long Đống – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Quỳnh Sơn Xã Quỳnh Sơn – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Bắc Sơn Xã Bắc Sơn – huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Hưng Vũ Xã Hưng Vũ – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Trấn Yên Xã Trấn Yên – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Vũ Lăng Xã Vũ Lăng – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Chiêu Vũ Xã Chiêu Vũ – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Nhất Hòa Xã Nhất Hòa – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Nhất Tiến Xã Nhất Tiến – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Tân Thành Xã Tân Thành – huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Tân Tri Xã Tân Tri – huyện Bắc Sơn
Phòng khám đa khoa KV Vũ Lễ Xã Lũ Lễ – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Chiến Thắng Xã Chiến Thắng – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Vũ Sơn Xã Vũ Sơn – Huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Đồng ý Xã Đồng ý – huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Vạn Thủy Xã Vạn Thủy – huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Hữu Vĩnh Xã Hữu Vĩnh – huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Tân Lập Xã Tân Lập – huyện Bắc Sơn
Trạm y tế xã Tân Hương Xã Tân Hương – huyện Bắc Sơn
Trạm y tế Thị trấn Văn Quan Thị Trấn Văn Quan – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Đại An Xã Đại An – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Đồng Giáp Xã Đồng Giáp – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Bình Phúc Xã Bình Phúc – Huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Chu Túc Xã Chu Túc – Huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Hữu Lễ Xã Hữu Lễ – Huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Hòa Bình Xã Hòa Bình – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Khánh Khê Xã Khánh Khê – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Lương Năng Xã Lương Năng – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Phú Mỹ Xã Phú Mỹ – Huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Song Giang Xã Song Giang – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Tân Đoàn Xã Tân Đoàn – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Tú Xuyên Xã Tú Xuyên – Huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Tràng Các Xã Tràng Các – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Tràng Phái Xã Tràng Phái – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Tràng Sơn Xã Tràng Sơn – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Trấn Ninh Xã Trấn Ninh – Huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Tri Lễ Xã Tri Lễ – Huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Văn An Xã Văn An – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Vân Mộng Xã Vân Mộng – Huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Việt Yên Xã Việt Yên – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Vĩnh Lại Xã Vĩnh Lại – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Xuân Mai Xã Xuân Mai – huyện Văn Quan
Trạm y tế xã Yên Phúc Xã Yên Phúc – Huyện Văn Quan
Trạm y tế Thị trấn Cao Lộc Thị trấn Cao Lộc – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế Thị trấn Đồng Đăng Thị trấn Đồng Đăng – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Tân Thành Xã Tân Thành – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Xuân Long Xã Xuân Long – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Phú Xá Xã Phú Xá – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Song Giáp Xã Song Giáp – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Bình Trung Xã Bình Trung – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Hồng Phong Xã Hồng Phong – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Bảo Lâm Xã Bảo Lâm – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Thạch Đạn Xã Thạch Đạn – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Lộc Yên Xã Lộc Yên – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Thụy Hùng Xã Thụy Hùng – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Cao Lâu Xã Cao Lâu – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Xuất Lễ Xã Xuất Lễ – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Công Sơn Xã Công Sơn – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Mẫu Sơn Xã Mẫu Sơn – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Hòa Cư Xã Hòa Cư – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Hải Yến Xã Hải Yến – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Hợp Thành Xã Hợp Thành – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Gia Cát Xã Gia Cát – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Tân Liên Xã Tân Liên – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Yên Trạch Xã Yên Trạch – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế xã Thanh Loà Xã Thanh Loà – Huyện Cao Lộc
