Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 15/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Sơn La

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Sơn La với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Sơn La
Điện thoại: 021.2385.2245
Email: syt@sonla.gov.vn
Website: soyte.sonla.gov.vn
Địa chỉ: 48 Lò Văn Giá, TP. Sơn La, Sơn La.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
Bệnh viện đa khoa Mai Sơn Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn
Bệnh viện đa khoa Mộc châu Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu
Bệnh viện đa khoa khu vực Phù yên Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên
Bệnh viện đa khoa Thuận Châu Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu
Bệnh viện đa khoa Yên Châu Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu
Bệnh viện đa khoa Sông Mã Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã
Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai Thị trấn Quỳnh Nhai, Huyện Quỳnh Nhai
Bệnh viện đa khoa Mường La Thị trấn Mường La, Huyện Mường La
Bệnh viện đa khoa Bắc Yên Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên
Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu Thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
Bệnh viện 6 Phường Chiềng Sinh, TP.. Sơn La
Trung tâm CSSK sinh sản tỉnh Sơn La Phường Chiềng An, TP..Sơn La
Bệnh viện đa khoa Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp
Trạm y tế BĐHDATĐSL Thị xã Sơn La
Bệnh viện y dược cổ truyền Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
Bệnh viện Phục hồi chức năng Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn
Bệnh viện Nội tiết Tổ 3, Phường Chiềng Lề, TP..Sơn La
Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
Bệnh viện Phong và Da liễu Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
Trạm y tế phường Chiềng Lề Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
Trạm y tế phường Tô Hiệu Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La
Trạm y tế phường Quyết Thắng Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La
Trạm y tế phường Quyết Tâm Phường Quyết Tâm, TP. Sơn La
Trạm y tế xã Chiềng Cọ Xã Chiềng Cọ, TP. Sơn La
Trạm y tế xã Chiềng Đen Xã Chiềng Đen, TP. Sơn La
Trạm y tế xã Chiềng Xôm Xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La
Trạm y tế phường Chiềng An Phường Chiềng An, TP. Sơn La
Trạm y tế phường Chiềng Cơi Phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La
Trạm y tế xã Chiềng Ngần Xã Chiềng Ngần, TP. Sơn La
Trạm y tế xã Hua La Xã Hua La, TP. Sơn La
Trạm y tế phường Chiềng Sinh Phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La
Trạm y tế xã Mường Chiên Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Cà Nàng Xã Cà Nàng, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Chiềng Khay Xã Chiềng Khay, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Pá Ma Pha Khinh Xã Pá Ma Pha Khinh, Huyện Quỳnh Nhai
Phòng khám đa khoa KV Mường Giôn Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai
Phòng khám đa khoa KV Púng Bánh Xã Púng Bánh, Huyện Sốp Cộp
Trạm y tế xã Chiềng Ơn Xã Chiềng Ơn, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Mường Giàng Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Chiềng Bằng Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Mường Sại Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Nậm ét Xã Nậm ét, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Liệp Muội Xã Liệp Muội, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Chiềng Khoang Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế Thị trấn Thuận Châu Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Phổng Lái Xã Phổng Lái, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Mường é Xã Mường é, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Chiềng Pha Xã Chiềng Pha, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Chiềng La Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Chiềng Ngàm Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Liệp Tè Xã Liệp Tè, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã é Tòng Xã é Tòng, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Phổng Lập Xã Phổng Lập, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Phổng Lăng Xã Chiềng Sơ, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Chiềng Ly Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Nong Lay Xã Nong Lay, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Mường Khiêng Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Mường Bám Xã Mường Bám, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Long Hẹ Xã Long Hẹ, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Chiềng Bôm Xã Chiềng Bôm, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Thôm Mòn Xã Thôn Mòn, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Tông Lạnh Xã Tông Lệnh, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Tông Cọ Xã Tông Cọ, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Bó Mười Xã Bó Mười, Huyện Thuận Châu
Phòng khám đa khoa KV Co Mạ Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Púng Tra Xã Púng Tra, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Chiềng Pấc Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Nậm Lầu Xã Nậm Lầu, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Bon Phặng Xã Bon Phặng, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Co Tòng Xã Co Tòng, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Muổi Nọi Xã Muổi Nọi, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Pá Lông Xã Pá Lông, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Bản Lầm Xã Bản Lầm, Huyện Thuận Châu
