Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Phú Yên

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Phú Yên với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 025.7381.1167
Email: syt@phuyen.gov.vn
Website: soyte.phuyen.gov.vn
Địa chỉ: 4 Tố Hữu, P.9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên 15 Nguyễn Hữu Thọ, P.9, TP Tuy Hòa
Trung tâm Y tế huyện Đông Hòa Huyện Đông Hoà
Trung tâm Y tế huyện Tuy An Huyện Tuy An
Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh Huyện Sông Hinh
Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu thị xã Sông Cầu
Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa Huyện Sơn Hòa
Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân Huyện Đồng Xuân
Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên Xã An Phú, TP Tuy Hòa
Trạm y tế xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc, huyệnthị xã Sông Cầu
Bệnh viện Sản, huyệnNhi tỉnh Phú Yên 270 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa
Trạm y tế xã Sơn Thành Đông Xã Sơn Thành, huyện Tây Hòa
Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa Huyện Tây Hòa
Bệnh xá công ty SXKD và DV Sơn Thành
Trạm y tế xã Xuân Bình Xã Xuân Bình, huyệnthị xã Sông Cầu
Trạm y tế xã Xuân Lãnh Xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
Trung tâm Y tế TP. Tuy Hòa TP Tuy Hòa
Trạm y tế Thị trấn An Mỹ Thị Trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An
Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên 399 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa
Phòng khám đa khoa KV Hòa Trị Xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà
Trạm y tế xã Sơn Long Xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Sơn Hội Xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa
Bệnh xá NT cà phê Ea Bá
Trạm y tế xã Sơn Hà Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế Bưu điện tỉnh 355 Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa
Bệnh viện mắt tỉnh Phú Yên 124 Nguyễn Thái Học, TP Tuy Hòa Phú Yên
Khoa khám đa khoa Bệnh viện ĐK Phú Hòa
Trung tâm Da liễu Tỉnh Phú Yên
Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa Huyện Phú Hòa
Trạm y tế phường 1 Phường 1, TP Tuy Hòa
Trạm y tế phường 8 Phường 8, TP Tuy Hòa
Trạm y tế phường 2 Phường 2, TP Tuy Hòa
Trạm y tế phường 9 Phường 9, TP Tuy Hòa
Trạm y tế phường 3 Phường 3, TP Tuy Hòa
Trạm y tế phường 4 Phường 4, TP Tuy Hòa
Trạm y tế phường 5 Phường 5, TP Tuy Hòa
Trạm y tế phường 7 Phường 7, TP Tuy Hòa
Trạm y tế phường 6 Phường 6, TP Tuy Hòa
Trạm y tế xã Hòa Kiến Xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa
Trạm y tế xã Bình Kiến Xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa
Trạm y tế xã Bình Ngọc Xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa
Trạm y tế phường Phú Lâm Phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa
Trạm y tế xã An Phú Xã An Phú, TP Tuy Hòa
Trạm y tế Thị trấn Sông Cầu Thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu
Trạm y tế xã Xuân Hải Xã Xuân Hải, huyệnthị xã Sông Cầu
Trạm y tế xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa, huyệnthị xã Sông Cầu
Trạm y tế xã Xuân Cảnh Xã Xuân Cảnh, huyệnthị xã Sông Cầu
Trạm y tế xã Xuân Thịnh Xã Xuân Thịnh, huyệnthị xã Sông Cầu
Trạm y tế xã Xuân Phương Xã Xuân Phương, huyệnthị xã Sông Cầu
Trạm y tế xã Xuân Thọ 1 Xã Xuân Thọ 1, huyệnthị xã Sông Cầu
Trạm y tế xã Xuân Thọ 2 Xã Xuân Thọ 2, huyệnthị xã Sông Cầu
Trạm y tế xã Xuân Lâm Xã Xuân Lâm, huyệnthị xã Sông Cầu
Trạm y tế Thị trấn La Hai Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Đa Lộc Xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Phú Mỡ Xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Xuân Lãnh Xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Xuân Long Xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Xuân Quang 1 Xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Xuân Sơn Bắc Xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Xuân Quang 2 Xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Xuân Sơn Nam Xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Xuân Quang 3 Xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Xuân Phước Xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế Thị trấn Chí Thạnh Thị Trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Dân Xã An Dân, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Ninh Tây Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Ninh Đông Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Thạch Xã An Thạch, huyện Tuy An
Trạm y tế Xã An Định Xã An Định, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Nghiệp Xã An Nghiệp, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Hải Xã An Hải, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Cư Xã An Cư, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Xuân Xã An Xuân, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Lĩnh Xã An Lĩnh, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Hòa Xã An Hòa, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Hiệp Xã An Hiệp, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Chấn Xã An Chấn, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Thọ Xã An Thọ, huyện Tuy An
Trạm y tế xã An Phú Xã An Phú, huyện Tuy An
