Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Phú Thọ

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Phú Thọ với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 021.0386.8888
Email: soyte@phutho.gov.vn
Website: soyte.phutho.gov.vn
Địa chỉ: Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Phường Tân Dân, TP Việt Trì
Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ Thị xã Phú Thọ
Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì
Trung tâm y tế huyện Lâm Thao Huyện Lâm Thao
Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy Huyện Thanh Thuỷ
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thị Xã Phú Thọ
Bệnh viện Tâm thần Thị Xã Phú Thọ
Trung tâm y tế huyện Phù Ninh Huyện Phù Ninh
Trung tâm y tế huyện Tam Nông Huyện Tam Nông
Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn
Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê Huyện Cẩm Khê
Trung tâm y tế huyện Yên Lập Huyện Yên Lập
Trung tâm y tế huyện Thanh Ba Huyện Thanh Ba
Trung tâm y tế huyện Hạ Hoà Huyện Hạ Hoà
Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng
Trung tâm CSSK Sinh sản Phường Vân Cơ, TP. Việt Trì
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì Phường Thọ Sơn – TP. Việt Trì
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phường Tiên Cát – TP. Việt Trì
Bệnh viện điều dưỡng và PHCN Phường Nông Trang – TP. Việt Trì
Bệnh xá Công ty CP may Hùng Vương
Bệnh xá Công ty TNHH MTV PANGRIM NEOTEX Phường Nông Trang – TP. Việt Trì
Phòng khám đa khoa Âu Cơ
Bệnh xá BCH Quân sự tỉnh
Phòng khám đa khoa Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Huyện Lâm Thao
Bệnh viện Chè Sông Lô Huyện Thanh Ba
Phòng khám đa khoa Công ty ăc quy pin Vĩnh Phú
Phòng khám đa khoa Xí nghiệp dịch vụ – Tổng Công ty Giấy Việt Nam Huyện Phù Ninh
Bệnh xá Công ty chè Phú Đa
Bệnh xá Công ty xi măng đá vôi Thanh Ba Huyện Thanh Ba
Bệnh xá NM đóng tàu sông Lô
Bệnh xá NM thực phẩm Việt Trì
Bệnh xá Công ty CP Giấy Việt Trì Phường Thanh Miếu – TP. Việt Trì
Trạm y tế Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú Phường Bến Gót – TP. Việt Trì
Bệnh xá Công ty bia rượu Viger Phường Thanh Miếu-TP. Việt Trì
Bệnh xá trường đào tạo nghề HC Huyện Lâm Thao
Trạm y tế công ty cổ phần Lilama 3
Bệnh xá lâm trường Đoan Hùng
Bệnh xá công ty chè Phú Bền Huyện Đoan Hùng
Bệnh xá liên đoàn địa chất Tây Bắc
Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ Phường Tân Dân – TP. Việt Trì
Bệnh xá trường cao đẳng y tế Phú Thọ Thị Xã Phú Thọ
Bệnh xá trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Huyện Lâm Thao
Bệnh xá Công ty Dệt Vĩnh Phú
Phòng khám đa khoa – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ Phường Gia Cẩm Thanh Phố Việt Trì
Trung tâm y tế huyện Tân Sơn Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Tân Đức Khu 4 – xã Tân Đức – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Dữu Lâu Phường Dữu Lâu – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Vân Cơ Phường Vân Cơ – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Nông Trang Phường Nông Trang – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Tân Dân Phường Tân Dân – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Gia Cẩm Phường Gia Cẩm – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Tiên Cát Phường Tiên Cát – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Thọ Sơn Phường Thọ Sơn – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Thanh Miếu Phường Thanh Miếu – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Bạch Hạc Phường Bạch Hạc – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Bến Gót Phường Bến Gót – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Vân Phú Phường Vân Phú – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Phượng Lâu Xã Phượng Lâu – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Thụy Vân Xã Thụy Vân – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Minh Phương Phường Minh Phương – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Trưng Vương Xã Trưng Vương – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Minh Nông Phường Minh Nông – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Sông Lô Xã Sông Lô – TP. Việt Trì
Trạm y tế phường Trường Thịnh Phường Trường Thịnh – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế phường Hùng Vương Phường Hùng Vương – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế phường Phong Châu Phường Phong Châu – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế phường Âu Cơ Phường Âu Cơ – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế xã Hà Lộc Xã Hà Lộc – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế xã Phú Hộ Xã Phú Hộ – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế xã Văn Lung Xã Văn Lung – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế xã Thanh Minh Xã Thanh Minh – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế xã Hà Thạch Xã Hà Thạch – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế phường Thanh Vinh Xã Thanh Vinh – Thị xã Phú Thọ
