Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Quảng Bình

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Quảng Bình với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 023.2382.2562
Email: syt@quangbinh.gov.vn
Website: syt.quangbinh.gov.vn
Địa chỉ: 2 Hồ Xuân Hương, P. Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa TT Quy Đạt – Huyện Minh Hóa
Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa Thị Trấn Đồng Lê – Huyện Tuyên Hóa
Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình Phường Ba Đồn – Thị xã Ba Đồn
Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch Tk9 TT Hoàn Lão – Huyện Bố Trạch
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới Tk 10 Phương Nam Lý – TP Đồng Hới
Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh Dinh Mười Xã Gia Ninh – Huyện Quảng Ninh
Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy Xuân Giang – Tt Kiến Giang – Huyện Lệ Thủy
Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới 178 Lê Lợi Phường Đức Ninh Đông – TP Đồng Hới
Trung tâm PC sốt rét nội tiết tỉnh Quảng Bình Phường Hải Thành – TP Đồng Hới
Trạm y tế phường Bắc Lý Phường Bắc Lý – TP Đồng Hới
Bệnh xá công ty cao su Lệ Ninh Huyện Lệ Thuỷ
Trạm y tế phường Hải Đình Phường Hải Đình – TP Đồng Hới
Công ty cổ phần COSEVCO 6 Phường Đồng Mỹ – TP Đồng Hới
Phòng khám đa khoa khu vực Cộn Phường Đồng Sơn – TP. Đồng Hới
Trạm y tế phường Đồng Sơn Phường Đồng Sơn – TP Đồng Hới
Phòng khám Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Phường Đồng Phú – TP Đồng Hới
Trạm y tế phường Bắc Nghĩa Phường Bắc Nghĩa – TP Đồng Hới
Bệnh xá công ty QL đường sắt Phường Nam Lý – TP. Đồng Hới
Ga Đồng Hới Phường Nam Lý- TP. Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình
Phòng khám đa khoa khu vực Hoá Tiến Xã Hóa Tiến – Huyện Minh Hoá
Trạm y tế phường Đức Ninh Đông Phường Đức Ninh Đông – TP Đồng Hới
Trạm y tế xã Quang Phú Xã Quang Phú – TP Đồng Hới
Trạm y tế xã Bảo Ninh Xã Bảo Ninh – TP Đồng Hới
Trạm y tế xã Nghĩa Ninh Xã Nghĩa Ninh – TP Đồng Hới
Trạm y tế xã Đức Ninh Xã Đức Ninh – TP Đồng Hới
Trạm y tế thị trấn Quy Đạt Thị Trấn Quy Đạt – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Dân Hóa Xã Dân Hóa – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Trọng Hoá Xã Trọng Hoá – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Hóa Phúc Xã Hóa Phúc – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Hồng Hóa Xã Hồng Hóa – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Hóa Thanh Xã Hóa Thanh – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Hóa Tiến Xã Hóa Tiến – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Hóa Hợp Xã Hóa Hợp – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Xuân Hóa Xã Xuân Hóa – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Yên Hóa Xã Yên Hóa – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Minh Hóa Xã Minh Hóa – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Tân Hóa Xã Tân Hóa – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Hóa Sơn Xã Hóa Sơn – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Quy Hóa Xã Quy Hóa – huyện Minh Hóa
Trạm y tế Xã Trung Hóa Xã Trung Hóa – huyện Minh Hóa
Trạm y tế xã Thượng Hóa Xã Thượng Hóa – huyện Minh Hóa
Trạm y tế thị trấn Đồng Lê Thị Trấn Đồng Lê – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Hương Hóa Xã Hương Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Kim Hóa Xã Kim Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Thanh Hóa Xã Thanh Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Thanh Thạch Xã Thanh Thạch – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Thuận Hóa Xã Thuận Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Lâm Hóa Xã Lâm Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Lê Hóa Xã Lê Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Sơn Hoá Xã Sơn Hoá – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Đồng Hóa Xã Đồng Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Ngư Hóa Xã Ngư Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Nam Hoá Xã Nam Hoá – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Thạch Hóa Xã Thạch Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Đức Hóa Xã Đức Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Phong Hóa Xã Phong Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Tiến Hóa Xã Tiến Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Châu Hóa Xã Châu Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Cao Quảng Xã Cao Quảng – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế xã Văn Hóa Xã Văn Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế phường Ba Đồn Phường Ba Đồn – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Hợp Xã Quảng Hợp – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Kim Xã Quảng Kim – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Đông Xã Quảng Đông – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Phú Xã Quảng Phú – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Châu Xã Quảng Châu – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Thạch Xã Quảng Thạch – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Tùng Xã Quảng Tùng – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Cảnh Dương Xã Cảnh Dương – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế Xã Quảng Tiến Xã Quảng Tiến – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Hưng Xã Quảng Hưng – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Xuân Xã Quảng Xuân – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Cảnh Hóa Xã Cảnh Hóa – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Phù Hóa Xã Phù Hóa – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Liên Xã Quảng Liên – huyện Quảng Trạng
Trạm y tế xã Quảng Trường Xã Quảng Trường – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Phương Xã Quảng Phương – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế phường Quảng Long Phường Quảng Long – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế phường Quảng Thọ Phường Quảng Thọ – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Tiên Xã Quảng Tiên – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Thanh Xã Quảng Thanh – huyện Quảng Trạch
Trạm y tế xã Quảng Trung Xã Quảng Trung – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế phường Quảng Phong Phường Quảng Phong – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế phường Quảng Thuận Phường Quảng Thuận – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Tân Xã Quảng Tân – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Hải Xã Quảng Hải – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Sơn Xã Quảng Sơn – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Thủy Xã Quảng Thủy – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Văn Xã Quảng Văn – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế phường Quảng Phúc Phường Quảng Phúc – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Hòa Xã Quảng Hòa – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế xã Quảng Minh Xã Quảng Minh – Thị xã Ba Đồn
Trạm y tế thị trấn Hoàn Lão Thị Trấn Hoàn Lão – huyện Bố Trạch
Trạm y tế thị trấn NT Việt Trung Thị Trấn Nt Việt Trung – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Xuân Trạch Xã Xuân Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Mỹ Trạch Xã Mỹ Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Hạ Trạch Xã Hạ Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Bắc Trạch Xã Bắc Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Lâm Trạch Xã Lâm Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Thanh Trạch Xã Thanh Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Liên Trạch Xã Liên Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Phúc Trạch Xã Phúc Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Cự Nẫm Xã Cù Ném – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Hải Trạch Xã Hải Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Thượng Trạch Xã Thượng Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Sơn Lộc Xã Sơn Lộc – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Phú Trạch Xã Phú Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Hưng Trạch Xã Hưng Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Đồng Trạch Xã Đồng Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Đức Trạch Xã Đức Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Sơn Trạch Xã Sơn Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Vạn Trạch Xã Vạn Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Hoàn Trạch Xã Hoàn Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Phú Định Xã Phú Định – huyện Bố Trạch
Trạm y tế Xã Trung Trạch Xã Trung Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Tây Trạch Xã Tây Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Hoà Trạch Xã Hoà Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Đại Trạch Xã Đại Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Nhân Trạch Xã Nhân Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Tân Trạch Xã Tân Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Nam Trạch Xã Nam Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế xã Lý Trạch Xã Lý Trạch – huyện Bố Trạch
