Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Quảng Ngãi

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Quảng Ngãi với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 025.5382.2719
Email: syt@quangngai.gov.vn
Website: syt.quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 19 Nguyễn Chánh, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn
Trung tâm y tế huyện Trà Bồng Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng
Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
Trung tâm y tế huyện Sơn Hà Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Trung tâm y tế huyện Minh Long Xã Long Hiệp, huyện Minh Long
Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức
Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ
Trung tâm y tế huyện Ba Tơ Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ
Trung tâm y tế Quân dân y kết Hợp huyện Lý Sơn Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn
Trung tâm y tế huyện Sơn Tây Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
Bệnh viện đa khoa Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Quảng Ngãi Phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế Công ty CP Đường Quảng Ngãi Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
Phòng khám đa khoa khu vực Đức Thắng Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức
Phòng khám đa khoa khu vực Ba Vì Xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
Trạm y tế Công ty CP 28 Quảng Ngãi Phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi
Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Ba Giang Xã Ba Giang, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Phổ Minh Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Hòa Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Ninh Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Văn Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Thuận Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Nhơn Xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Phong Xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ An Xã Phổ An, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Quang Xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Vinh Xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Thạnh Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Khánh Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ
Phòng khám khu vực Sa Huỳnh Xã Phổ Khánh huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Nghĩa Thọ Xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Lâm Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Sơn Xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Hành Thiện Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Hành Thịnh Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Bình An Xã Bình An, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Thanh Tây Xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Chương Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Phú Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Hòa Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Chánh Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Thạnh Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Hải Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Dương Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Tịnh Hiệp Xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Bình Trung Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Nguyên Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Phước Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Mỹ Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Đức Lân Xã Đức Lân, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Đức Minh Xã Đức Minh, huyện Mé Đức
Trạm y tế thị trấn Mộ Đức Thị trấn Mé Đức, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Đức Tân Xã Đức Tân, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Đức Lợi Xã Đức Lợi, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Đức Nhuận Xã Đức Nhuận, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Đức Phong Xã Đức Phong, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Đức Hòa Xã Đức Hòa, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Bình Khương Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Đông Xã Bình Đông, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Minh Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Đức Phú Xã Đức Phú, huyện Mé Đức
Trung tâm y tế huyên Tây Trà Xã Trà Phong Huyên Tây Trà
Trạm y tế xã Bình Thuận Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Tân Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Châu Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Hành Tín Tây Xã Hành Týn Tây, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế thị trấn Sông Vệ Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế phường Lê Hồng Phong Phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi
Phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Bắc Xã Tịnh Bắc – sơn Tịnh
Trạm y tế phường Trần Phú Phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Hành Tín Đông Xã Hành Týn Đông, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế phường Quảng Phú Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế phường Nghĩa Chánh Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Nghĩa Kỳ Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Thắng Xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế phường Nguyễn Nghiêm Phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ng
Trạm y tế phường Nghĩa Lộ Phường Nghĩa Lé, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế phường Chánh Lộ Phường Chánh Lé, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Nghĩa Dũng Xã Nghĩa Dòng, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Nghĩa Dõng Xã Nghĩa Dâng, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế Thị trấn Châu ổ Thị trấn Châu ổ, Huyện Bình Sơn-Tỉnh Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Bình Trị Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Thới Xã Bình THới, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Long Xã Bình Long, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Thanh Đông Xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Bình Hiệp Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn
Trạm y tế thị trấn Trà Xuân Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Giang Xã Trà Giang, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Thủy Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Hiệp Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Bình Xã Trà Bình, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Phú Xã Trà Phú, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Lâm Xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Tân Xã Trà Tân, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Sơn Xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Bùi Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng
Trạm y tế xã Trà Thanh Xã Trà Thanh – huyên Tây Trà
Trạm y tế xã Trà Khê Xã Trà Khê – huyên Tây Trà
Trạm y tế xã Trà Quân Xã Trà Quân – huyên Tây Trà
Trạm y tế xã Trà Phong Xã Trà Phong – huyên Tây Trà
Trạm y tế xã Trà Lãnh Xã Trà Lãnh – huyên Tây Trà
Trạm y tế xã Trà Nham Xã Trà Nham – huyên Tây Trà
Trạm y tế xã Trà Xinh Xã Trà Xinh – huyên Tây Trà
Trạm y tế xã Trà Thọ Xã Trà Thọ – huyên Tây Trà
Trạm y tế xã Trà Trung Xã Trà Trung – huyên Tây Trà