Trạm y tế thị trấn Đoan Hùng Thị trấn Đoan Hùng – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Đông Khê Xã Đông Khê – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Nghinh Xuyên Xã Nghinh Xuyên – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Hùng Quan Xã Hùng Quan – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Bằng Luân Xã Bằng Luân – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Vân Du Xã Vân Du – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Phương Trung Xã Phương Trung – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Quế Lâm Xã Quế Lâm – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Minh Lương Xã Minh Lương – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Bằng Doãn Xã Bằng Doãn – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế Xã Chí Đám Xã Chí Đám – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Phong Phú Xã Phong Phú – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Phúc Lai Xã Phúc Lai – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Ngọc Quan Xã Ngọc Quan – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Hữu Đô Xã Hữu Đô – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Đại Nghĩa Xã Đại Nghĩa – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Sóc Đăng Xã Sóc Đăng – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Phú Thứ Xã Phú Thứ – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Tây Cốc Xã Tây Cốc – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Yên Kiện Xã Yên Kiện – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Hùng Long Xã Hùng Long – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Vụ Quang Xã Vụ Quang – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Vân Đồn Xã Vân Đồn – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Tiêu Sơn Xã Tiêu Sơn – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế Xã Minh Tiến Xã Minh Tiến – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Minh Phú Xã Minh Phú – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Chân Mộng Xã Chân Mộng – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế xã Ca Đình Xã Ca Đình – Huyện Đoan Hùng
Trạm y tế thị trấn Hạ Hoà Thị trấn Hạ Hoà – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Đại Phạm Xã Đại Phạm – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Hậu Bổng Xã Hậu Bổng – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Đan Hà Xã Đan Hà – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Hà Lương Xã Hà Lương – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Lệnh Khanh Xã Lệnh Khanh – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Phụ Khánh Xã Phụ Khánh – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Liên Phương Xã Liên Phương – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Đan Thượng Xã Đan Thượng – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Hiền Lương Xã Hiền Lương – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Động Lâm Xã Động Lâm – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Lâm Lợi Xã Lâm Lợi – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Phương Viên Xã Phương Viên – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế Xã Gia Điền Xã Gia Điền – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Ấm Hạ Xã ấm Hạ – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Quân Khê Xã Quân Khê – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Y Sơn Xã Y Sơn – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Hương Xạ Xã Hương Xạ – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế Xã Cáo Điền Xã Cáo Điền – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Xuân Áng Xã Xuân áng – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Yên Kỳ Xã Yên Kỳ – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Chuế Lưu Xã Chuế Lưu – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Minh Hạc Xã Minh Hạc – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Lang Sơn Xã Lang Sơn – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Bằng Giã Xã Bằng Giã – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Yên Luật Xã Yên Luật – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Vô Tranh Xã Vô Tranh – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Văn Lang Xã Văn Lang – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Chính Công Xã Chính Công – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Minh Côi Xã Minh Côi – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Vĩnh Chân Xã Vĩnh Chân – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Mai Tùng Xã Mai Tùng – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế xã Vụ Cầu Xã Vụ Cầu – Huyện Hạ Hoà