Trạm y tế Thị trấn Lộc Bình Thị trấn Lộc Bình – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế Thị trấn Na Dương Thị trấn Na Dương – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Xuân Lễ Xã Xuân Lễ – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Đồng Bục Xã Đồng Bục – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Xuân Tình Xã Xuân Tình – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Vân Mộng Xã Vân Mộng – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Như Khuê Xã Như Khuê – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Quan Bản Xã Quan Bản – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Hữu Khánh Xã Hữu Khánh – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Nhượng Bạn Xã Nhượng Bạn – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Xuân Mãn Xã Xuân Mãn – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Bằng Khánh Xã Bằng Khánh – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Xuân Dương Xã Xuân Dương – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Hữu Lân Xã Hữu Lân – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Mẫu Sơn Xã Mẫu Sơn – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Nam Quan Xã Nam Quan – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Tĩnh Bắc Xã Tĩnh Bắc – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Minh Phát Xã Minh Phát – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Lợi Bác Xã Lợi Bác – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Sàn Viên Xã Sàn Viên – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Yên Khoái Xã Yên Khoái – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Tú Mịch Xã Tú Mịch – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Tú Đoạn Xã Tú Đoạn – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Tam Gia Xã Tam Gia – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã ái Quốc Xã ái Quốc – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Hiệp Hạ Xã Hiệp Hạ – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Đông Quan Xã Đông Quan – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Khuất Xá Xã Khuất Xá – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế xã Lục Thôn Xã Lục Thôn – Huyện Lộc Bình
Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng Thị Trấn Chi Lăng – huyện Chi Lăng
Trạm y tế Thị trấn Đồng Mỏ Thị trấn Đồng Mỏ – Huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Chi Lăng Xã Chi Lăng – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Quang Lang Xã Quang Lang – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Mai Sao Xã Mai Sao – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Nhân Lý Xã Nhân Lý – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Bắc Thủy Xã Bắc Thủy – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Vân Thủy Xã Vân Thủy – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Quan Sơn Xã Quan Sơn – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Lâm Sơn Xã Lâm Sơn – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Liên Sơn Xã Liên Sơn – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Vân An Xã Vân An – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Chiến Thắng Xã Chiến Thắng – Huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Hữu Kiên Xã Hữu Kiên – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Thượng Cường Xã Thượng Cường – Huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Hòa Bình Xã Hòa Bình – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Bằng Mạc Xã Bằng Mạc – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Bằng Hữu Xã Bằng Hữu – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Gia Lộc Xã Gia Lộc – Huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Vạn Linh Xã Vạn Linh – huyện Chi Lăng
Trạm y tế xã Y Tịch Xã Y Tịch – huyện Chi Lăng
Trạm y tế thị trấn Đình Lập Thị Trấn Đình Lập – huyện Đình Lập
Trạm y tế thị trấn N T Thái Bình Thị Trấn N T Thái Bình – huyện Đình Lập
Trạm y tế xã Đình Lập Xã Đình Lập – huyện Đình Lập
Trạm y tế xã Bắc Xa Xã Bắc Xa – huyện Đình Lập
Trạm y tế xã Kiên Mộc Xã Kiên Mộc – Huyện Đình Lập
Trạm y tế Xã Bính Xá Xã Bính Xá – huyện Đình Lập
