Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Nghệ An

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Nghệ An với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 023.8384.4791
Email: yt@nghean.gov.vn
Website: yte.nghean.gov.vn
Địa chỉ: 18 Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An TP Vinh
Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên Huyện Hưng Nguyên
Trung tâm y tế huyện Nam Đàn Huyện Nam Đàn
Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương Huyện Thanh Chương
Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương Huyện Đô Lương
Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành Huyện Yên Thành
Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu Huyện Diễn Châu
Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu Huyện Quỳnh Lưu
Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc Huyện Nghi Lộc
Trung tâm y tế huyện Anh Sơn Huyện Anh Sơn
Bệnh viện đa khoa KV Tây Bắc Nghệ An Thị Xã Thái Hoà
Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ Huyện Tân Kỳ
Bệnh viện đa khoa KV Tây Nam Nghệ An Huyện Con Cuông
Trung tâm y tế huyện Tương Dương Huyện Tương Dương
Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn Huyện Kỳ Sơn
Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp Huyện Quỳ Hợp
Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu Thị Trấn Tân Lạc – huyện Quỳ Châu
Trung tâm y tế huyện Quế Phong Huyện Quế Phong
Bệnh viện đa khoa TP. Vinh TP Vinh
Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò Thị Xã Cửa Lò
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An TP Vinh
Bệnh viện kim loại màu Huyện Quỳ Hợp
Bệnh viện 4 Phủ Quỳ
Trạm xá Công ty vận tải biển
Bệnh viện Y học Cổ truyền TP Vinh
Bệnh viện 4- Cục hậu cần Quân khu 4 TP Vinh
Bệnh viện giao thông vận tải Vinh TP Vinh
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ TP Vinh
Trường Đại học Vinh TP. Vinh
Bệnh xá Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan TP Vinh
Phòng khám đa khoa Y 6
Phòng khám cựu chiến binh
Bệnh xá Nhà máy sợi Vinh
Trạm y tế Công ty TNHH Mía đường Nghệ An Huyện Quỳ Hợp
Bệnh xá Công ty đầu tư xây dựng Nghệ An
Bệnh viện Tâm thần Nghệ an TP Vinh
Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An Thị Xã Cửa Lò
Trạm xá Công ty xăng dầu Nghệ An
Trạm y tế Công ty CP 482 TP Vinh
Bệnh viện Phổi Nghệ An Huyện Nghi Lộc
Phòng khám đa khoa số 1 Lê Viết Thuật
Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập Phường Quỳnh Thiện, Thị Xã Hoàng Mai
Trạm y tế Tổng Công ty XD công trình giao thông IV TP Vinh
Trạm y tế Cảng Nghệ tĩnh TP Vinh
Trạm y tế Công ty CP 471 TP Vinh
Trạm xá Công ty CP Xây dựng số 6
Trạm Y tế Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh 27A – Đường Lệ Ninh – TP. Vinh
Trạm y tế Đầu máy Vinh TP Vinh
Trạm y tế Công ty vận tải ô tô 5 TP Vinh
Trạm y tế Công ty CP Quản lý và XD đường bộ 470 TP Vinh
Trạm xá Trường ĐH Vinh TP Vinh
Trạm y tế Công ty CP Xây dựng và thương mại 423 TP Vinh
Trạm y tế Công ty CP xây dựng và đầu tư 492
Trạm y tế Công ty CP CT giao thông 419 TP Vinh
Trạm y tế Công ty công trình giao thông 473 TP Vinh
Trạm y tế Xí nghiệp than Khe Bố
Trạm Xá Nông Trường Xuân Thành
Trạm Xá Nông Trường 3/2
Phòng khám đa khoa 28 Lê Lợi – TP. Vinh
Trạm y tế N/M Xi Măng Hoàng Mai Thị Xã Hoàng Mai
Trạm y tế xã Thanh An Xã Thanh An – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Nho Xã Thanh Nho – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Quỳnh Ngọc Xã Quỳnh Ngọc – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Nghi Liên Xã Nghi Liên – huyện Nghi Lộc
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An TP Vinh
Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản TP Vinh
Bệnh viện điều dưỡng Cửa lò Thị xã Cửa Lò
Trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng Vinh – PHCN TP Vinh
Trạm y tế phường Đông Vĩnh Phường Đông Vĩnh – TP Vinh
Trạm y tế phường Hà Huy Tập Phường Hà Huy Tập – TP Vinh
Trạm y tế phường Lê Lợi Phường Lê Lợi – TP Vinh
Trạm y tế phường Hưng Bình Phường Hưng Bình – TP Vinh
Trạm y tế phường Hưng Dũng Phường Hưng Dòng – TP Vinh
Trạm y tế phường Cửa Nam Phường Cửa Nam – TP Vinh
Trạm y tế phường Quang Trung Phường Quang Trung – TP Vinh
Trạm y tế phường Đội Cung Phường Đội Cung – TP Vinh
Trạm y tế phường Lê Mao Phường Lê Mao – TP Vinh
Trạm y tế phường Trường Thi Phường Trường Thi – TP Vinh
Trạm y tế phường Bến Thủy Phường Bõn Thủy – TP Vinh
Trạm y tế phường Hồng Sơn Phường Hồng Sơn – TP Vinh
Trạm y tế phường Trung Đô Phường Trung Đô – TP Vinh
Trạm y tế xã Nghi Phú Xã Nghi Phú – TP Vinh
Trạm y tế xã Hưng Đông Xã Hưng Đông – TP Vinh
Trạm y tế xã Hưng Lộc Xã Hưng Lộc – TP Vinh
Trạm y tế xã Hưng Hòa Xã Hưng Hòa – TP Vinh
Trạm y tế phường Vinh Tân Xã Vinh Tân – TP Vinh
Trạm y tế phường Quán Bàu Phường Quán Bàu – TP Vinh
Trạm y tế phường Hưng Phúc Phường Hưng Phúc – TP Vinh
Trạm y tế phường Nghi Thủy Phường Nghi Thuỷ – thị Xã Cửa Lò
Trạm y tế phường Nghi Tân Phường Nghi Tân – thị Xã Cửa Lò
Trạm y tế phường Thu Thủy Phường Thu Thuỷ – thị Xã Cửa Lò