Trạm y tế thị trấn Thanh Ba Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Thanh Vân Xã Thanh Vân – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Đông Lĩnh Xã Đông Lĩnh – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Đại An Xã Đại An – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Hanh Cù Xã Hanh Cù – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Thái Ninh Xã Thái Ninh – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Đồng Xuân Xã Đồng Xuân – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Năng Yên Xã Năng Yên – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Yển Khê Xã Yển Khê – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Ninh Dân Xã Ninh Dân – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Quảng Nạp Xã Quảng Nạp – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Vũ Yển Xã Vũ Yển – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Yên Nội Xã Yên Nội – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Phương Lĩnh Xã Phương Lĩnh – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Võ Lao Xã Võ Lao – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Khải Xuân Xã Khải Xuân – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Mạn Lạn Xã Mạn Lạn – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Thanh Xá Xã Thanh Xá – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Chí Tiên Xã Chí Tiên – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Đông Thành Xã Đông Thành – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Hoàng Cương Xã Hoàng Cương – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Sơn Cương Xã Sơn Cương – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Thanh Hà Xã Thanh Hà – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Đỗ Sơn Xã Đỗ Sơn – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Đỗ Xuyên Xã Đỗ Xuyên – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Lương Lỗ Xã Lương Lỗ – Huyện Thanh Ba
Trạm y tế thị trấn Phong Châu Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Phú Mỹ Xã Phú Mỹ – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Liên Hoa Xã Liên Hoa – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Trạm Thản Xã Trạm Thản – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Trị Quận Xã Trị Quận – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế Xã Trung Giáp Xã Trung Giáp – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Tiên Phú Xã Tiên Phú – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Hạ Giáp Xã Hạ Giáp – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Bảo Thanh Xã Bảo Thanh – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Phú Lộc Xã Phú Lộc – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Gia Thanh Xã Gia Thanh – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Tiên Du Xã Tiên Du – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Phú Nham Xã Phú Nham – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Bình Bộ Xã Bình Bộ – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã An Đạo Xã An Đạo – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Tử Đà Xã Tử Đà – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Phù Ninh Xã Phù Ninh – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Kim Đức Xã Kim Đức – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Vĩnh Phú Xã Vĩnh Phú – Huyện Phù Ninh
Trạm y tế xã Hùng Lô Xã Hùng Lô – TP. Việt Trì
Trạm y tế Thị trấn Yên Lập Thị trấn Yên Lập – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Mỹ Lung Xã Mỹ Lung – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Mỹ Lương Xã Mỹ Lương – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Lương Sơn Xã Lương Sơn – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Xuân An Xã Xuân An – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Xuân Viên Xã Xuân Viên – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Xuân Thủy Xã Xuân Thủy – Huyện Yên Lập
Trạm y tế Xã Trung Sơn Xã Trung Sơn – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Hưng Long Xã Hưng Long – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Nga Hoàng Xã Nga Hoàng – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Đồng Lạc Xã Đồng Lạc – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Thượng Long Xã Thượng Long – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Đồng Thịnh Xã Đồng Thịnh-Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Phúc Khánh Xã Phúc Khánh – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Minh Hòa Xã Minh Hòa – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Ngọc Lập Xã Ngọc Lập – Huyện Yên Lập
Trạm y tế xã Ngọc Đồng Xã Ngọc Đồng – Huyện Yên Lập
