Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Quảng Nam

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Quảng Nam với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 023.5381.0105
Email: soyte.quangnam.gov.vn
Website: soyte.quangnam.gov.vn
Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, P. Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đường Nguyễn Du – TP Tam Kỳ
Bệnh viện đa khoa TP. Hội An Phường Sơn Phong – TP Hội An
Trung tâm Y tế Đông Giang Thị Trấn Prao – huyện Đông Giang
Bệnh viện đa khoa KVMN phía Bắc tỉnh Quảng Nam Thị Trấn ái Nghĩa – Huyện Đại Lộc
Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam Phường Vĩnh Điện – Thị xã Điện Bàn
Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên Thị Trấn Nam Phước – Huyện Duy Xuyên
Trung tâm Y tế huyện Nam Giang Thị Trấn Thành Mỹ – huyện Nam Giang
Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn Thị Trấn Đông Phú – huyện Quế Sơn
Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình Thị Trấn Hà Lam – huyện Thăng Bình
Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn Thị Trấn Khâm Đức – huyện Phước Sơn
Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức Thị Trấn Tân An – huyện Hiệp Đức
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước Tiên Kỳ – huyện Tiên Phước
Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam Thôn Nam Sơn – Xã Tam Hiệp – Núi Thành – Huyện Núi Thành
Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My Thị Trấn Trà My – huyện Bắc Trà My
Bệnh viện YHCT tỉnh Quảng Nam TP Tam Kỳ
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam TP Tam Kỳ
Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh Thị Trấn Phú Thịnh – huyện Phú Ninh
Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My Trà Mai – huyện Nam Trà My
Trung tâm Y tế huyện Tây Giang Xã Lăng – huyện Tây Giang
Trung tâm PCSR và Bướu cổ tỉnh Quảng Nam Đường Trưng Nữ Vương – TP Tam Kỳ
Trung tâm Da liễu tỉnh Quảng Nam TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường Tân Thạnh Phường Tân Thạnh – TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường Phước Hòa Phường Phước Hòa – TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường An Mỹ Phường An Mỹ – TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường Hòa Hương Phường Hòa Hương – TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường An Xuân Phường An Xuân – TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường An Sơn Phường An Sơn – TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường Trường Xuân Phường Trường Xuân – TP Tam Kỳ
Trạm y tế xã Tam Ngọc Xã Tam Ngọc – TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường Hòa Thuận phường Hòa Thuận – TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường Minh An Phường Minh An – TP Hội An
Trạm y tế phường Tân An Phường Tân An – TP Hội An
Trạm y tế phường Cẩm Phô Phường Cẩm Phô – TP Hội An
Trạm y tế phường Thanh Hà Phường Thanh Hà – TP Hội An
Trạm y tế phường Sơn Phong Phường Sơn Phong – TP Hội An
Trạm y tế phường Cẩm Châu Phường Cẩm Châu – TP Hội An
Trạm y tế phường Cửa Đại Phường Cửa Đại – TP Hội An
Trạm y tế phường Cẩm An Phường Cẩm An – TP Hội An
Trạm y tế xã Cẩm Hà Xã Cẩm Hà – TP Hội An
Trạm y tế xã Cẩm Kim Xã Cẩm Kim – TP Hội An
Trạm y tế xã Cẩm Nam Xã Cẩm Nam – TP Hội An
Trạm y tế xã Cẩm Thanh Xã Cẩm Thanh – TP Hội An
Trạm y tế xã A Vương Xã A Vương – huyện Tây Giang
Trung tâm y tế huyện Đại Lộc Xã Đại Nghĩa – Huyện Đại Lộc
Phòng khám khu vực vùng A – Đại Lộc Xã Đại Lãnh – Huyện Đại Lộc
Phòng khám khu vực vùng B – Đại Lộc Xã Đại Thắng – Huyện Đại Lộc
Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Quảng Nam 135 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ
Trạm y tế xã Bha Lê Xã Bha Lê – huyện Tây Giang
Trạm y tế xã A Nông Xã A Nông – huyện Tây Giang
Trạm y tế xã A Tiêng Xã A Tiêng – huyện Tây Giang
Trạm y tế xã Lăng Xã Lăng – huyện Tây Giang
Trạm y tế xã A Xan Xã A Xan – huyện Tây Giang
Trạm y tế xã TrHy Xã Trhy – huyện Tây Giang
Trạm y tế xã Dang Xã Dang – huyện Tây Giang
Trạm y tế xã Chơm Xã Chơm – huyện Tây Giang
Trạm y tế xã Ga Ri Xã Ga Ri – huyện Tây Giang