Trạm y tế phường Nghi Hoà Phường Nghi Hoà – thị Xã Cửa Lò
Trạm y tế phường Nghi Hải Phường Nghi Hải – thị Xã Cửa Lò
Trạm y tế Phường Nghi Hương Xã Nghi Hương – thị Xã Cửa Lò
Trạm y tế Phường Nghi Thu Xã Nghi Thu – thị Xã Cửa Lò
Trạm y tế thị trấn Kim Sơn Thị Trấn Kim Sơn – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Thông Thụ Xã Thông Thụ – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Đồng Văn Xã Đồng Văn – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Hạnh Dịch Xã Hạnh Dịch – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Tiền Phong Xã Tiền Phong – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Nậm Giải Xã Nậm Giải – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Tri Lễ Xã Tri Lô – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Châu Kim Xã Châu Kim – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Mường Nọc Xã Mường Nọc – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Châu Thôn Xã Châu Thôn – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Nậm Nhoóng Xã Nậm Nhoóng – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Quang Phong Xã Quang Phong – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Cắm Muộn Xã Căm Muộn – huyện Quế Phong
Trạm y tế xã Quế Sơn Xã Quế Sơn – huyện Quế Phong
Trạm y tế thị trấn Tân Lạc Thị Trấn Tân Lạc – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Bính Xã Châu Bính – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Thuận Xã Châu Thuận – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Hội Xã Châu Hội – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Nga Xã Châu Nga – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Tiến Xã Châu Tiến – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Hạnh Xã Châu Hạnh – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Thắng Xã Châu Thắng – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Phong Xã Châu Phong – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Bình Xã Châu Bình – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Châu Hoàn Xã Châu Hoàn – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế xã Diên Lãm Xã Diên Lãm – huyện Quỳ Châu
Trạm y tế thị trấn Mường Xén Thị Trấn Mường Xén – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Mỹ Lý Xã Mỹ Lý – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Bắc Lý Xã Bắc Lý – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Keng Đu Xã Keng Đu – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Đoọc Mạy Xã Đoọc Mạy – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Huồi Tụ Xã Huồi Tụ – Huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Mường Lống Xã Mường Lống – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Na Loi Xã Na Loi – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Nậm Cắn Xã Nậm Cắn – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Bảo Nam Xã Bảo Nam – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Phà Đánh Xã Phà Đánh – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Bảo Thắng Xã Bảo Thắng – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Hữu Lập Xã Hữu Lập – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Tà Cạ Xã Tà Cạ – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Chiêu Lưu Xã Chiêu Lưu – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Mường Típ Xã Mường Típ – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Hữu Kiệm Xã Hữu Kiệm – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Tây Sơn Xã Tây Sơn – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Mường ải Xã Mường ải – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Na Ngoi Xã Na Ngoi – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế xã Nậm Càn Xã Nậm Càn – huyện Kỳ Sơn
Trạm y tế thị trấn Hòa Bình Thị Trấn Hòa Bình – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Mai Sơn Xã Mai Sơn – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Nhôn Mai Xã Nhôn Mai – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Hữu Khuông Xã Hữu Khuông – huyện Tương Dương
XN Chế biến chè Hạnh Lâm Xã Hạnh Lâm – huyện Thanh Chương
Bệnh viện Mắt Sài Gòn_Vinh Đại Lộ Lênin – TP Vinh
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 60 – đường Tôn Thất Tùng – TP Vinh
Trung tâm Phòng chống s rét KST và côn trùng 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm – P. Hưng Dũng – TP Vinh
Trạm y tế xã Yên Tĩnh Xã Yên Tĩnh – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Nga My Xã Nga My – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Lượng Minh Xã Lượng Minh – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Yên Hòa Xã Yên Hòa – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Yên Na Xã Yên Na – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Lưu Kiền Xã Lưu Kiền – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Thạch Giám Xã Thạch Giám – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Xá Lượng Xã Xá Lượng – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Tam Thái Xã Tam Thái – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Tam Đình Xã Tam Đình – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Yên Thắng Xã Yên Thắng – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Tam Quang Xã Tam Quang – huyện Tương Dương
