Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Long An

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Long An với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Long An
Điện thoại: 027.2382.6407
Email: syt@longan.gov.vn ​​​
Website: syt.longan.gov.vn
Địa chỉ: 70 Nguyễn Đình Chiểu, P.1, TP. Tân An, Long An.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa Long An TP Tân An
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Long An TP Tân An
Trung tâm y tế huyện Thủ Thừa Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa
Trung tâm y tế huyện Bến Lức Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc
Trung tâm y tế huyện Cần Đước Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước
Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa ấp Tân Bình, Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa
Trung tâm y tế huyện Đức Huệ Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ
Trung tâm y tế huyện Tân Trụ Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ
Trung tâm y tế huyện Châu Thành Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành
Trung tâm y tế huyện Thạnh Hóa Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa
Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh
Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười Thị xã Kiến Tường
Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng
Trung tâm y tế huyện Tân Hưng Thị Trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng
Bệnh viện Lao và bệnh phổi Long An Phường 7, TP. Tân An
Phòng khám khu vực Rạch Kiến – Cần Đước Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước
Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa Xã Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hóa
Trạm y tế Phường 5 Phường 5-TP Tân An
Trạm y tế Phường 2 Phường 2-TP Tân An
Trạm y tế Phường 4 Phường 4-TP Tân An
Trạm y tế Phường 1 Phường 1-TP Tân An
Trạm y tế Phường 3 Phường 3-TP Tân An
Phòng khám khu vực huyện Đức Hòa Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Phường 6 Phường 6-TP Tân An
Phòng khám khu vực Gò Đen-Bến Lức Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức
Phòng khám khu vực Phước Vân-Cần Đước Xã Phước Vân-Cần Đước
Trạm y tế xã Hướng Thọ Phú Xã Hướng Thọ Phú-TP Tân An
Trạm y tế xã Nhơn Thạnh Trung Xã Nhơn Thạnh Trung-TP Tân An
Trạn y tế Xã Lợi Bình Nhơn Xã Lợi Bình Nhơn-TP Tân An
Trạm y tế xã Bình Tâm Xã Bình Tâm-TP Tân An
Trạn y tế Xã Khánh Hậu Xã Khánh Hậu-TP Tân An
Trạm y tế xã An Vĩnh Ngãi Xã An Vĩnh Ngãi-TP Tân An
Trạm y tế Thị trấn Tân Hưng Thị trấn Tân Hưng-Tân Hưng
Trạm y tế Xã Hưng Hà Xã Hưng Hà- Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Hưng Điền B Xã Hưng Điền B, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Hưng Điền Xã Hưng Điền, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Thạnh Hưng Xã Thạnh Hưng, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Hưng Thạnh Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Vĩnh Thạnh Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Vĩnh Châu B Xã Vĩnh Châu B, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Vĩnh Lợi Xã Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Vĩnh Đại Xã Vĩnh Đại, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Vĩnh Châu A Xã Vĩnh Châu A, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Xã Vĩnh Bửu Xã Vĩnh Bửu, Huyện Tân Hưng
Trạm y tế Thị trấn Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh Hưng -Vĩnh Hưng
Trạm y tế Xã Hưng Điền A Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng
Trạm y tế Xã Khánh Hưng Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng
Trạm y tế Xã Thái Trị Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng
Trạm y tế Xã Vĩnh Trị Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng
Trạm y tế Xã Thái Bình Trung Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng
Trạm y tế Xã Vĩnh Bình Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng
Trạm y tế Xã Vĩnh Thuận Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng
Trạm y tế Xã Tuyên Bình Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng
Trạm y tế Xã Tuyên Bình Tây Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng
Trạm y tế Thị trấn Mộc Hóa Thị trấn Mộc Hóa – Mộc Hóa
Trạm y tế Xã Thạnh Trị Xã Thạnh Trị- Thị xã Kiến Tường
Trạm y tế Xã Bình Hiệp Xã Bình Hiệp- Thị xã Kiến Tường
Trạm y tế Xã Bình Hòa Tây Xã Bình Hòa Tây, Huyện Mộc Hóa
Trạm y tế Xã Bình Tân Xã Bình Tân- Thị xã Kiến Tường
Trạm y tế Xã Bình Thạnh Xã Bình Thạnh, Huyện Mộc Hóa
Trạm y tế Xã Tuyên Thạnh Xã Tuyên Thạnh- Thị xã Kiến Tường
Trạm y tế Xã Bình Hòa Trung Xã Bình Hòa Trung, Huyện Mộc Hóa
Trạm y tế Xã Bình Hòa Đông Xã Bình Hòa Đông, Huyện Mộc Hóa
Trạm y tế xã Bình Phong Thạnh Xã Bình Phong Thạnh – Mộc Hóa
Trạm y tế Xã Thạnh Hưng Xã Thạnh Hưng- Thị xã Kiến Tường
Trạm y tế Xã Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hóa
Trạm y tế Xã Tân Thành Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hóa
Trạm y tế Thị trấn Tân Thạnh Thị trấn Tân Thạnh-Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Bắc Hòa Xã Bắc Hòa, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Hậu Thạnh Tây Xã Hậu Thạnh Tây, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Nhơn Hòa Lập Xã Nhơn Hòa Lập, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế xã Hậu Thạnh Đông Xã Hậu Thạnh Đông – Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Nhơn Hòa Xã Nhơn Hòa, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Kiến Bình Xã Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Tân Thành Xã Tân Thành, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Tân Bình Xã Tân Bình, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Tân Ninh Xã Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Nhơn Ninh Xã Nhơn Ninh, Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Xã Tân Hòa Xã Tân Hòa- Huyện Tân Thạnh
