Blog

Danh sách các trung tâm y tế công nhà nước tại tỉnh/thành phố trong cả nước.
Admin | 16/05/2021 | 0 Comments

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại Vĩnh Long

Trung tâm Dữ liệu Y tế Việt Nam Việt Nam tổng hợp địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại tỉnh Vĩnh Long với đầy đủ thông tin để bệnh nhân và người nhà tiện liên hệ.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 027.0382.1925
Email: syte@vinhlong.gov.vn
Website: soyte.vinhlong.gov.vn
Địa chỉ: 47 Lê Văn Tám, P.1, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long.

Địa chỉ Sở Y tế và các trung tâm y tế tại các tỉnh/thành phố

Danh sách các trung tâm y tế:

Tên trung tâm y tế Địa chỉ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long 301 Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long
Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Vĩnh Long 305 Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long
Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long Số 37, Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế xã Tân Ngãi – TP. Vĩnh Long Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế xã Tân Hòa – TP. Vĩnh Long Xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long
Trung tâm y tế huyện Long Hồ Khóm 1, TT Long Hồ, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Phú Quới – Long Hồ Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Lộc Hòa – Long Hồ Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Bình Hòa Phước – Long Hồ Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Đồng Phú – Long Hồ Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Thạnh Quới – Long Hồ Xã Thạnh Quới, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Hòa Ninh – Long Hồ Xã Hòa Ninh, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Hòa Phú – Long Hồ Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Thanh Đức – Long Hồ Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã An Bình – Long Hồ Xã An Bình, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Tân Hạnh – Long Hồ Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Phước Hậu – Long Hồ Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Long Phước – Long Hồ Xã Long Phước, Huyện Long Hồ
Trung tâm y tế huyện Mang Thít Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Mỹ An – Mang Thít Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Nhơn Phú – Mang Thít Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Bình Phước – Mang Thít Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Tân Long Hội – Mang Thít Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Tân Long – Mang Thít Xã Tân Long, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Tân An Hội – Mang Thít Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Hòa Tịnh – Mang Thít Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Mỹ Phước – Mang Thít Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Chánh An – Mang Thít Xã CHáNH An, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã An Phước – Mang Thít Xã An Phước, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Chánh Hội – Mang Thít Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít
Trạm y tế xã Long Mỹ – Mang Thít Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít
Trung tâm y tế thị xã Bình Minh Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Trạm y tế xã Tân Quới – Bình Tân Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Mỹ Thuận – Bình Tân Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân
Trạm y tế phường Đông Thuận – thị xã Bình Minh Phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh
Trạm y tế xã Tân Lược – Bình Tân Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Tân An Thạnh – Bình Tân Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Tân Thành – Bình Tân Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Mỹ Hòa – thị xã Bình Minh Xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh
Trạm y tế xã Đông Thành – thị xã Bình Minh Xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh
Trạm y tế xã Nguyễn Văn Thảnh – Bình Tân Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Thành Lợi – Bình Tân Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Thuận An – thị xã Bình Minh Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh
Trạm y tế xã Tân Bình – Bình Tân Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Tân Hưng – Bình Tân Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Thành Trung – Bình Tân Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Thành Đông – Bình Tân Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Đông Thạnh – thị xã Bình Minh Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh
Trung tâm y tế huyện Tam Bình Khóm 4, TT Tam Bình, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Long Phú – Tam Bình Xã Long Phú, Huyện Tam Bình
Phòng khám đa khoa KV Mỹ Lộc – Tam Bình Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Loan Mỹ – Tam Bình Xã LoAn Mỹ, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Hòa Hiệp – Tam Bình Xã Hòa Hiệp, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Tân Phú – Tam Bình Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Phú Thịnh – Tam Bình Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Song Phú – Tam Bình Xã Song Phú, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Hậu Lộc – Tam Bình Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Phú Lộc – Tam Bình Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Mỹ Thạnh Trung – Tam Bình Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Hòa Thạnh – Tam Bình Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Tân Lộc – Tam Bình Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Hoà Lộc – Tam Bình Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Ngãi Tứ – Tam Bình Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Tường Lộc – Tam Bình Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình
Trạm y tế xã Bình Ninh – Tam Bình Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình
Trung tâm y tế huyện Trà Ôn 32/7A, khu 7, Đường Vâ Tánh, TT Trà ôn, Trà Ôn