Trạm y tế thị trấn Sông Thao Thị trấn Sông Thao – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Tiên Lương Xã Tiên Lương – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Tuy Lộc Xã Tuy Lộc – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Ngô Xá Xã Ngô Xá – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Phương Xá Xã Phương Xá – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Phượng Vĩ Xã Phượng Vĩ – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Đồng Cam Xã Đồng Cam – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Thụy Liễu Xã Thụy Liễu – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Phùng Xá Xã Phùng Xá – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Sơn Nga Xã Sơn Nga – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Sai Nga Xã Sai Nga – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Tùng Khê Xã Tùng Khê – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Tam Sơn Xã Tam Sơn – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Văn Bán Xã Văn Bán – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Cấp Dẫn Xã Cấp Dẫn – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Thanh Nga Xã Thanh Nga – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Xương Thịnh Xã Xương Thịnh – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Phú Khê Xã Phú Khê – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Sơn Tình Xã Sơn Tình – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Yên Tập Xã Yên Tập – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Hương Lung Xã Hương Lung – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Tạ Xá Xã Tạ Xá – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Phú Lạc Xã Phú Lạc – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Tình Cương Xã Tình Cương – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Chương Xá Xã Chương Xá – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Hiền Đa Xã Hiền Đa – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Văn Khúc Xã Văn Khúc – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Yên Dưỡng Xã Yên Dưỡng – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Cát Trù Xã Cát Trù – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Điêu Lương Xã Điêu Lương – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế xã Đồng Lương Xã Đồng Lương – Huyện Cẩm Khê
Trạm y tế Thị trấn Hưng Hoá Thị trấn Hưng Hoá – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Vực Trường Xã Vực Trường – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Hiền Quan Xã Hiền Quan – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Hương Nha Xã Hương Nha – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Thanh Uyên Xã Thanh Uyên – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Xuân Quang Xã Xuân Quang – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Tứ Mỹ Xã Tứ Mỹ – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Văn Lương Xã Văn Lương – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Hùng Đô Xã Hùng Đô – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Phương Thịnh Xã Phương Thịnh – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Tam Cường Xã Tam Cường – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Cổ Tiết Xã Cổ Tiết – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Quang Húc Xã Quang Húc – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Hương Nộn Xã Hương Nộn – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Tề Lễ Xã Tề Lễ – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Thọ Văn Xã Thọ Văn – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Dị Nậu Xã Dị Nậu – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Hồng Đà Xã Hồng Đà – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Dậu Dương Xã Dậu Dương – Huyện Tam Nông
Trạm y tế xã Thượng Nông Xã Thượng Nông – Huyện Tam Nông
Trạm y tế thị trấn Lâm Thao Thị trấn Lâm Thao – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Tiên Kiên Xã Tiên Kiên – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Xuân Lũng Xã Xuân Lũng – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Hy Cương Xã Hy Cương – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Chu Hóa Xã Chu Hóa – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Xuân Huy Xã Xuân Huy – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Thạch Sơn Xã Thạch Sơn – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Thanh Đình Xã Thanh Đình – TP. Việt Trì
Trạm y tế xã Sơn Vi Xã Sơn Vi – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Hợp Hải Xã Hợp Hải – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Sơn Dương Xã Sơn Dương – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Cao Xá Xã Cao Xá – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Kinh Kệ Xã Kinh Kệ – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Vĩnh Lại Xã Vĩnh Lại – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Tứ Xã Xã Tứ Xã – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế xã Bản Nguyên Xã Bản Nguyên – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế thị Trấn Hùng Sơn Thị Trấn Hùng Sơn – Huyện Lâm Thao