Trạm y tế Thị trấn Thạnh Hóa Thị trấn Thạnh Hóa – Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Tân Hiệp Xã Tân Hiệp, Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Thuận Bình Xã Thuận Bình, Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Thạnh Phước Xã Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Thạnh Phú Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Thuận Nghĩa Hòa Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Thủy Đông Xã Thủy Đông- Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Thủy Tây Xã Thủy Tây- Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Tân Tây Xã Tân Tây- Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Tân Đông Xã Tân Đông- Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Xã Thạnh An Xã Thạnh An- Huyện Thạnh Hóa
Trạm y tế Thị trấn Đông Thạnh Thị trấn Đông Thành-Đức Huệ
Trạm y tế Xã Mỹ Quý Đông Xã Mỹ Quý Đông, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Xã Mỹ Thạnh Bắc Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Xã Mỹ Quý Tây Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Xã Mỹ Thạnh Tây Xã Mỹ Thạnh Tây, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Xã Mỹ Thạnh Đông Xã Mỹ Thạnh Đông, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Xã Bình Thành Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Xã Bình Hòa Bắc Xã Bình Hòa Bắc, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Xã Bình Hòa Hưng Xã Bình Hòa Hưng, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Xã Bình Hòa Nam Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Xã Mỹ Bình Xã Mỹ Bình, Huyện Đức Huệ
Trạm y tế Thị trấn Hậu Nghĩa Thị trấn Hậu Nghĩa-Đức Hòa
Trạm y tế Thị trấn Hiệp Hòa Thị trấn Hiệp Hòa-Đức Hòa
Trạm y tế Thị trấn Đức Hòa Thị trấn Đức Hòa-Đức Hòa
Trạm y tế Xã Lộc Giang Xã Lộc Giang, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã An Ninh Đông Xã An Ninh Đông, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã An Ninh Tây Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Tân Mỹ Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Hiệp Hòa Xã Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Đức Lập Thượng Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Đức Lập Hạ Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Tân Phú Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Mỹ Hạnh Bắc Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Đức Hòa Thượng Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Hòa Khánh Tây Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Hòa Khánh Đông Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Mỹ Hạnh Nam Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Hòa Khánh Nam Xã Hòa Khánh Nam, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Đức Hòa Đông Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Đức Hòa Hạ Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Xã Hựu Thạnh Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa
Trạm y tế Thị trấn Bến Lức Thị trấn Bến Lức-Bến Lức
Trạm y tế Xã Thạnh Lợi Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Lương Bình Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Thạnh Hòa Xã Thạnh Hòa, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Lương Hòa Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Tân Hòa Xã Tân Hòa, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Tân Bửu Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã An Thạnh Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Bình Đức Xã Bình Đức, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Mỹ Yên Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Thanh Phú Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Long Hiệp Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức
Bệnh viện Y học Cổ truyền Long An Phường 2-TP Tân An
Trạm y tế Xã Thạnh Đức Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Phước Lợi Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Xã Nhựt Chánh Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức
Trạm y tế Thị trấn Thủ Thừa Thị trấn Thủ Thừa-Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Long Thạnh Xã Long Thạnh, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Tân Thành Xã Tân Thành, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Long Thuận Xã Long Thuận, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Mỹ Lạc Xã Mỹ Lạc, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Mỹ Thạnh Xã Mỹ Thạnh, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Bình An Xã Bình An, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Nhị Thành Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Mỹ An Xã Mỹ An, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Bình Thạnh Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Mỹ Phú Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Long Thành Xã Long Thành, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Xã Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Thủ Thừa
Trạm y tế Thị trấn Tân Trụ Thị trấn Tân Trụ-Tân Trụ
