Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Quảng Trị

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Quảng Trị với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 023.3385.2583
Email: info@dohquangtri.gov.vn
Website: dohquangtri.gov.vn
Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, P.1, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Trung tâm y tế TP. Đông Hà TP Đông Hà
Trung tâm y tế TP. Quảng Trị TP. Quảng Trị
Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh Huyện Vĩnh Linh
Trung tâm y tế huyện Gio Linh Thị Trấn Gio Linh, huyện Gio Linh
Trung tâm y tế huyện Cam Lộ Huyện Cam Lộ
Trung tâm y tế huyện Triệu Phong Huyện Triệu Phong
Trung tâm y tế huyện Hải Lăng Huyện Hải Lăng
Trung tâm y tế huyện Hướng Hoá Huyện Hướng Hóa
Trung tâm y tế huyện Đakrông Huyện Đa Krông
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Phường Đông Lương, TP. Đông Hà
Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải TP. Quảng Trị
Phòng QL sức khoẻ cán bộ tỉnh Q.Trị TP Đông Hà
Bệnh xá Công ty Đông Trường Sơn TP. Đông Hà
Trạm Y tế C.ty CP ThiênTân Tân Lâm, Cam Lộ
Trung tâm Y tế huyện Đảo Cồn Cỏ Huyện Đảo cồn cỏ
Phòng khám đa khoa Bác sỹ Văn 17 Lê Duẩn – TP. Đông Hà
Trung tâm y tế Công ty Cao su Quảng Trị Huyện Gio Linh
Bệnh viện Quân Y 268 TP. Huế
Trạm Y tế Phường Đông Giang Phường Đông Giang, TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường 1 Đông Hà Phường 1, TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường Đông Lễ Phường Đông Lô, TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường Đông Thanh Phường Đông Thanh, TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường 2 Đông Hà Phường 2, TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường 4 Đông Hà Phường 4, TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường 5 Đông Hà Phường 5, TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường Đông Lương Phường Đông Lương, TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường 3 Đông Hà Phường 3, TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường 1 TX. Quảng Trị Phường 1, TP. Quảng Trị
Trạm Y tế Phường 2 TX. Quảng Trị Phường 2, TP. Quảng Trị
Trạm Y tế thị trấn Hồ Xá Thị Trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế thị trấn Khe Sanh Thị Trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế thị trấn Lao Bảo Thị Trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Hướng Lập Xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Hướng Việt Xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Hướng Phùng Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Hướng Sơn Xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Hướng Linh Xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Tân Hợp Xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Hướng Tân Xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Tân Thành Xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Tân Long Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Tân Lập Xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Tân Liên Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Húc Xã Hóc, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Thuận Xã Thuận, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Hướng Lộc Xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Ba Tầng Xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Thanh Xã Thanh, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã A Dơi Xã A Dơi, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã A xing Xã A Xing, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã A Túc Xã A Tóc, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế Xã Xy Xã Xy, huyện Hướng Hóa
Trạm Y tế thị trấn Gio Linh Thị Trấn Gio Linh, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Trường Xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Bình Xã Gio Bình, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Thành Xã Gio Thành, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Linh Thượng Xã Linh Thượng, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Hoà Xã Gio Hòa, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Mai Xã Gio Mai, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Hải Thái Xã Hải Thái, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Quang Xã Gio Quang, huyện Gio Linh
Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt Thị Trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh
Trạm Y tế thị trấn Krông Klang Thị Trấn Krông Klang, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Mò ó Xã Mò ó, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Hướng Hiệp Xã Hướng Hiệp, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Đakrông Xã Đa Krông, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Triệu Nguyên Xã Triệu Nguyên, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Ba Lòng Xã Ba Lòng, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Hải Phúc Xã Hải Phúc, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Pa Nang Xã Ba Nang, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Tà Long Xã Tà Long, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Húc Nghì Xã Húc Nghì, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã A Vao Xã A Vao, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã Tà Rụt Xã Tà Rụt, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã A Bung Xã A Bung, huyện Đa Krông
Trạm Y tế Xã A Ngo Xã A Ngo, huyện Đa Krông
Trạm Y tế thị trấn Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ
Trạm Y tế Xã Cam Tuyền Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
Trạm Y tế Xã Cam An Xã Cam An, huyện Cam Lộ
Trạm Y tế Xã Cam Thủy Xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ
Trạm Y tế Xã Cam Thanh Xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ
Trạm Y tế Xã Cam Thành Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
Trạm Y tế Xã Cam Hiếu Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ
Trạm Y tế Xã Cam Chính Xã Cam Chính, huyện Cam Lộ
