Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Ninh Thuận

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Ninh Thuận với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 025.9383.9815
Email: toasoanwebnt@ninhthuan.gov.vn
Website: ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt
Địa chỉ: 3 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Phòng khám, Điều trị HIV/AIDS Lộc Thịnh, Cam Lộc, Cam Ranh
Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận Phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trung tâm Y tế Huyện Ninh Phước Kp6, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước
Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn Thị trấn tân sơn, Ninh sơn
Trung tâm Y tế Huyện Ninh Hải Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải
Trung tâm y tế huyện Bác ái Xã Phước ái, Huyện Bác ái
YTCQ Công ty quản lý đường sắt Thuận Hải Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Phòng khám đa khoa KV Tháp Chàm Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trung tâm YT TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Bệnh viện Mắt 368 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc
Trạm y tế xã Ma Nới Xã Ma Nới, Huyện Ninh Sơn
Trạm y tế xã Phước Tiến Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái
Trạm y tế xã Phước Thành Xã Phước Thành, Huyện Bác ái
Trạm y tế xã Phước Chính Xã Phước Chính, Huyện Bác ái
Trạm y tế xã Phước Trung Xã Phước Trung, Huyện Bác ái
Trạm y tế xã Phước Tân Xã Phước Tân, Huyện Bác ái
Trạm y tế xã Phước Đại Xã Phước Đại, Huyện Bác ái
Trạm y tế xã Phước Bình Xã Phước Bình, Huyện Bác ái
Trạm y tế xã Phước Hòa Xã Phước Hòa, Huyện Bác ái
Trạm y tế xã Phước Thắng Xã Phước Thắng, Huyện Bác ái
Trạm y tế xã Phước Chiến Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc
Trạm y tế xã Phước Kháng Xã Phước Kháng, Huyện Thuận Bắc
Trạm y tế xã Lợi Hải Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc
Trạm y tế xã Bắc Phong Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc
Trạm y tế xã Công Hải Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc
Trạm y tế xã Phương Hải Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải
Trạm y tế xã Phước Dinh Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam
Trạm y tế xã Bắc Sơn Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc
Trạm y tế phường Kinh Dinh Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Bệnh viện Y dược Cổ truyền 05 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Bệnh viện ĐD và PHCN TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế xã Văn Hải Xã Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế xã Xuân Hải Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải
Trạm y tế phường Đô Vinh Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Phước Mỹ Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Bảo An Phường Bảo An, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Phủ Hà Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Thanh Sơn Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Mỹ Hương Phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Tấn Tài Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Đài Sơn Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Mỹ Đông Phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế xã Thành Hải Xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế Thị trấn Tân Sơn Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn
Trạm y tế xã Lâm Sơn Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn
Trạm y tế xã Lương Sơn Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn
Trạm y tế xã Quảng Sơn Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn
Trạm y tế xã Mỹ Sơn Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn
Trạm y tế xã Hòa Sơn Xã Hòa Sơn, Huyện Ninh Sơn
Trạm y tế Thị trấn Khánh Hải Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải
Trạm y tế xã Vĩnh Hải Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải
Trạm y tế xã Hộ Hải Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải
Trạm y tế xã Tri Hải Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải
Trạm y tế xã Nhơn Hải Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải
Trạm y tế xã Thanh Hải Xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải
Trạm y tế Thị trấn Phước Dân Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước
Trạm y tế xã Phước Vinh Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước
Trạm y tế xã Phước Sơn Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước
Trạm y tế xã Phước Hà Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam
Trạm y tế xã An Hải Xã An Hải, Huyện Ninh Phước
Trạm y tế xã Phước Hữu Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước
Trạm y tế xã Phước Hải Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước
Trạm y tế xã Phước Nam Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam
Trạm y tế xã Nhị Hà Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam
Trạm y tế xã Phước Minh Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam
Trạm y tế xã Phước Diêm Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam
YTCQ XN Giống cây trồng Nha Hố Nha Hố, Ninh Sơn, Ninh Sơn
Viện nghiên cứu cây bông Nha hố, Nnh sơn
CT Thuỷ điện đa nhim Huyện Ninh Sơn
Y tế cơ quan
YTCQ Công ty TNHH may Tiến thuận TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Bệnh viện Lao và bệnh phổi Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước
Bệnh viện Điều dưỡng PHCN
Trung tâm Phòng chống sốt rét KST và côn trùng TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Bệnh viện chuyên khoa Da liễu – Tâm thần 30 Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trung tâm y tế dự phòng TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trung tâm chuyên khoa Mắt
Trung tâm Châm cứu đông y
Trung tâm y tế Huyện Ninh Sơn Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn
Trung tâm y tế TP. Phan Rang – Tháp Chàm 364 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Bệnh viện giao thông vận tải 7
Phòng khám đa khoa khu vực Phú Nhuận Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước
Phòng khám đa khoa khu vực Cà Ná Xã Cà Ná , Huyện Thuận Nam
Phòng khám đa khoa khu vực Nhơn Hải Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải
Phòng khám đa khoa khu vực 16/4 TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Phòng khám đa khoa khu vực Thái Thuận TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế xã Phước Thuận Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước
Bệnh xá tỉnh đội TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế xã Nhơn Sơn Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn
Trạm y tế xã Phước Hậu Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước
Trạm y tế xã Phước Thái Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước
Trạm y tế phường Mỹ Hải Xã Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Đông Hải Phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế xã Tân Hải Xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải
Trạm y tế phường Đạo Long Phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế phường Đô Vinh Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Phòng y tế công ty may Tiến Thuận
YTCQ Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa My Huyện Ninh Sơn
Phòng y tế CTQL đường sắt Thuận hải
Phòng y tế XN giống cây trồng vật nuôi Huyện Ninh Sơn
Phòng y tế Viện NC và PT cây trồng Huyện Ninh Sơn
Trạm y tế phường Mỹ Bình Phường Mỹ Bình, Phan Rang
Trạm y tế xã Phước Ninh Xã Phước Ninh , Huyện Thuận Nam
Trạm y tế xã Cà Ná Xã Cà Ná , Huyện Thuận Nam
Trung tâm Y tế Huyện Thuận Nam Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam
Trung tâm y tế Quân – Dân y tỉnh Ninh Thuận Phường Bảo An, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Phòng khám đa khoa Thái Hòa 93-95 Ngô Gia Tự – Thanh Sơn – Phan Rang – Tháp Chàm
Trạm y tế xã Cúc Phương ahgiopwi
Phòng khám đa khoa 16-4 18 Đường 16-4, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Bệnh xá Công an tỉnh Ninh Thuận Số 01 Hàm Nghi, TP. Phan Rang – Tháp Chàm

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.