Trạm y tế xã Tam Hợp Xã Tam Hợp – huyện Tương Dương
Trạm y tế phường Hoà Hiếu Phường Hoà Hiếu – tx Thái Hòa
Trạm y tế xã Nghĩa Mai Xã Nghĩa Mai – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Yên Xã Nghĩa Yên – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Lạc Xã Nghĩa Lạc – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Lâm Xã Nghĩa Lâm – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Sơn Xã Nghĩa Sơn – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Lợi Xã Nghĩa Lợi – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Bình Xã Nghĩa Bình – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Thọ Xã Nghĩa Thọ – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Minh Xã Nghĩa Minh – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Phú Xã Nghĩa Phú – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Hưng Xã Nghĩa Hưng – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Hồng Xã Nghĩa Hồng – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Thịnh Xã Nghĩa Thịnh – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Trung Xã Nghĩa Trung – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Hội Xã Nghĩa Hội – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Tân Xã Nghĩa Tân – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Thắng Xã Nghĩa Thắng – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế phường Quang Tiến Phường Quang Tiến – tx Thái Hoà
Trạm y tế xã Nghĩa Hiếu Xã Nghĩa Hiếu – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Liên Xã Nghĩa Liên – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Hòa Xã Nghĩa Hoàn – tx Thái Hoà
Trạm y tế xã Nghĩa Tiến Xã Nghĩa Tiến – tx Thái Hoà
Trạm y tế xã Nghĩa Mỹ Xã Nghĩa Mỹ – tx Thái Hoà
Trạm y tế xã Tây Hiếu Xã Tây Hiếu – tx Thái Hoà
Trạm y tế xã Nghĩa Thuận Xã Nghĩa Thuận – tx Thái Hoà
Trạm y tế xã Đông Hiếu Xã Đông Hiếu – tx Thái Hoà
Trạm y tế xã Nghĩa Đức Xã Nghĩa Đức – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa An Xã Nghĩa An – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Long Xã Nghĩa Long – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Lộc Xã Nghĩa Lộc – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế xã Nghĩa Khánh Xã Nghĩa Khánh – huyện Nghĩa Đàn
Trạm y tế thị trấn Quỳ Hợp Thị Trấn Quỳ Hợp – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Yên Hợp Xã Yên Hợp – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Châu Tiến Xã Châu Tiến – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Châu Hồng Xã Châu Hồng – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Đồng Hợp Xã Đồng Hợp – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Châu Thành Xã Châu Thành – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Liên Hợp Xã Liên Hợp – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Châu Lộc Xã Châu Lộc – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Tam Hợp Xã Tam Hợp – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Châu Cường Xã Châu Cường – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Châu Quang Xã Châu Quang – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Thọ Hợp Xã Thọ Hợp – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Minh Hợp Xã Minh Hợp – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Nghĩa Xuân Xã Nghĩa Xuân – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Châu Thái Xã Châu Thái – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Châu Đình Xã Châu Đình – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Văn Lợi Xã Văn Lợi – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Nam Sơn Xã Nam Sơn – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Châu Lý Xã Châu Lý – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Hạ Sơn Xã Hạ Sơn – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế xã Bắc Sơn Xã Bắc Sơn – huyện Quỳ Hợp
Trạm y tế thị trấn Cầu Giát Thị Trấn Cầu Giát – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Thắng Xã Quỳnh Thắng – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Vinh Xã Quỳnh Vinh – Thị xã Hoàng Mai
Trạm y tế xã Quỳnh Lộc Xã Quỳnh Lộc – Thị xã Hoàng Mai
Trạm y tế phường Quỳnh Thiện Phường Quỳnh Thiện, Thị Xã Hoàng Mai
Trạm y tế xã Quỳnh Lập Xã Quỳnh Lập – Thị xã Hoàng Mai
Trạm y tế xã Quỳnh Trang Xã Quỳnh Trang- Thị xã Hoàng Mai
Trạm y tế xã Quỳnh Tân Xã Quỳnh Tân – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Châu Xã Quỳnh Châu – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế phường Mai Hùng Phường Mai Hùng – Thị xã Hoàng Mai
Trạm y tế phường Quỳnh Dị Xã Quỳnh Dị – Thị xã Hoàng Mai
Trạm y tế phường Quỳnh Xuân Phường Quỳnh Xuân – Thị xã Hoàng Mai
Trạm y tế phường Quỳnh Phương Phường Quỳnh Phương – Thị xã Hoàng Mai
Trạm y tế xã Quỳnh Liên Xã Quỳnh Liên – Thị xã Hoàng Mai