Trạm y tế thị trấn Quán Hàu Thị Trấn Quán Hàu – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Trường Sơn Xã Trường Sơn – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Lương Ninh Xã Lương Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Vĩnh Ninh Xã Vĩnh Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Võ Ninh Xã Võ Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Hải Ninh Xã Hải Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Hàm Ninh Xã Hàm Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Duy Ninh Xã Duy Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Gia Ninh Xã Gia Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Trường Xuân Xã Trường Xuân – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Hiền Ninh Xã Hiền Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Tân Ninh Xã Tân Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Xuân Ninh Xã Xuân Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã An Ninh Xã An Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế xã Vạn Ninh Xã Vạn Ninh – huyện Quảng Ninh
Trạm y tế thị trấn NT Lệ Ninh Thị Trấn Nt Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế thị trấn Kiến Giang Thị Trấn Kiến Giang – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Hồng Thủy Xã Hồng Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Ngư Thủy Bắc Xã Ngư Thuỷ Bắc – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Hoa Thủy Xã Hoa Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã An Thủy Xã An Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Phong Thủy Xã Phong Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Cam Thủy Xã Cam Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Ngân Thủy Xã Ngân Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Lộc Thủy Xã Lộc Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Ngư Thủy Trung Xã Ngư Thuỷ Trung – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Liên Thủy Xã Liên Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Hưng Thủy Xã Hưng Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Dương Thủy Xã Dương Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Tân Thủy Xã Tân Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Phú Thủy Xã Phú Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Xuân Thủy Xã Xuân Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Mỹ Thủy Xã Mỹ Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Ngư Thủy Nam Xã Ngư Thủy Nam – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Mai Thủy Xã Mai Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Sen Thủy Xã Sen Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Thái Thủy Xã Thái Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Kim Thủy Xã Kim Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Trường Thủy Xã Trường Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Văn Thủy Xã Văn Thủy – huyện Lệ Thủy
Trạm y tế xã Lâm Thủy Xã Lâm Thuỷ – huyện Lệ Thủy
Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình Tk 5 Phường Nam Lý – TP. Đồng Hới
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Tỉnh Đường Hữu Nghị Phường Nam Lý – TP. Đồng Hới
Phòng khám đa khoa Phương Bình 45A Trần Hưng Đạo-Đồng Phú-Tp Đồng Hới
Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Hữu Nghị – Phường Bắc Lý – TP Đồng Hới
Phòng khám đa khoa Tâm Phúc 08 Võ Thị Sáu-Nam Lý-Tp Đồng Hới
Trạm y tế Bãi Zinh Xã Dân Hóa – Huyện Minh Hoá
Trạm y tế Ra Mai Xã Trọng Hóa – Huyện Minh Hoá
Phòng khám đa khoa khu vực Thanh Lạng Xã Thanh Hóa – Huyện Tuyên Hoá
Phòng khám đa khoa khu vực Mai Hoá Xã Mai Hóa – Huyện Tuyên Hoá
Phòng khám đa khoa khu vực Nam Long Xã Hiền Ninh – Huyện Quang Ninh
Bệnh xá 24/Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình/Quân khu 4 Tổ dân phố 9 – phường Bắc Nghĩa – TP Đồng Hới
Bệnh xá công an tỉnh Quảng Bình 31 Phan Chu Trinh, TP. Đồng Hới
Phòng khám đa khoa thực hành thuộc trường Trung cấp Y tế Quảng Bình Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới
Phòng khám đa khoa khu vực Sơn Trạch Thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
Phòng khám đa khoa khu vực Lệ Ninh Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy.
Trạm y tế xã Mai Hóa Xã Mai Hóa – huyện Tuyên Hóa
Trạm y tế phường Đồng Phú Phường Đồng Phú – TP Đồng Hới
Trạm y tế phường Nam Lý Phường Nam Lý – TP Đồng Hới
Trạm y tế phường Phú Hải Phường Phú Hải – TP Đồng Hới
Trạm y tế phường Hải Thành Phường Hải Thành – TP Đồng Hới
Trạm y tế phường Đồng Mỹ Phường Đồng Mỹ – TP Đồng Hới
Trạm y tế xã Lộc Ninh Xã Lộc Ninh – TP Đồng Hới
Trạm y tế xã Thuận Đức Xã Thuận Đức – TP Đồng Hới

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.