Trạm y tế thị trấn Prao Thị Trấn P Rao – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã A Ting Xã A Ting – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã Tư Xã Tư – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã Sông Kôn Xã Sông Kôn – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã Tà Lu Xã Tà Lu – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã Ba Xã Ba – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã Jơ Ngây Xã Jơ Ngây – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã Ka Dăng Xã Ka Dăng – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã Za Hung Xã Za Hung – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã A Rooi Xã A Rooi – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã Mà Cooi Xã Mà Cooi – huyện Đông Giang
Trạm y tế xã Đại Cường Xã Đại Cường – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Điện Thắng Bắc Xã Điện Thắng Bắc – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Thắng Trung Xã Điện Thắng Trung – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Thắng Nam Xã Điện Thắng Nam – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế phường Điện Nam Bắc Phường Điện Nam Bắc – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế phường Điện Nam Trung Phường Điện Nam Trung – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế phường Điện Nam Đông Phường Điện Nam Đông – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế thị trấn Đông Phú Thị Trấn Đông Phú – huyện Quế Sơn
Phòng khám đa khoa khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc Thông Quảng Lăng 2, Điện Nam Trung, Điện Bàn
Trạm y tế xã Quế Trung Xã Quế Trung – Nông Sơn- Tỉnh Quảng Nam
Trạm y tế thị trấn Thạnh Mỹ Thị Trấn Thạnh Mỹ – huyện Nam Giang
Trạm y tế xã Zuôich Xã Zuôich – huyện Nam Giang
Trạm y tế xã Tà Bhinh Xã Tà Bhinh – huyện Nam Giang
Trạm y tế xã La êê Xã La Êê – huyện Nam Giang
Phòng khám đa khoa khu vực Chà vàl Xã Chà Vàl – huyện Nam Giang
Trạm y tế xã La Dêê Xã La Dêê – huyện Nam Giang
Trạm y tế xã Đắc Pring Xã Đắc Pring – huyện Nam Giang
Trạm y tế xã Đắc Pre Xã Đắc Pre – huyện Nam Giang
Trạm y tế thị trấn Khâm Đức Thị Trấn Khâm Đức – huyện Phước Sơn
Trạm y tế xã Phước Xuân Xã Phước Xuân – huyện Phước Sơn
Trung tâm y tế huyện Nông Sơn Quế Trung – Huyện Nông Sơn
Trạm y tế xã Phước Hiệp Xã Phước Hiệp – huyện Phước Sơn
Trạm y tế xã Phước Đức Xã Phước Đức – huyện Phước Sơn
Trạm y tế xã Phước Năng Xã Phước Năng – huyện Phước Sơn
Trạm y tế xã Phước Mỹ Xã Phước Mỹ – huyện Phước Sơn
Phòng khám đa khoa khu vực Phước Chánh Xã Phước Chánh – huyện Phước Sơn
Trạm y tế xã Phước Công Xã Phước Công – huyện Phước Sơn
Trạm y tế xã Phước Kim Xã Phước Kim – huyện Phước Sơn
Trạm y tế xã Phước Lộc Xã Phước Lộc – huyện Phước Sơn
Trạm y tế xã Phước Thành Xã Phước Thành – huyện Phước Sơn
Trạm y tế Thị trấn Tân An Thị trấn Tân An-Huyện Hiệp Đức-Tỉnh Quảng Nam
Trạm y tế xã Hiệp Hòa Xã Hiệp Hòa – huyện Hiệp Đức
Trạm y tế xã Hiệp Thuận Xã Hiệp Thuận – huyện Hiệp Đức
Trạm y tế xã Quế Thọ Xã Quế Thọ – huyện Hiệp Đức
Trạm y tế xã Bình Lâm Xã Bình Lâm-Huyện Hiệp Đức-Tỉnh Quảng Nam
Trạm y tế xã Sông Trà Xã Sông Trà-Huyện Hiệp Đức-Tỉnh Quảng Nam
Trạm y tế xã Phước Trà Xã Phước Trà – huyện Hiệp Đức
Trạm y tế xã Phước Gia Xã Phước Gia – huyện Hiệp Đức
Trạm y tế xã Quế Bình Xã Quế Bình – huyện Hiệp Đức
Trạm y tế xã Quế Lưu Xã Quế Lưu – huyện Hiệp Đức
Trạm y tế xã Thăng Phước Xã Thăng Phước – huyện Hiệp Đức
Trạm y tế xã Bình Sơn Xã Bình Sơn – huyện Hiệp Đức
Trạm y tế thị trấn Hà Lam Thị Trấn Hà Lam – huyện Thăng Bình
Trung tâm Y tế TP. Tam Kỳ Tôn Đức Thắng – TP Tam Kỳ
Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam TP Tam Kỳ
Y tế cơ quan công ty Thép Trường Thành
Trạm y tế thị trấn Tiên Kỳ Thị Trấn Tiên Kỳ – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Cẩm Xã Tiên Cẩm – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Ngọc Xã Tiên Ngọc – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Mỹ Xã Tiên Mỹ – huyện Tiên Phước