Trạm y tế xã Tân Sơn Xã Tân Sơn – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Văn Xã Quỳnh Văn – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Tam Xã Quỳnh Tam – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Hoa Xã Quỳnh Hoa – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Thạch Xã Quỳnh Thạch – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Bảng Xã Quỳnh Bảng – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Mỹ Xã Quỳnh Mỹ – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Thanh Xã Quỳnh Thanh – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Hậu Xã Quỳnh Hậu – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Lâm Xã Quỳnh Lâm – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Đôi Xã Quỳnh Đôi – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Lương Xã Quỳnh Lương – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Hồng Xã Quỳnh Hồng – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Yên Xã Quỳnh Yên – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Bá Xã Quỳnh Bá – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Minh Xã Quỳnh Minh – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Diện Xã Quỳnh Diện – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Hưng Xã Quỳnh Hưng – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Giang Xã Quỳnh Giang – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Nghĩa Xã Quỳnh Nghĩa – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã An Hòa Xã An Hòa – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Tiến Thủy Xã Tiến Thủy – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Sơn Hải Xã Sơn Hải – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Thọ Xã Quỳnh Thọ – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Thuận Xã Quỳnh Thuận – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Quỳnh Long Xã Quỳnh Long – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế xã Tân Thắng Xã Tân Thắng – huyện Quỳnh Lưu
Trạm y tế thị trấn Con Cuông Thị Trấn Con Cuông – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Bình Chuẩn Xã Bình Chuẩn – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Lạng Khê Xã Lạng Khê – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Cam Lâm Xã Cam Lâm – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Thạch Ngàn Xã Thạch Ngàn – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Đôn Phục Xã Đôn Phục – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Mậu Đức Xã Mậu Đức – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Châu Khê Xã Châu Khê – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Chi Khê Xã Chi Khê – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Bồng Khê Xã Bồng Khê – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Yên Khê Xã Yên Khê – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Lục Dạ Xã Lôc Dạ – huyện Con Cuông
Trạm y tế xã Môn Sơn Xã Môn Sơn – huyện Con Cuông
Trạm y tế thị trấn Tân Kỳ Thị Trấn Tân Kỳ – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Tân Hợp Xã Tân Hợp – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Tân Phú Xã Tân Phú – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Tân Xuân Xã Tân Xuân – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Giai Xuân Xã Giai Xuân – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Nghĩa Bình Xã Nghĩa Bình – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Nghĩa Đồng Xã Nghĩa Đồng – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Đồng Văn Xã Đồng Văn – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Nghĩa Thái Xã Nghĩa Thái – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Nghĩa Hợp Xã Nghĩa Hợp – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Nghĩa Hoàn Xã Nghĩa Hoàn – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Nghĩa Phúc Xã Nghĩa Phúc – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Tiên Kỳ Xã Tiên Kỳ – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Tân An Xã Tân An – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Nghĩa Dũng Xã Nghĩa Dòng – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Tân Long Xã Tân Long – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Kỳ Sơn Xã Kỳ Sơn – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Hương Sơn Xã Hương Sơn – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Kỳ Tân Xã Kỳ Tân – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Phú Sơn Xã Phú Sơn – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Nghĩa Hành Xã Nghĩa Hành – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế xã Tân Hương Xã Tân Hương – huyện Tân Kỳ