Trạm y tế Thị trấn ít Ong Xã ít Ong, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Nậm Giôn Xã Nậm Giôn, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Chiềng Lao Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Hua Trai Xã Hua Trai, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Ngọc Chiến Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Mường Trai Xã Mường Trai, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Nậm Păm Xã Nậm Păm, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Chiềng Muôn Xã Chiềng Muôn, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Chiềng Ân Xã Chiềng Ân, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Pi Toong Xã Pi Toong, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Chiềng Công Xã Chiềng Công, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Tạ Bú Xã Tạ Bú, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Chiềng San Xã Chiềng SAn, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Mường Bú Xã Mường Bú, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Chiềng Hoa Xã Chiềng Hoa, Huyện Mường La
Trạm y tế xã Mường Chùm Xã Mường Chùm, Huyện Mường La
Trạm y tế Thị trấn Bắc Yên Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Phiêng Ban Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Hang Chú Xã Hang Chú, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Xím Vàng Xã Xím Vàng, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Tà Xùa Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Pắc Ngà Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên
Phòng khám đa khoa KV Làng Chếu Xã Làng Chếu, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Chim Vàn Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Mường Khoa Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Song Pe Xã Song Pe, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Hồng Ngài Xã Hồng Ngài, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Tạ Khoa Xã Tạ Khoa, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Phiêng Côn Xã Phiêng Côn, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế xã Chiềng Sại Xã Chiềng Sại, Huyện Bắc Yên
Trạm y tế Thị trấn Phù Yên Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Suối Tọ Xã Suối Tọ, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Mường Thải Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Mường Cơi Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Quang Huy Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Huy Bắc Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Huy Thượng Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên
Phòng khám đa khoa KV Tân Lang Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Gia Phù Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Tường Phù Xã Tường Phù, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Huy Hạ Xã Huy Hạ, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Huy Tân Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Mường Lang Xã Mường LAng, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Suối Bau Xã Suối Bau, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Huy Tường Xã Huy Tường, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Mường Do Xã Mường Do, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Sập Xa Xã Sập Xa, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Tường Thượng Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Tường Tiến Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Tường Phong Xã Tường Phong, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Tường Hạ Xã Tường Hạ, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Kim Bon Xã Kim Bon, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Mường Bang Xã Mường BAng, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Đá Đỏ Xã Đá Đỏ, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Tân Phong Xã Tân Phong, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Nam Phong Xã Nam Phong, Huyện Phù Yên
Trạm y tế xã Bắc Phong Xã Bắc Phong, Huyện Phù Yên
Trạm y tế Thị trấn Mộc Châu Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế Thị trấn NT Mộc Châu Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Chiềng Sơn Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Tân Hợp Xã Tân Hợp, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Qui Hướng Xã Qui Hướng, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Suối Bàng Xã Suối Bàng, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Nà Mường Xã Nà Mường, Huyện Méc Châu
Trạm y tế xã Tà Lại Xã Tà Lai, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Song Khủa Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Liên Hoà Xã Liên Hoà, Huyện Vân hồ
Trạm y tế xã Chiềng Hắc Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Hua Păng Xã Hua Păng, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Tô Múa Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Mường Tè Xã Mường Tè, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Chiềng Khừa Xã Chiềng Khừa, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Mường Sang Xã Mường Sang, Huyện Méc Châu
Trạm y tế xã Đông Sang Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Phiêng Luông Xã Phiêng Luông, Huyện Méc Châu
Trạm y tế xã Chiềng Khoa Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Mường Men Xã Mường Men, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Quang Minh Xã Quang Minh, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Lóng Sập Xã Lóng Sập, Huyện Mộc Châu
Trạm y tế xã Vân Hồ Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Lóng Luông Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Chiềng Yên Xã Chiềng Yên, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Xuân Nha Xã Xuân Nha, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế Thị trấn Yên Châu Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Chiềng Đông Xã Chiềng Đông, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã SặpVạt Xã Sặp Vạt, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Chiềng Sàng Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Chiềng Pằn Xã Chiềng Pằn, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Viêng Lán Xã Viêng Lán, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Chiềng Hặc Xã Chiềng Hặc, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Mường Lựm Xã Mường Lựm, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Chiềng On Xã Chiềng On, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Yên Sơn Xã Yên Sơn, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Chiềng Khoi Xã Chiềng Khoi, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Tú Nang Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Lóng Phiêng Xã Lóng Phiêng, Huyện Yên Châu