Trạm y tế Thị trấn Củng Sơn Thị Trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Phước Tân Xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Sơn Định Xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Cà Lúi Xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Sơn Phước Xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Sơn Xuân Xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Sơn Nguyên Xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Eachà Rang Xã Eachà Rang, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Krông Pa Xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Suối Bạc Xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế xã Suối Trai Xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa
Trạm y tế Thị trấn Hai Riêng Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã Ea Lâm Xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã Đức Bình Tây Xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã Ea Bá Xã Ea Bá, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã Sơn Giang Xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã Đức Bình Đông Xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã Eabar Xã Eabar, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã EaBia Xã Eabia, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã EaTrol Xã Eatrol, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã Sông Hinh Xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh
Trạm y tế xã Ealy Xã Ealy, huyện Sông Hinh
Trạm Y tế Thị trấn Phú Lâm Thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hòa
Trung tâm da liễu Trần Phú, huyệnPhường 8, TP Tuy Hòa
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh 368 Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa
Bệnh xá Quân đội tỉnh
Bệnh xá Công an tỉnh
Trạm y tế xã Xuân Thọ 3
Phòng y tế huyện Phú Hoà
Phòng y tế huyện Đông Hoà
Trạm y tế thị trấn Phú Hoà Thị Trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà
Trạm y tế phường Phú Đông Phường Phú Đông, TP Tuy Hoà
Trạm y tế phường Phú Thạnh Phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà
Trạm y tế phường Xuân Yên phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Trạm y tế phường Xuân Phú phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu
Trạm y tế phường Xuân thành Phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu
Trạm y tế phường Xuân Đài Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu
Bệnh viện công an tỉnh Phú Yên 44 Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa
Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Phú Yên Lý Thái Tổ, phường 6, TP. Tuy Hòa
Trạm y tế xã Hòa Quang Bắc Xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hoà
Trạm y tế xã Hoà Quang Nam Xã Hoà Quang Nam, huyện Phú Hoà
Trạm y tế xã Hòa Hội Xã Hòa Hội, huyện Phú Hoà
Trạm y tế xã Hòa Trị Xã Hòa Trị, huyện Phú Hoà
Trạm y tế xã Hòa An Xã Hòa An, huyện Phú Hoà
Trạm y tế xã Hòa Định Đông Xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hoà
Trạm y tế xã Hòa Định Tây Xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hoà
Trạm y tế xã Hòa Thắng Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hoà
Trạm y tế xã Sơn Thành Tây Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà
Trạm y tế xã Sơn Thành Đông Xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hoà
Trạm y tế xã Hoà Bình 1 Xã Hoà Bình 1, huyện Tây Hoà
Trạm y tế thị trấn Phú Thứ Xã Hoà Bình 2, huyện Tây Hoà
Trạm y tế xã Hoà Phong Xã Hoà Phong, huyện Tây Hoà
Trạm y tế xã Hoà Phú Xã Hoà Phú, huyện Tây Hoà
Trạm y tế xã Hoà Tân Tây Xã Hoà Tân Tây, huyện Tây Hoà
Trạm y tế Xã Hòa Đồng Xã Hoà Đồng, huyện Tây Hoà
Trạm y tế xã Hòa Mỹ Đông Xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa
Trạm y tế xã Hòa Mỹ Tây Xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa
Trạm y tế xã Hòa Thịnh Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa
Trạm y tế xã Hoà Thành Xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà
Trạm y tế xã Hoà Hiệp Bắc Xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà
Trạm y tế thị trấn Hoà Vinh Xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà
Trạm y tế thị trấn Hoà Hiệp Trung Xã Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà
Trạm y tế xã Hoà Tân Đông Xã Hoà Tân Đông, huyện Đông Hoà
Trạm y tế xã Hòa Xuân Tây Xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa
Trạm y tế xã Hòa Hiệp Nam Xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa
Trạm y tế xã Hòa Xuân Đông Xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa
Trạm y tế xã Hòa Tâm Xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa
Trạm y tế xã Hòa Xuân Nam Xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa
Cơ sở khám chữa bệnh Tỉnh đội Phú Yên Phường 7, TP. Tuy Hoà
Phòng khám đa khoa Lê Lợi Phường 5, TP. Tuy Hoà
Phòng khám đa khoa Lê Quý Đôn Phường 4, TP. Tuy Hoà
Phòng khám đa khoa Nhật Minh Phường 4, TP. Tuy Hoà
Phòng khám đa khoa Vương Bảo Phường 4, TP. Tuy Hoà
Trạm y tế xã Sơn Hội Xã Sơn Hội- huyện Sơn Hoà
Trạm y tế xã Sơn Hà Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà
Trạm y tế xã Xuân Phước Xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân
Trạm y tế xã Xuân Bình Xã Xuân Bình, huyện Sông Cầu
Phòng khám đa khoa KV An Ninh Tây Xã An Ninh Tây, huyện Tuy an
Trạm y tế xã An Nghiệp Xã An Nghiệp, huyện Tuy An
Phòng khám đa khoa KV An Mỹ Xã An Mỹ, huyệnHuyên Tuy An
Trung tâm chẩn đoán Y khoa Đức Tín 9 đường Mậu Thân, TP.Tuy Hòa
Phòng khám đa khoa Đức Tín thuộc chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín Phường 5, TP. Tuy Hòa

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.