Trạm y tế thị trấn Anh Sơn Thị Trấn Anh Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Thọ Sơn Xã Thọ Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Thành Sơn Xã Thành Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Bình Sơn Xã Bình Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Tam Sơn Xã Tam Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Đỉnh Sơn Xã Đỉnh Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Hùng Sơn Xã Hùng Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Cẩm Sơn Xã Cẩm Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Đức Sơn Xã Đức Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Tường Sơn Xã Tường Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Tào Sơn Xã Tào Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Vĩnh Sơn Xã Vĩnh Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Lạng Sơn Xã Lạng Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Hội Sơn Xã Hội Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Thạch Sơn Xã Thạch Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Phúc Sơn Xã Phúc Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Long Sơn Xã Long Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Khai Sơn Xã Khai Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Lĩnh Sơn Xã Lĩnh Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Cao Sơn Xã Cao Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế thị trấn Diễn Châu Thị Trấn Diễn Châu – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Lâm Xã Diễn Lâm – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Đoài Xã Diễn Đoài – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Trường Xã Diễn Trường – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Yên Xã Diễn Yên – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Hoàng Xã Diễn Hoàng – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Hùng Xã Diễn Hùng – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Mỹ Xã Diễn Mỹ – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Hồng Xã Diễn Hồng – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Phong Xã Diễn Phong – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Hải Xã Diễn Hải – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Tháp Xã Diễn Tháp – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Liên Xã Diễn Liên – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Vạn Xã Diễn Vạn – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Kim Xã Diễn Kim – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Kỷ Xã Diễn Kỷ – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Xuân Xã Diễn Xuân – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Thái Xã Diễn Thái – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Đồng Xã Diễn Đồng – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Bích Xã Diễn Bích – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Hạnh Xã Diễn Hạnh – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Ngọc Xã Diễn Ngọc – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Quảng Xã Diễn Quảng – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Nguyên Xã Diễn Nguyên – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Hoa Xã Diễn Hoa – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Thành Xã Diễn Thành – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Phúc Xã Diễn Phúc – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Minh Xã Diễn Minh – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Bình Xã Diễn Bình – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Cát Xã Diễn Cát – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Thịnh Xã Diễn Thịnh – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Tân Xã Diễn Tân – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Thắng Xã Diễn Thắng – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Thọ Xã Diễn Thọ – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Lợi Xã Diễn Lợi – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Lộc Xã Diễn Lộc – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Trung Xã Diễn Trung – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn An Xã Diễn An – huyện Diễn Châu
Trạm y tế xã Diễn Phú Xã Diễn Phú – huyện Diễn Châu
Trạm y tế thị trấn Yên Thành Thị Trấn Yên Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Mã Thành Xã Mã Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Lăng Thành Xã Lăng Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Tân Thành Xã Tân Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Đức Thành Xã Đức Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Kim Thành Xã Kim Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Hậu Thành Xã Hậu Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Đô Thành Xã Đô Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Thọ Thành Xã Thọ Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Quang Thành Xã Quang Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Tây Thành Xã Tây Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Phúc Thành Xã Phúc Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Hồng Thành Xã Hồng Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Đồng Thành Xã Đồng Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Phú Thành Xã Phú Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Hoa Thành Xã Hoa Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Tăng Thành Xã Tăng Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Văn Thành Xã Văn Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Thịnh Thành Xã Thịnh Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Hợp