Trạm Y tế thị trấn ái Tử Thị Trấn ái Tử, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế thị trấn Hải Lăng Thị Trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Ba Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Quế Xã Hải Quế, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Thành Xã Hải Thành, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Trường Xã Hải Trường, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Khê Xã Hải Khê, huyện Hải Lăng
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phường Đông Giang, TP Đông Hà
Phòng khám đa khoa khu vực Tà Rụt Xã Tà Rụt, huyện Đakrông
Phòng khám đa khoa KV Ba Lòng Xã Ba Lòng, huyện Đakrông
Phòng khám đa khoa khu vực Lìa Huyện Hướng Hoá
Phòng khám đa khoa khu vực Lao Bảo Huyện Hướng Hoá
Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ TP Đông Hà
Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Tt Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
Phòng chẩn trị y học cổ truyền Bác sĩ Nguyễn Thị Hương TP Đông Hà
Bệnh xá sư đoàn 968 TP. Đông Hà
Bệnh xá công an tỉnh Quảng Trị Đường Điện Biên Phủ – TP. Đông Hà
Bệnh xá BCH QS tỉnh TP. Đông Hà
Bệnh xá BCH bộ đội biên phòng tỉnh Quảng trị P5, TP Đông Hà
Phòng khám đa khoa Quang Trung TP. Quảng Trị
Trung tâm Mắt TP Đông Hà
Phòng khám đa khoa Trường An TP Đông Hà
Phòng khám đa khoa Khải Hoàn TP Đông Hà
Phòng khám đa khoa Hoàng Đức Dũng TP Đông Hà
Trạm Y tế Phường 3, TX Quảng Trị TP. Quảng Trị
Trạm Y tế Phường An Đôn TP. Quảng Trị
Phòng khám đa khoa Phương Lang Phương Lang – Hải Ba – Hải Lăng
Phòng khám đa khoa Đức Linh 483 Lê Duẩn – TP Đông Hà
Phòng khám đa khoa Hồng An 10, Lê Duẩn, phường 1, TP Đông Hà
Bệnh xá 20A Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị TP Đông Hà
Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi Km4 đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà
Phòng khám đa khoa trường cao đẳng y tế Quảng trị Khu phố 3, Đông Lương, TP Đông Hà
Trung tâm y tế Quân – Dân y huyện Đảo Cồn Cỏ Huyện đảo Cồn Cỏ
Trạm Y tế Xã Vĩnh Thái Xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Tú Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Trung Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Chấp Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Nam Xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Khê Xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Long Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Kim Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Hoà Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Thạch Xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Lâm Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Hiền Xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Thủy Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Thành Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Hà Xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Sơn Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Tân Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế thị trấn Cửa Tùng Xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Giang Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Vĩnh Ô Xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh
Trạm y tế thị trấn Bến Quan Thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh
Trạm Y tế Xã Gio Châu Xã Gio Châu, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Trung Hải Xã Trung Hải, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Trung Giang Xã Trung Giang, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Trung Sơn Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Mỹ Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Phong Xã Gio Phong, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio An Xã Gio An, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Hải Xã Gio Hải, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Sơn Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Linh Hải Xã Linh Hải, huyện Gio Linh
Trạm Y tế Xã Gio Việt Xã Gio Việt, huyện Gio Linh
Phòng khám khu vực Cùa Huyện Cam Lộ
Trạm Y tế Xã Cam Nghĩa Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ
Phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản Huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu ái Xã Triệu ái, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Thượng Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Phước Xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Vân Xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Độ Xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Trạch Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Đại Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Lăng Xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Thuận Xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Sơn Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Giang Xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Hoà Xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Tài Xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Đông Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Trung Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Long Xã Triệu Long, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu Thành Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Triệu An Xã Triệu An, huyện Triệu Phong
Trạm Y tế Xã Hải Lâm Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải An Xã Hải An, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Quy Xã Hải Quy, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Vĩnh Xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Xuân Xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng
Phòng khám đa khoa Hội Yên Huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Thiện Xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Dương Xã Hải Dương, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Phú Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Thọ Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Hoà Xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Lệ Xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Tân Xã Hải Tân, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Thượng Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Sơn Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng
Trạm Y tế Xã Hải Chánh Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng
Bệnh xá Binh đoàn 337 Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.