Trạm y tế xã Châu Sơn Xã Châu Sơn – huyện Đình Lập
Trạm y tế xã Bắc Lãng Xã Bắc Lãng – huyện Đình Lập
Trạm y tế xã Cường Lợi Xã Cường Lợi – Huyện Đình Lập
Trạm y tế xã Đồng Thắng Xã Đồng Thắng – huyện Đình Lập
Trạm y tế xã Thái Bình Xã Thái Bình – huyện Đình Lập
Trạm y tế xã Lâm Ca Xã Lâm Ca – huyện Đình Lập
Phòng khám đa khoa khu vực Vân Nham Huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Sơn Hà Xã Sơn Hà – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Đồng Tân Xã Đồng Tân – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Đô Lương Xã Đô Lương – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế Xã Minh Tiến Xã Minh Tiến – Huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Tân Lập Xã Tân Lập – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến – Huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Thiện Kỵ Xã Thiện Kỵ – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Quyết Thắng Xã Quyết Thắng – Huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Yên Bình Xã Yên Bình – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Hòa Bình Xã Hòa Bình – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Hòa Lạc Xã Hòa Lạc – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Hòa Thắng Xã Hòa Thắng – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Hồ Sơn Xã Hồ Sơn – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế Xã Nhật Tiến Xã Nhật Tiến – Huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Minh Sơn Xã Minh Sơn – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Vân Nham Xã Vân Nham – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Hòa Sơn Xã Hòa Sơn – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Hữu Liên Xã Hữu Liên – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Tân Thành Xã Tân Thành – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Yên Sơn Xã Yên Sơn – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Yên Vượng Xã Yên Vượng – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Cai Kinh Xã Cai Kinh – huyện Hữu Lũng
Trạm y tế xã Minh Hòa Xã Minh Hòa – huyện Hữu Lũng
Phòng khám đa khoa KV Ba Sơn Huyện Cao Lộc
Phòng khám đa khoa KV Đồng Đăng Huyện Cao Lộc
Phòng khám đa khoa xứ Lạng 0
Phòng khám đa khoa KV Tân Thành Huyện Cao Lộc
Phòng khám đa khoa KV Hội Hoan Huyện Văn Lãng
Phòng khám đa khoa KV Tân Thanh Huyện Văn Lãng
Phòng khám đa khoa KV Hoàng Văn Thụ Huyện Văn Lãng
Phòng khám đa khoa KV Bình Độ Huyện Tràng Định
Phòng khám đa khoa KV áng Mò Huyện Tràng Định
Phòng khám đa khoa KV Điềm He Huyện Văn Quan
Phòng khám đa khoa KV Chợ Bãi Huyện Văn Quan
Phòng khám đa khoa KV Ba Xã Huyện Văn Quan
Phòng khám đa khoa KV Nhất Hòa Huyện Bắc Sơn
Phòng khám đa khoa KV Ngả Hai Huyện Bắc Sơn
Phòng khám đa khoa KV Xuân Tình Huyện Lộc Bình
Phòng khám đa khoa KV Đồng Bành Huyện Chi Lăng
Phòng khám đa khoa KV Bằng Mạc Huyện Chi Lăng
Phòng khám đa khoa KV Chiến Thắng Huyện Chi Lăng
Phòng khám đa khoa KV Yên Vượng Huyện Hữu Lũng
Phòng khám đa khoa KV Yên Bình Huyện Hữu Lũng
Phòng khám đa khoa KV Pác khuông Huyện Bình Gia
Phòng khám đa khoa khu vực Mỏ Nhài Xã Hưng Vũ – Huyện Bắc Sơn
Trung tâm Phòng chống bệnh XH tỉnh Lạng Sơn Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn
Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn (thuộc CTCP Dược phẩm và VTYT Lạng Sơn) 2 Nguyễn Du, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn
Phòng khám đa khoa Phú Lộc Tầng 1, cửa Nam, Trung tâm thương mại Phú Lộc, khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
Bệnh xá Công an tỉnh Lạng Sơn Số 315A, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn
Phòng khám đa khoa xứ Lạng, thuộc Công ty cổ phần dược phẩm và trang thiết bị y tế Lạng Sơn Số 83 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn
Phòng Khám đa khoa Lạng Sơn Số 257 Đ. Trần Đăng Ninh – TP Lạng Sơn
Phóng khám ĐK Hà Nội Medic 108 đường Bắc Sơn, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
Bệnh xá Quân dân y đoàn kinh tế Quốc phòng 338/Quân khu I thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
Phòng khám đa khoa 128A Phai Vệ Số 128A, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
Phòng khám đa khoa Trường Sinh Số 41, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
Phòng khám đa khoa Minh Tuyết Số 54, đương Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Phòng khám đa khoa Bắc Sơn Số 52, tiểu khu Lương Văn Trị, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn
Phòng khám đa khoa Chi Lăng số 213 đường Đại Huề, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.