Thành Xã Hợp Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Xuân Thành Xã Xuân Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Bắc Thành Xã Bắc Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Nhân Thành Xã Nhân Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Trung Thành Xã Trung Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Long Thành Xã Long Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Minh Thành Xã Minh Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Nam Thành Xã Nam Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Vĩnh Thành Xã Vĩnh Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Lý Thành Xã Lý Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Khánh Thành Xã Khánh Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Viên Thành Xã Viên Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Đại Thành Xã Đại Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Liên Thành Xã Liên Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Bảo Thành Xã Bảo Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Mỹ Thành Xã Mỹ Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Công Thành Xã Công Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Sơn Thành Xã Sơn Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế thị trấn Đô Lương Thị Trấn Đô Lương – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Giang Sơn Tây Xã Giang Sơn Tây – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Lam Sơn Xã Lam Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Bồi Sơn Xã Bồi Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Hồng Sơn Xã Hồng Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Bài Sơn Xã Bài Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Bắc Sơn Xã Bắc Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Tràng Sơn Xã Tràng Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Thượng Sơn Xã Thượng Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Hòa Sơn Xã Hòa Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Đặng Sơn Xã Đặng Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Đông Sơn Xã Đông Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Nam Sơn Xã Nam Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Lưu Sơn Xã Lưu Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Yên Sơn Xã Yên Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Văn Sơn Xã Văn Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Đà Sơn Xã Đà Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Lạc Sơn Xã Lạc Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Tân Sơn Xã Tân Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Thái Sơn Xã Thái Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Quang Sơn Xã Quang Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Thịnh Sơn Xã Thịnh Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế Xã Trung Sơn Xã Trung Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Xuân Sơn Xã Xuân Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Minh Sơn Xã Minh Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Thuận Sơn Xã Thuận Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Nhân Sơn Xã Nhân Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Hiến Sơn Xã Hiến Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Mỹ Sơn Xã Mỹ Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Trù Sơn Xã Trù Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế xã Đại Sơn Xã Đại Sơn – huyện Đô Lương
Trạm y tế thị trấn Thanh Chương Thị Trấn Thanh Chương – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Cát Văn Xã Cát Văn – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Hạnh Lâm Xã Hạnh Lâm – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Hòa Xã Thanh Hòa – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Phong Thịnh Xã Phong Thịnh – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Phong Xã Thanh Phong – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Mỹ Xã Thanh Mỹ – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Tiên Xã Thanh Tiên – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Hưng Xã Thanh Hưng – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Liên Xã Thanh Liên – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Tường Xã Thanh Tường – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Văn Xã Thanh Văn – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Đồng Xã Thanh Đồng – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Ngọc Xã Thanh Ngọc – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Hương Xã Thanh Hương – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Lĩnh Xã Thanh Lĩnh – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Đồng Văn Xã Đồng Văn – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Thịnh Xã Thanh Thịnh – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Chi Xã Thanh Chi – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Xuân Tường Xã Xuân Tường – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Dương Xã Thanh Dương – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Lương