Trạm y tế Xã Mỹ Bình Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Xã An Nhựt Tân Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Xã Quê Mỹ Thạnh Xã Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Xã Lạc Tấn Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Xã Bình Trinh Đông Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Xã Tân Phước Tây Xã Tân Phước Tây, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Xã Bình Lãng Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Xã Bình Tịnh Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Xã Đức Tân Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Xã Nhựt Ninh Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ
Trạm y tế Thị trấn Cần Đước Thị trấn Cần Đước-Cần Đước
Trạm y tế Xã Long Trạch Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Long Khê Xã Long Khê, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Long Định Xã Long Định, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Phước Vân Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Long Hòa Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Long Cang Xã Long Cang, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Long Sơn Xã Long Sơn, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Tân Trạch Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Mỹ Lệ Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Tân Lân Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Phước Tuy Xã Phước Tuy, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Long Hựu Đông Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Tân Ân Xã Tân Ân, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Phước Đông Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Long Hựu Tây Xã Long Hựu Tây, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Xã Tân Chánh Xã Tân Chánh, Huyện Cần Đước
Trạm y tế Thị trấn Cần Giuộc Thị trấn Cần Giuộc-Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Phước Lý Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Long Thượng Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Long Hậu Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Tân Kim Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Phước Hậu Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Phước Lại Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Phước Lâm Xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Trường Bình Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Thuận Thành Xã Thuận Thành, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Phước Vĩnh Tây Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Phước Vĩnh Đông Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Long An Xã Long An, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Long Phụng Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Đông Thạnh Xã Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Xã Tân Tập Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc
Trạm y tế Thị trấn Tầm Vu Thị trấn Tầm Vu-Châu Thành
Trạm y tế Xã Bình Quới Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Hòa Phú Xã Hòa Phú, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Phú Ngãi Trị Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Vĩnh Công Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Thuận Mỹ Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Hiệp Thạnh Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Phước Tân Hưng Xã PhướcTân Hưng, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Thanh Phú Long Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Dương Xuân Hội Xã DươngXuân Hội, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã An Lục Long Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Long Trì Xã Long Trì, Huyện Châu Thành
Trạm y tế Xã Thanh Vĩnh Đông Xã ThanhVĩnhĐông, Huyện ChâuThành
Bệnh viện đa khoa tư nhân Long An Segaero Xã Mỹ Hạnh Nam-Đức Hòa
Trạm y tế Công ty túi xách Simone Xã Long Hậu-Cần Giuộc
Phòng khám đa khoa Long Hậu ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc
Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giuộc
Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ
Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hóa
Bệnh viện đa khoa huyện Tân Thạch
Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Hóa
Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Hưng
Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hưng
Phòng khám Trung tâm y tế DP Thị xã Phường 1, TP Tân An
Phòng khám Trung tâm y tế DP Đức Hòa Thị trấn Đức Hòa, Đức Hòa
Phòng khám Trung tâm y tế DP Tân Trụ Thị trấn Tân Trụ, Tân Trụ
Phòng khám khu vực Huỳnh Việt Thanh ấp Huỳnh Thơ, Xã Hậu Thạnh Đông, Tân Thạnh
Phòng khám đa khoa Vạn An 1 Phường 2, thành phố Tân An
Bệnh viện Tâm thần Long An 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An
Phòng khám đa khoa Medic Phước Lợi 79 ấp 4, tỉnh lộ 835, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Nhật Việt 579, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa
Phòng khám đa khoa Medic Phú Khang 31-33 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Mỹ Hạnh ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa
Phòng khám đa khoa Trường Bình 006, Nguyễn Thái Bình, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc
Phòng khám đa khoa Vạn An 2 KDC Mai Thị Non, Nguyện Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức
Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp Khu Công nghiệp Long Hậu ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.