Trạm y tế xã Hựu Thành – Trà Ôn Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Thới Hòa – Trà Ôn Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Xuân Hiệp – Trà Ôn Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Trà Côn – Trà Ôn Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Tích Thiện – Trà Ôn Xã TýCH THIệN, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Hòa Bình – Trà Ôn Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Vĩnh Xuân – Trà Ôn Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Nhơn Bình – Trà Ôn Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Thiện Mỹ – Trà Ôn Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Tân Mỹ – Trà Ôn Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Lục Sỹ Thành – Trà Ôn Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Phú Thành – Trà Ôn Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Thuận Thới – Trà Ôn Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn
Trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm Khóm 1, TT Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Hiếu Phụng – Vũng Liêm Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Hiếu Nhơn – Vũng Liêm Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Hiếu Nghĩa – Vũng Liêm Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Tân An Luông – Vũng Liêm Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Quới An – Vũng Liêm Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Quới Thiện – Vũng Liêm Xã Quới Thiện, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Thanh Bình – Vũng Liêm Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế Xã Trung Hiệp – Vũng Liêm Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Hiếu Thành – Vũng Liêm Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế Xã Trung An – Vũng Liêm Xã Trung An, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế Xã Trung Ngãi – Vũng Liêm Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế Xã Trung Nghĩa – Vũng Liêm Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế Xã Trung Thành Đông – Vũng Liêm Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Hiếu Thuận – Vũng Liêm Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế Xã Trung Chánh – Vũng Liêm Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế xã Tân Quới Trung – Vũng Liêm Xã Tân Quới Trung, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế Xã Trung Thành Tây – Vũng Liêm Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế Phường 1 – TP. Vĩnh Long Phường 1, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế Phường 2 – TP. Vĩnh Long Phường 2, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế Phường 3 – TP. Vĩnh Long Phường 3, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế Phường 4 – TP. Vĩnh Long Phường 4, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế Phường 5 – TP. Vĩnh Long Phường 5, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế Phường 8 – TP. Vĩnh Long Phường 8, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế Phường 9 – TP. Vĩnh Long Phường 9, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế thị trấn Trà Ôn Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Trạm y tế xã Long An – Long Hồ Xã Long An, Huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Phú Đức – Long Hồ Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ
Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp Quân dân y Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân
Trạm y tế xã Tân Hội – TP. Vĩnh Long Xã Tân Hội, Thị phố Vĩnh Long
Trạm y tế xã Trường An – TP. Vĩnh Long Xã Trường An, Thị phố Vĩnh Long
Trạm y tế thị trấn Long Hồ Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ
Trạm y tế phường Thành Phước – thị xã Bình Minh Phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh
Trạm y tế Xã Trung Thành – Vũng Liêm Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế Xã Trung Hiếu – Vũng Liêm Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế thị trấn Cái Nhum – Mang Thít Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
Trạm y tế thị trấn Vũng Liêm Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm
Trạm y tế thị trấn Tam Bình Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình
Bệnh xá Công an tỉnh Vĩnh Long Phường 3 – Thị xã Vĩnh Long
Phòng khám trường cao đẳng nghề số 9 Khu Hàm Tử, Phường 2, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế Công ty TNHH Tỷ Xuân Khu Công nghiệp Hòa Phú, Long Hồ Vĩnh Long
Phòng khám đa khoa Khu vực Hoà Bình Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long
TYT Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ
Trạm y tế Công ty Cổ phần may Vĩnh Tiến 1A Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Trung tâm y tế huyện Bình Tân Tổ 12, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân
Hội đông y tỉnh Vĩnh Long Số 06 Đường 1/5 Phường 1 TP. Vĩnh Long
Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Vĩnh Long Số 16 Nguyễn TháI Học, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Vĩnh Long Phường 1 TP. Vĩnh Long
Trung tâm y tế TP. Vĩnh Long Phạm Hùng, Phường 9, TP. Vĩnh Long
Trạm y tế phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Trạm y tế xã Đông Bình, thị xã Bình Minh Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh
Bệnh viện Tâm Thần Vĩnh Long Số 289/16, ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long Số 290/16, ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ
Trạm y tế xã Mỹ Lộc – Tam Bình ấp 9, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình
Trung tâm y tế huyện Bình Tân Số 3690, tổ 14, ấp Thành Nhân, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân
Phòng khám đa khoa Ánh Thủy 73/21 đường Nguyễn Văn Nhung, khóm 4, phường 3, TP. ĩnh Long
Bệnh viện chuyên khoa mắt tỉnh Vĩnh Long Số 304, đường Trần Phú, phường 4, TP. ĩnh Long
Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á – Vĩnh Long 68E, Đường Phạm Hùng, Tổ 69, Khóm 2, Phường 9, TP. Vĩnh Long
Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú Khu tái định cư Hòa Phú, Ấp Long Hòa, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ
Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An – Loan Trâm 379C ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ được giữ bí mật.