Xã Thanh Lương – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Khê Xã Thanh Khê – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Võ Liệt Xã Vâ Liệt – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Long Xã Thanh Long – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Khai Xã Thanh Khai – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Yên Xã Thanh Yên – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Hà Xã Thanh Hà – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Giang Xã Thanh Giang – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Tùng Xã Thanh Tùng – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Lâm Xã Thanh Lâm – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Mai Xã Thanh Mai – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Xuân Xã Thanh Xuân – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Thanh Đức Xã Thanh Đức – huyện Thanh Chương
Trạm y tế thị trấn Quán Hành Thị Trấn Quán Hành – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Văn Xã Nghi Văn – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Yên Xã Nghi Yên – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Tiến Xã Nghi Tiến – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Hưng Xã Nghi Hưng – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Đồng Xã Nghi Đồng – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Thiết Xã Nghi Thiết – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Lâm Xã Nghi Lâm – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Quang Xã Nghi Quang – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Kiều Xã Nghi Kiều – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Mỹ Xã Nghi Mỹ – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Phương Xã Nghi Phương – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Thuận Xã Nghi Thuận – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Long Xã Nghi Long – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Xá Xã Nghi Xá – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Hợp Xã Nghi Hợp – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Hoa Xã Nghi Hoa – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Khánh Xã Nghi Khánh – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Thịnh Xã Nghi Thịnh – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Công Bắc Xã Nghi Công Bắc – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Công Nam Xã Nghi Công Nam – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Thạch Xã Nghi Thạch – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Trung Xã Nghi Trung – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Trường Xã Nghi Trường – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Diên Xã Nghi Diên – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Phong Xã Nghi Phong – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Xuân Xã Nghi Xuân – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Vạn Xã Nghi Vạn – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Ân Xã Nghi Ân – TP. Vinh- tỉnh Nghệ An
Trạm y tế xã Phúc Thọ Xã Phúc Thọ – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Kim Xã Nghi Kim – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế xã Nghi Đức Xã Nghi Đức -TP. Vinh
Trạm y tế xã Nghi Thái Xã Nghi Thái – huyện Nghi Lộc
Trạm y tế thị trấn Nam Đàn Thị Trấn Nam Đàn – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Hưng Xã Nam Hưng – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Nghĩa Xã Nam Nghĩa – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Thanh Xã Nam Thanh – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Anh Xã Nam Anh – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Xuân Xã Nam Xuân – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Thái Xã Nam Thái – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Vân Diên Xã Vân Diên – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Lĩnh Xã Nam Lĩnh – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Giang Xã Nam Giang – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Hùng Tiến Xã Hùng Tiến – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Thượng Xã Nam Thượng – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Tân Xã Nam Tân – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Kim Liên Xã Kim Liên – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Lộc Xã Nam Lộc – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Hồng Long Xã Hồng Long – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Xuân Lâm Xã Xuân Lâm – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Cát Xã Nam Cát – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Khánh Sơn Xã Khánh Sơn – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Phúc Xã Nam Phúc – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Cường Xã Nam Cường – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Trung Xã Nam Trung – huyện Nam Đàn
Trạm y tế xã Nam Kim Xã Nam Kim – huyện Nam Đàn