Trạm y tế thị trấn Trà My Thị Trấn Trà My – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Kót Xã Trà Kót – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Nú Xã Trà Nú – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Đông Xã Trà Đông – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Dương Xã Trà Dương – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Giang Xã Trà Giang – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Bui Xã Trà Bui – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Đốc Xã Trà Đốc – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Tân Xã Trà Tân – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Giác Xã Trà Giác – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Giáp Xã Trà Giáp – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Ka Xã Trà Ka – huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Trà Leng Xã Trà Leng – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Trà Dơn Xã Trà Dơn – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Trà Tập Xã Trà Tập – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Trà Mai Xã Trà Mai – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Trà Cang Xã Trà Cang – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Trà Linh Xã Trà Linh – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Trà Nam Xã Trà Nam – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Trà Don Xã Trà Don – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Trà Vân Xã Trà Vân – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Trà Vinh Xã Trà Vinh – huyện Nam Trà My
Trạm y tế xã Tam Hòa Xã Tam Hòa – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Nghĩa Xã Tam Nghĩa – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Anh Bắc Xã Tam Anh Bắc – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Mỹ Tây Xã Tam Mỹ Tây – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Thành Xã Tam Thành – huyện Phú Ninh
Trạm y tế xã Tam An Xã Tam An – huyện Phú Ninh
Trạm y tế xã Tam Đàn Xã Tam Đàn – huyện Phú Ninh
Trạm y tế xã Tam Lộc Xã Tam Lộc – huyện Phú Ninh
Trạm y tế xã Tam Phước Xã Tam Phước – huyện Phú Ninh
Trạm y tế thị trấn Phú Thịnh Thị Trấn Phú Thịnh – huyện Phú Ninh
Trạm y tế xã Tam Thái Xã Tam Thái – huyện Phú Ninh
Trạm y tế xã Tam Đại Xã Tam Đại – huyện Phú Ninh
Trạm y tế xã Tam Dân Xã Tam Dân – huyện Phú Ninh
Trạm y tế xã Tam Lãnh Xã Tam Lãnh – huyện Phú Ninh
Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương đường Phan Đình Phùng – TP Hội An
Phòng khám Khu Đông – Duy Xuyên
Phòng khám Khu Tây – Duy Xuyên
Phòng khám Sông Trà – Hiệp Đức Xã Sông Trà – huyện Hiệp Đức
Phòng khám đa khoa khu vực Việt An Xã Bình Lâm – huyện Hiệp Đức
Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức Quốc lộ 1A Phường Điện Nam Trung – Thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Bình Định Nam Xã Bình Định Nam – thăng Bình
Y tế CQ Ban ĐH Thủy điện Cekamãn 3 Huyện Nam Giang
Trạm y tế xã Trà Sơn Xã Trà Sơn – Huyện Bắc Trà My
Trạm y tế xã Sơn Viên – Nông Sơn Xã Sơn Viên – Nông Sơn
Trạm y tế xã Phước Ninh – Nông Sơn Xã Phước Ninh – Nông Sơn
Phòng khám đa khoa Bệnh viện YHCT tỉnh Quảng Nam TP Tam Kỳ
Trạm y tế xã Phước Hoà Xã Phước Hoà – Huyện Phước Sơn
Phòng khám đa khoa KV cụm xã Trà Nú Xã Trà Nú – huyện Bắc Trà My
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam Phường An Phú – TP.tam Kỳ
Trung tâm y tế thị xã Điện Bàn Phường Vĩnh Điện – Thị xã Điện Bàn
Trung tâm y tế huyện Núi Thành Thị Trấn Núi Thành – Huyện Núi Thành
Phòng khám đa khoa Bình An Thị Trấn Nam Phước – duy Xuyên
Phòng khám đa khoa An Phước Thị Trấn Nam Phước – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Tam Vinh Xã Tam Vinh – huyện Phú Ninh
Bệnh viện đa khoa Minh Thiện 101 – Phan Bội Châu – TP Tam Kỳ
Bệnh viện ĐK Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam 03, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ
Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương – Tam Kỳ Lô A50, đường Trương Chý Cương, Tam Kỳ
Bệnh viện Mắt Quảng Nam TP Tam Kỳ
Phòng khám đa khoa Bình An-KCN Phường Điện Ngọc – thị xã Điện Bàn
Phòng khám đa khoa khu vực Trà Giáp Xã Trà Giáp, Bắc Trà My
Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa huyện Thăng Bình
Phòng khám đa khoa quân dân y xã đảo Tân Hiệp Xã Tân Hiệp – TP Hội An
Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam 01 Lê Lợi, TP Tam Kỳ
Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Nam Phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ
Trạm y tế xã Tam Thanh Xã Tam Thanh – TP Tam Kỳ
Trạm y tế xã Tam Phú Xã Tam Phú – TP Tam Kỳ
Trạm y tế xã Tam Thăng Xã Tam Thăng – TP Tam Kỳ
Trạm y tế phường An Phú Phường An Phú – TP Tam Kỳ
Trạm y tế xã Duy Thu Xã Duy Thu – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Trinh Xã Duy Trinh – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Tân Xã Duy Tân – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Hải Xã Duy Hải – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Châu Xã Duy Châu – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Thành Xã Duy Thành – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Phước Xã Duy Phước – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Phú Xã Duy Phú – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Vinh Xã Duy Vinh – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Sơn Xã Duy Sơn – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Nghĩa Xã Duy Nghĩa – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Hòa Xã Duy Hòa – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Duy Trung Xã Duy Trung – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế thị trấn Nam Phước Thị Trấn Nam Phước – huyện Duy Xuyên
Trạm y tế xã Bình Định Bắc Xã Bình Định Bắc – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Quý Xã Bình Quý – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Tú Xã Bình Tú – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Chánh Xã Bình Chánh – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Phục Xã Bình Phục – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Trung Xã Bình Trung – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Lãnh Xã Bình Lãnh – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình An Xã Bình An – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Phú Xã Bình Phú – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Sa Xã Bình Sa – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Triều Xã Bình Triều – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Nam Xã Bình Nam – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Giang Xã Bình Giang – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Quế Xã Bình Quế – huyện Thăng Bình
Phòng khám đa khoa khu vực Bình Trị Xã Bình Trị – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Đào Xã Bình Đào – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Minh Xã Bình Minh – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Hải Xã Bình Hải – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Bình Nguyên Xã Bình Nguyên – huyện Thăng Bình
Trạm y tế xã Quế Xuân 1 Xã Quế Xuân 1 – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Quế Lộc Xã Quế Lộc – Nông Sơn
Trạm y tế xã Quế Ninh Xã Quế Ninh – Nông Sơn
Trạm y tế xã Quế Phước Xã Quế Phước – Nông Sơn
Trạm y tế xã Quế Lâm Xã Quế Lâm – Nông Sơn
Trạm y tế xã Quế Hiệp Xã Quế Hiệp – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Quế Phong Xã Quế Phong – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Quế Thuận Xã Quế Thuận – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Quế Cường Xã Quế Cường – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Quế Long Xã Quế Long – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Phú Thọ Xã Phú Thọ – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Quế Minh Xã Quế Minh – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Quế An Xã Quế An – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Quế Châu Xã Quế Châu – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Quế Xuân 2 Xã Quế Xuân 2 – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Đại Sơn Xã Đại Sơn – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Hồng Xã Đại Hồng – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Đồng Xã Đại Đồng – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Phong Xã Đại Phong – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Tân Xã Đại Tân – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Thạnh Xã Đại Thạnh – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Hưng Xã Đại Hưng – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Hòa Xã Đại Hòa – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại An – Đại Lộc Xã Đại An – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Chánh Xã Đại Chánh – huyện Đại Lộc