Trạm y tế thị trấn Thanh Sơn Thị trấn Thanh Sơn – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Thu Cúc Xã Thu Cúc – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Thạch Kiệt Xã Thạch Kiệt – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Thu Ngạc Xã Thu Ngạc – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Kiệt Sơn Xã Kiệt Sơn – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Đồng Sơn Xã Đồng Sơn – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Lai Đồng Xã Lai Đồng – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Sơn Hùng Xã Sơn Hùng – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Tân Phú Xã Tân Phú – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Địch Quả Xã Địch Quả – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Giáp Lai Xã Giáp Lai – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Tân Sơn Xã Tân Sơn – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Thục Luyện Xã Thục Luyện – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Võ Miếu Xã Võ Miếu – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Thạch Khoán Xã Thạch Khoán – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Xuân Đài Xã Xuân Đài – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Minh Đài Xã Minh Đài – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Văn Luông Xã Văn Luông – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Xuân Sơn Xã Xuân Sơn – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Cự Thắng Xã Cự Thắng – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Tất Thắng Xã Tất Thắng – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Long Cốc Xã Long Cốc – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Văn Miếu Xã Văn Miếu – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Cự Đồng Xã Cự Đồng – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Kim Thượng Xã Kim Thượng – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Tam Thanh Xã Tam Thanh – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Thắng Sơn Xã Thắng Sơn – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Vinh Tiền Xã Vinh Tiền – Huyện Tân Sơn
Trạm y tế xã Tân Minh Xã Tân Minh – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Hương Cần Xã Hương Cần – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Khả Cửu Xã Khả Cửu – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Đông Cửu Xã Đông Cửu – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Tân Lập Xã Tân Lập – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Yên Lãng Xã Yên Lãng – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Yên Lương Xã Yên Lương – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Thượng Cửu Xã Thượng Cửu – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Lương Nha Xã Lương Nha – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Yên Sơn Xã Yên Sơn – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Tinh Nhuệ Xã Tinh Nhuệ – Huyện Thanh Sơn
Trạm y tế xã Đào Xá Xã Đào Xá – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Thạch Đồng Xã Thạch Đồng – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Tân Phương Xã Tân Phương – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế thị trấn Thanh Thủy thị trấn Thanh Thủy – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Bảo Yên Xã Bảo Yên – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Đoan Hạ Xã Đoan Hạ – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Đồng Luận Xã Đồng Luận – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Hoàng Xá Xã Hoàng Xá – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế Xã Trung Thịnh Xã Trung Thịnh – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế Xã Trung Nghĩa Xã Trung Nghĩa – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Phượng Mao Xã Phượng Mao – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Yến Mao Xã Yến Mao – Huyện Thanh Thuỷ
Trạm y tế xã Tu Vũ Xã Tu Vũ – Huyện Thanh Thuỷ
Bệnh xá trường CĐY Thị Xã Phú Thọ
Bệnh xá trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất Huyện Lâm Thao
Phòng khám đa khoa Châu Phong
Phòng khám đa khoa Thanh Hải
Phòng khám Sao Đỏ
Bệnh xá trường Đại học Hùng Vương Phường Vân Phú – TP. Việt Trì
Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ Phường Tân Dân – TP. Việt Trì
Phòng khám đa khoa FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ Phường Gia Cẩm – TP. Việt Trì
Bệnh viện đa khoa Tư nhân Hùng Vương Xã Chí Đám – Đoan Hùng
Phòng khám đa khoa Hà Nội 109 Xã Cát Trù – Cẩm Khê
Phòng khám đa khoa 103 Thị Trấn Sông Thao – Cẩm Khê
Trạm y tế xã Lệ Mỹ Khu 2 – xã Lệ Mỹ – huyện Phù Ninh
Trung tâm y tế TP. Việt Trì TP Việt Trì
Trung tâm y tế thị xã Phú Thọ Thị xã Phú Thọ
Trung tâm y tế huyện Phù Ninh Huyện Phù Ninh
Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng
Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa Huyện Hạ Hòa
Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê Huyện Cẩm Khê
Trung tâm y tế huyện Yên Lập Huyện Yên Lập
Trung tâm y tế huyện Tân Sơn Huyện Tân Sơn
Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn
Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy Huyện Thanh Thủy
Trung tâm y tế huyện Tam Nông Huyện Tam Nông
Trung tâm y tế huyện Lâm Thao Huyện Lâm Thao
Trung tâm y tế huyện Thanh Ba Huyện Thanh Ba
Trạm y tế xã Vân Lĩnh Huyện Thanh Ba
Phòng khám đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ Khu 5, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ
Phòng khám đa khoa Khu Công nghiệp Khu công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì
Phòng khám, điều trị HIV/AIDS TP. Việt Trì

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.