Trạm y tế thị trấn Hưng Nguyên Thị Trấn Hưng Nguyên – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Trung Xã Hưng Trung – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Yên Nam Xã Hưng Yên Nam – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Tây Xã Hưng Tây – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Chính Xã Hưng Chính -TP. Vinh
Trạm y tế xã Hưng Đạo Xã Hưng Đạo – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Mỹ Xã Hưng Mỹ – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Thịnh Xã Hưng Thịnh – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Lĩnh Xã Hưng Lĩnh – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Thông Xã Hưng Thông – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Tân Xã Hưng Tân – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Lợi Xã Hưng Lợi – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Thắng Xã Hưng Thắng – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Phúc Xã Hưng Phúc – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Long Xã Hưng Long – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Tiến Xã Hưng Tiến – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Xá Xã Hưng Xá – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Châu Xã Hưng Châu – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Xuân Xã Hưng Xuân – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Nhân Xã Hưng Nhân – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Phú Xã Hưng Phú – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Khánh Xã Hưng Khánh – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế xã Hưng Lam Xã Hưng Lam – huyện Hưng Nguyên
Trạm y tế Công ty CP xây dùng Dầu khí Nghệ An TP Vinh
Công ty dệt Hà nội
Nhà máy xi măng Cầu Đước
Trạm y tế Công ty xây dựng Công trình GT 479 TP Vinh
Bệnh viện 115 Nghệ An TP Vinh
Bệnh viện đa khoa Thái An TP Vinh
Bệnh viện đa khoa Cửa Đông TP Vinh
Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn Huyện Diễn Châu
Trạm y tế CSLĐ địa chất Bắc Trung Bộ TP Vinh
Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An TP Vinh
Bệnh viện Mắt Nghệ An TP Vinh
Bệnh viện đa khoa tư nhân Nguyễn Minh Hồng TP Vinh
Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh TP Vinh
Bệnh viện đa khoa Thành An Sài Gòn 149 đường Hà Huy Tập, P. Lê Lợi, TP Vinh
Bệnh viện đa khoa Tư nhân Đông Âu 98 Mai Lão Bạng – TP Vinh
Trạm y tế xã Xiêng My Xã Xiêng My – huyện Tương Dương – nghê An
Trạm y tế phường Quang Phong Phường Quang Phong – thị xã Thái Hoà
Trạm y tế phường Long Sơn Phường Long Sơn – thị xã Thái Hoà
Trạm y tế xã Hoa sơn Xã Hoa Sơn – huyện Anh Sơn
Trạm y tế xã Hùng Thành Xã Hùng Thanh – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Tiến Thành Xã Tiến Thành – huyện Yên Thành
Trạm y tế xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Ngọc Lâm Xã Ngọc Lâm – huyện Thanh Chương
Trạm y tế xã Hưng Yên Bắc Xã Hưng Yên Bắc – huyện Hưng Nguyên
Phòng khám đa khoa Hồng Tùng Phường Quỳnh Phương – Thị xã Hoàng Mai
Phòng khám đa khoa Chất Lượng cao 157 Nguyễn Phong Sắc Số 157 Nguyễn Phong Sắc – TP Vinh
Phòng khám đa khoa Toà giám mục Xã Đoài Xã Đoài – xã Nghi Diên – huyện Nghi Lộc
Trung tâm Chống Phong Da Liễu tỉnh Nghệ An TP Vinh
Trạm y tế xã Giang Sơn Đông Xã Giang Sơn Đông – huyện Đô Lương
Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn Khèi Tân Đức, Tt Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn
Bệnh xá Quân dân y – Đoàn kinh tế quốc phòng 4 – Quân khu 4 Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn
Phòng khám đa khoa tư nhân Nam Đàn Xãm 3, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn
Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng (BV Thái Hoàng) 28, Nguyễn Sý Sách, TP Vinh
Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An 138 Nguyễn Phong Sắc, TP. Vinh
Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai Khối 1, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai
Bệnh viện đa khoa Quang Khởi Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai
Bệnh viện Quốc tế Vinh Xóm 23, Nghi Phú, TP. Vinh
Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An 60A, đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng, TP. Vinh
Bệnh viện đa khoa tư nhân Minh An Xóm 11, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghê An
Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Quang Thành Xóm 4- xã Quỳnh Hồng – Quỳnh Lưu
Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Yên Lý Xóm 17 xã Diễn Yên – Diễn Châu
Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Tân Thanh – Nam Đàn Khối Ba Hà – TT Nam Đàn – Huyện Nam Đàn.
Bệnh viện đa khoa An Phát Khối 1 – TT Tân Kỳ – Huyện Tân Kỳ
Trạm y tế Thị Trấn Nghĩa Đàn Khối Tân Minh, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Ngĩa Đàn
Phòng khám Đa khoa tư nhân 247 Xóm 9 – Xã Bảo Thành – Huyện Yên Thành
Phòng khám Đa khoa tư nhân Đồng Thành Xã Diễn Đồng – Huyện Diễn Châu
Phòng Khám Đa Khoa Tư Nhân Bảo Sơn Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành
Phòng khám đa khoa tư nhân 115 Phú Hậu Xóm 6

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.