Trạm y tế thị trấn ái Nghĩa Thị Trấn ái Nghĩa – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Tân Hiệp Xã Tân Hiệp – TP Hội An
Trạm y tế xã Tiên Hiệp Xã Tiên Hiệp – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Lộc Xã Tiên Lộc – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Cảnh Xã Tiên Cảnh – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Sơn Xã Tiên Sơn – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Châu Xã Tiên Châu – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Lãnh Xã Tiên Lãnh – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Hà Xã Tiên Hà – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Phong Xã Tiên Phong – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên An Xã Tiên An – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Thọ Xã Tiên Thọ – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Tiên Lập Xã Tiên Lập – huyện Tiên Phước
Trạm y tế xã Bình Dương Xã Bình Dương – huyện Thăng Bình
Phòng khám đa khoa KV Tiên Cẩm – Tiên Phước
Phòng khám đa khoa KV Tiên Ngọc – Tiên Phước
Trạm y tế xã Điện Minh Xã Điện Minh – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Phong Xã Điện Phong – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Hồng Xã Điện Hồng – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Phước Xã Điện Phước – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế phường Điện Dương Phường Điện Dương – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Phương Xã Điện Phương – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Hòa Xã Điện Hòa – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế phường Điện An Phường Điện An – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Thọ Xã Điện Thọ – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế Xã Điện Tiến Xã Điện Tiến – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Quang Xã Điện Quang – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Điện Trung Xã Điện Trung – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế phường Vĩnh Điện Phường Vĩnh Điện – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế phường Điện Ngọc Phường Điện Ngọc – thị xã Điện Bàn
Trạm y tế xã Đại Minh Xã Đại Minh – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Hiệp Xã Đại Hiệp – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Nghĩa Xã Đại Nghĩa – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Lãnh Xã Đại Lãnh – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Quang Xã Đại Quang – huyện Đại Lộc
Trạm y tế xã Đại Thắng Xã Đại Thắng – huyện Đại Lộc
Trạm y tế Xã Tam Tiến Xã Tam Tiến – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Xuân I Xã Tam Xuân I – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Xuân II Xã Tam Xuân II – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Sơn Xã Tam Sơn – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Anh Nam Xã Tam Anh Nam – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Hải Xã Tam Hải – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Thạnh Xã Tam Thạnh – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Quang Xã Tam Quang – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Mỹ Đông Xã Tam Mỹ Đông – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Giang Xã Tam Giang – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Hiệp Xã Tam Hiệp – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Tam Trà Xã Tam Trà – huyện Núi Thành
Trạm y tế thị trấn Núi Thành Thị Trấn Núi Thành – huyện Núi Thành
Trạm y tế xã Cà Dy Xã Cà Dy – huyện Nam Giang
Phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế Sơn Xã Quế Phú – huyện Quế Sơn
Trạm y tế xã Hương An Xã Hương An – huyện Quế Sơn

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.