Trạm y tế phường Trương Quang Trọng Phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Tịnh Thọ Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh Trà Xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh Phong Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh Hòa Xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Tịnh Kỳ Xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Tịnh Bình Xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh Đông Xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh Thiện Xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Tịnh ấn Đông Xã Tịnh Ên Đông, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Tịnh Bắc Xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh Châu Xã Tịnh Châu, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Tịnh Khê Xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Tịnh Long Xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Tịnh Sơn Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh Hà Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh ấn Tây Xã Tịnh ấn Tây, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Tịnh Giang Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh Minh Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh
Trạm y tế xã Tịnh An Xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế thị trấn La Hà Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Thuận Xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Phú Xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Nghĩa Hà Xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Nghĩa An Xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Nghĩa Hòa Xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế Xã Nghĩa Điền Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Thương Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Trung Xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Hiệp Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Phương Xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế xã Nghĩa Mỹ Xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
Trạm y tế thị trấn Di Lăng Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Hạ Xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Thành Xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Nham Xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Bao Xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Linh Xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Giang Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Trung Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Thượng Xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Cao Xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Hải Xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Kỳ Xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Ba Xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà
Trạm y tế xã Sơn Bua Xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
Trạm y tế xã Sơn Mùa Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
Trạm y tế xã Sơn Tân Xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây
Trạm y tế xã Sơn Dung Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
Trạm y tế xã Sơn Tinh Xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây
Trạm y tế xã Sơn Lập Xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
Trạm y tế xã Long Sơn Xã Long Sơn, huyện Minh Long
Trạm y tế xã Long Mai Xã Long Mai, huyện Minh Long
Trạm y tế xã Thanh An Xã Thanh An, huyện Minh Long
Trạm y tế xã Long Môn Xã Long Môn, huyện Minh Long
Trạm y tế xã Long Hiệp Xã Long Hiệp, huyện Minh Long
Trạm y tế thị trấn Chợ Chùa Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Hành Thuận Xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Hành Dũng Xã Hành Dòng, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Hành Trung Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Hành Nhân Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Hành Đức Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Hành Minh Xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Hành Phước Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành
Trạm y tế xã Đức Thắng Xã Đức Thắng, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Đức Chánh Xã Đức Chánh, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Đức Hiệp Xã Đức Hiệp, huyện Mé Đức
Trạm y tế xã Đức Thạnh Xã Đức Thạnh, huyện Mé Đức
Trạm y tế thị trấn Đức Phổ Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ
Trạm y tế xã Phổ Cường Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Phổ Châu Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ
Trạm y tế thị trấn Ba Tơ Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ
Trạm y tế Xã Ba Điền Xã Ba Điền, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Vinh Xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Thành Xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Động Xã Ba Động, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Dinh Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Liên Xã Ba Liên, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Ngạc Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Khâm Xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Cung Xã Ba Cung, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Chùa Xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Tiêu Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Trang Xã Ba Trang, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Tô Xã Ba Tô, huyện Ba Tơ
Trạm y tế Xã Ba Bích Xã Ba Bích, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Vì Xã Ba Vì, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Lế Xã Ba Lõ, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Nam Xã Ba Nam, huyện Ba Tơ
Trạm y tế xã Ba Xa Xã Ba Xa, huyện Ba Tơ
Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi 198 Nguyễn Trãi, TP. Quảng Ngãi
Trạm y tế xã Sơn Long Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
Trạm y tế xã An Bình Huyện Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi
Bệnh viện đa khoa Dung Quất xã Bình Trị, huyện Bình Sơn
Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ
Phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Khê Xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi
Phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Hà – Tư Nghĩa Xã Nghĩa Hà, Huyện Tư Nghĩa
Phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Thắng – Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thắng, Huyện Tư Nghĩa
Bộ phận y tế Công ty CN Tàu thủy Dung Quất Xã Bình Đông, huyện Bình Sơn
Trạm y tế xã Sơn Liên Xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
Trạm y tế xã Sơn Màu Xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây
Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi 477 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Quảng Ngãi 59 Nguyễn Tự Tân, Phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi 182 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Phòng khám đa khoa khu vực Trà Tân Xã Trà Tân, Trà Bồng, Quảng Ngãi
Trạm Y tế xã An Hải xã An Hải, huyện Lý Sơn
Phòng khám đa khoa Minh Quang 398-400 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi.
Trạm y tế – Công ty TNHH Công nghiệp nặng DOOSAN Việt Nam Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn
Phòng khám đa khoa Phúc Hưng 110 – Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Trung tâm Phong-Da liễu tỉnh Quảng Ngãi 98 – Bùi Thị Xuân, TP. Quảng Ngãi
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi 184 Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi
Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Ngãi 01 Trương Định, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi
Trạm Y tế xã Trà Tân Xã Trà Tân, huyện Trà Bồng
Phòng khám, điều trị HIV/AIDS – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 448 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi; 64 Bùi Thị Xuân, thành phố Quảng Ngãi.

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.