Phòng khám đa khoa KV Phiêng Khoài Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu
Trạm y tế xã Chiềng Tương Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu
Trạm y tế Thị trấn Hát Lót Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Sung Xã Chiềng Sung, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Mường Bằng Xã Mường Bằng, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Chăn Xã Chiềng Chăn, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Mường Chanh Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Ban Xã Chiềng BAn, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Mung Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Mường Bon Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Chung Xã Chiềng Chung, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Mai Xã Chiềng Mai, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Hát Lót Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Cò Nòi Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Nơi Xã Chiềng Nơi, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Phiêng Cằm Xã Phiêng Cằm, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Dong Xã Chiềng Dong, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Kheo Xã Chiềng Kheo, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Ve Xã Chiềng Ve, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Chiềng Lương Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Nà ớt Xã Nà Ơt, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế xã Tà Hộc Xã Tà Hộc, Huyện Mai Sơn
Trạm y tế Thị trấn Sông Mã Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Bó Sinh Xã Bó Sinh, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Pú Bẩu Xã Pú Pẩu, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Chiềng Phung Xã Chiềng Phung, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Chiềng En Xã Chiềng En, Huyện Sông Mã
Phòng khám đa khoa KV Mường Lầm Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Nậm Ty Xã Nậm Ty, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Đứa Mòn Xã Đứa Mòn, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Yên Hưng Xã Yên Hưng, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Chiềng Sơ Xã Chiềng Sơ, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Nà Nghịu Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Nậm Mằn Xã Nậm Mằn, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Chiềng Khoong Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Chiềng Cang Xã Chiềng CAng, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Huổi Một Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Mường Sai Xã Mường Sai, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Mường Cai Xã Mường Cai, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Mường Hung Xã Mường Hung, Huyện Sông Mã
Phòng khám đa khoa KV Chiềng Khương Xã Chiềng Khương, Huyện Sông Mã
Trạm y tế xã Sam Kha Xã Sam Kha, Huyện Sốp Cộp
Trạm y tế xã Púng Bánh Xã Púng Bánh, Huyện Sốp Cộp
Trạm y tế xã Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp
Trạm y tế xã Dồm Cang Xã Dồm Cang, Huyện Sốp Cộp
Trạm y tế xã Nậm Lạnh Xã Nậm Lạnh, Huyện Sốp Cộp
Trạm y tế xã Mường Lèo Xã Mường Lèo, Huyện Sốp Cộp
Trạm y tế xã Mường Và Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp
Trạm y tế xã Mường Lạn Xã Mường Lạn, Huyện Sốp Cộp
Phòng khám đa khoa KV Mường Do Xã Mường Do, Huyện Phù Yên, Sơn La
Phòng khám đa khoa khu vực Tân Phong xã Tân Phong, huyện Phù Yên
Phòng khám đa khoa KV Tân Lang Huyện Phù Yên- Sơn La
Phòng khám đa khoa KV Sông Mưa Huyện Phù Yên- Sơn La
Trạm y tế xã Tân Xuân Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ
Trạm y tế xã Chiềng Xuân Xã Chiềng Xuân, Huyện Vân Hồ
Trung tâm y tế TP. Sơn La Phường Chiềng Lề, TP. SƠN LA
Phòng khám đa khoa khu vực Mường Giôn Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai
Trạm y tế xã Háng Đồng Xã Háng Đồng, Huyện BắcYên, Sơn la
Trạm y tế xã Hua Nhàn Xã Hua Nhàn, Huyện Bắc Yên, Sơn la
Trạm y tế xã Nà Bó Xã Nà Bó, Huyện Mai Sơn, Sơn La
Trạm y tế xã Cò Nòi Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn
Phòng khám đa khoa KV Chiềng Mai Huyện Mai Sơn
Phòng khám đa khoa KV Mường Chanh Xã Mường ChAnh, Huyện Mai Sơn
Phòng khám đa khoa KV Phiêng Cằm Xã Phiêng Cằm, Huyện Mai Sơn
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La Bản Là, Chiềng Cơi, TP. Sơn La
Bệnh viện đa khoa Cuộc sống Bản buổn, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La
Trạm Y tế xã Tân Lang Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên
Phòng khám đa khoa khu vực Vân Hồ Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ
Trạm Y Tế Xã Mường Giôn Xã Mường Giôn
Trạm Y tế xã Chiềng Khương Xã Chiềng Hhương
Trạm y tế xã mường lầm Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã
Bệnh xá công an tỉnh sơn la Tổ 5, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH MINH Phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La
Trạm y tế xã Làng Chếu Xã Làng Chếu
Trạm y tế xã Co Mạ Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
Trạm y tế xã Phiêng Khoài Xã Phiêng Khoài
Trạm Y tế xã Mường Chanh Bàn Cang Mường
Trạm Y tế xã Phiêng Cằm Bản Nong Tàu Thái
Trạm Y tế xã Chiềng Mai Bàn Nà Nghè
Trạm Y tế xã Mường Do Mường Do
Phòng khám Đa khoa Hải Hùng Khu đô thị mới, Bản Phố

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.